تحلیل آزمون 5 اسفند - سوم انسانی

.

تحلیل آزمون 5 اسفند - سوم انسانی

تحلیل آزمون 5 اسفند - سوم انسانیدوست خوب پرتلاشم سلام؛

 

 

 

همانطور که مي‌دانيد شما دانش‌آموزان سال سوم هستيد و امتحانات شما به صورت نهايي برگزار مي‌شود. لذا اين دوران که پيش رو داريم براي شما دوران طلايي و سرنوشت‌ساز تلقي مي‌شود.

اگر مي‌خواهيد بارم امتحاني هر مبحث را در هر درس بدانيد جدول زير مطالعه کنيد. در اين جدول مشخص کرده‌ايم که هر درس در اين آزمون و آزمون بعدي چه بارمي را به خود اختصاص مي‌دهد.

توجه:

اين بارم‌ها بر اساس برنامه‌ي عادي نوشته شده‌اند.

 

تاريخ آزمون

نام درس

بارم امتحاني

تاريخ آزمون

نام درس

بارم امتحاني

5 اسفند

ادبيات فارسي و زبان فارسي

5/5

19 اسفند

ادبيات فارسي و زبان فارسي

25/8

عربي

75/3

عربي

75/4

دين و زندگي

2

دين و زندگي

4

زبان انگليسي

3

زبان انگليسي

3

رياضي سال سوم

5/3

رياضي سال سوم

5/3

آرايه‌هاي ادبي و تاريخ‌ادبيات

5/7

آرايه‌هاي ادبي و تاريخ‌ادبيات

5/12

تاريخ و جغرافيا

25/6

تاريخ و جغرافيا

5/9

جامعه‌شناسي

ــــ

جامعه‌شناسي

ـــ

منطق و فلسفه

75/1

منطق و فلسفه

25/5

روان‌شناسي

4

روان‌شناسي

6

 

 

و اما چند توصيه:

1- خود را به درس خواندن عادت دهيد. (ساعات مطالعه‌ي خود را افزايش دهيد.)

2- براي مطالعه‌ي خود هدف‌گذاري کنيد. (با هدف بالا بردن معدل)

3- براي درس‌هاي رياضي، عربي و ‌ خود فکري کنيد.

4- مفهومي و تشريحي بخوانيد.

 


 

چند توصيه‌ي آموزشي در درس‌هاي مختلف:

درس عربي

ما اين کار را از آزمون قبل شروع کرديم و اما در اين آزمون:

در اين آزمون 2 مطلب قابل توجه است:

1- دوره نمودن مبحث حال و کسب تسلط بيش‌تر بر آن 2- آشنايي با تست‌هاي تمييز و يادگيري نکات مربوطه‌ي آن

سپس سعي کنيد به خوبي مباحث مربوط به حال را کاملاً در ذهن خود تثبيت کرده و پرونده‌ي آن را ببنديد (البته تا آزمون‌هاي بعدي) و با تيپ‌هاي مختلف سؤالات آشنا شويد.

درس ادبيات عمومي

در درس زبان فارسي يکي از بهترين روش‌هاي يادگيري، به کار بردن قواعد زباني بر روي نمونه‌ها، به‌ويژه نمونه‌هاي خارج از کتاب است. مانند تجزيه‌ي واژه‌هاي مشتق خارج از کتاب و تمرين‌هايي از اين قبيل.

در درس ادبيات فارسي درک و خارج ساختن مفاهيم ابيات و جملات براي يافتن تناسب معنايي اهميت ويژه دارد.

 

درس جامعه‌شناسي

1- مفهوم مطالب را در هر جمله و پاراگراف بيابيد و در دفترچه‌ي خودآموز خود بنويسيد.

2- از حفظ کردن مطالب و فقط به خاطر سپردن آن پرهيز کنيد.

3- به قسمت‌هاي «گفتگو کنيد، پاسخ دهيد، تحقيق کنيد، بيانديشيد» توجه کرده حتّي مي‌توانيد با «کانون» تماس گرفته و پاسخ‌هاي آن را به تفصيل دريافت کنيد.

4- کادرهاي رنگي را با دقت مطالعه کنيد و مفهوم دريافتي خود را در دفتر خودآموز بنويسيد.

5- بعد از هر آزمون پاسخ‌نامه را به دقت مطالعه کنيد حتي اگر 100% پاسخ داده‌ايد!

 

 

درس روان‌شناسي

اين درس با وجود حجم کم، اهميت زيادي در کنکور سراسري دارد. اگر داوطلبان اين درس را در سال سوم با دقت مطالعه کنند، در سال چهارم با مشکل مواجه نشده و به راحتي مي‌توانند با مرور آن بر مباحث تسلط پيدا کنند.

اين درس داراي چهار فصل است که هر سال در کنکور سراسري از همه‌ي فصول آن سؤالات مختلفي طرح مي‌شود. در اين آزمون بخشي از فصل سوم مورد ارزشيابي قرار گرفته است. اين فصل اهميت بسيار زيادي دارد و لازم است تمام نکات، تصاوير، نمودارها و به دقت مطالعه شود. چون امکان طرح سؤال از بيش‌تر مباحث آن وجود دارد و با توجه به اين‌که بسياري از مطالب شبيه هم هستند و نکته‌هاي ظريفي دارند، بايد با تکرار و تمرين بسيار، دسته‌بندي و خلاصه‌برداري، بر  مباحث آن اشراف پيدا کنيد.

 

درس ادبيات اختصاصي

با شروع نيم‌سال دوم ـ به‌ويژه با توجه به کم‌تر بودن زمان مفيد در اين نيم‌سال ـ اين دروس به‌خصوص درس آرايه‌هاي ادبي، فشرده‌تر از گذشته است به همين‌خاطر، انتظار مي‌رود با تمرکز بيش‌تر، مطالب نيم‌سال جديد مطالعه شود. با اين‌حال، اين به معناي غفلت از مطالب نيم‌سال قبل نيست. لذا، در ادبيات اختصاصي سعي شده است با سؤال‌هاي ترکيبي ـ که به سبک سؤال‌هاي کنکور و امتحان نهايي نزديک‌تر است ـ مباحث گذشته نيز در کنار مطالب جديد مرور شود. بنابراين توصيه مي‌شود در کنار مباحث جديد، مباحث گذشته را نيز در اين درس مرور کنيد.


و اما وضعيت دشواري آزمون 5 اسفند (درس به درس)

نکته:

آبي: مطابق و استاندارد، سبز: يک واحد دشوار براي تراز 6000 و 7000 و يا يک واحد ساده‌تر براي تراز 5500 و 5000 ،زرد: يک واحد دشوار براي تراز 5000

قرمز: دو واحد دشوار يا ساده، مشکي: بيش‌ از دو واحد دشوار يا ساده

 

نام درس

ميانگين درصد پس از برگزاري

تعداد افرادي که اين درس را 100% زده‌اند.

ميانگين درصد سؤالات دام‌دار

(گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

7

5

4

3

زبان فارسي (عادي)

29%

13

40%

7

5

5

3

زبان فارسي (موازي)

20%

12

40%

8

5

4

2

ادبيات فارسي

33%

46

20%

7

6

5

3

جمع کل

7

4

3

2

درس ادبيات يک واحد سخت‌تر از مصوب سيستم ده دهي براي 3 بازه‌ي ترازي آخر شده ولي براي تراز 7000 متعادل بوده است.

 

 

نام درس

ميانگين درصد

پس از برگزاري

تعداد افرادي که اين درس را 100% زده‌اند.

ميانگين درصد سؤالات دام‌دار

(گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

7

5

3

2

عربي (عادي)

11%

1

25%

4

2

2

1

عربي (موازي)

6%

2

20%

5

1

1

1

جمع کل

4

2

1

1

عربي براي هر چهار بازه‌ي ترازي نسبت به ميانگين مصوب سخت‌تر بوده است.

 

 

 

نام درس

ميانگين درصد پس از برگزاري

تعداد افرادي که اين درس را 100% زده‌اند.

ميانگين درصد سؤالات دام‌دار

(گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

6

4

2

1

رياضي

5%

2

5%

7

1

1

0

رياضي

7%

2

5%

4

2

1

1

جمع کل

4

1

1

0

براي همه‌ي بازه‌هاي ترازي نسبت به ميانگين سيستم ده دهي سخت‌تر بوده است.

 

نام درس

ميانگين درصد پس از برگزاري

تعداد افرادي که اين درس را 100% زده‌اند.

ميانگين درصد سؤالات دام‌دار

(گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

8

6

4

3

آرايه‌هاي ادبي

26%

10

10%

7

5

4

3

تاريخ ادبيات

27%

82

20%

8

6

4

3

جمع کل

7

5

4

3

تاريخ ادبيات نسبت به درس آرايه‌هاي ادبي کاملاً با سيستم ده‌دهي مطابق بوده و آرايه‌هاي ادبي براي 2 بازه‌ي 5500 و 5000 کاملاً منطبق ولي براي دو بازه‌ي اول 1 واحد سخت‌تر بوده است.


 

نام درس

ميانگين درصد پس از برگزاري

تعداد افرادي که اين درس را 100% زده‌اند.

ميانگين درصد  سؤالات دام‌دار

(گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

8

6

5

3

تاريخ

41%

166

40%

9

7

6

5

جغرافيا

20%

3

30%

6

4

3

2

جمع کل

7

6

5

3

درس تاريخ براي سه بازه‌ي اول، 1 واحد ساده‌تررولي درس جغرافيا سخت‌تر بوده است. ولي در کل تاريخ و جغرافيا روي هم مطابق سيستم ده‌دهي بوده است.

 

نام درس

ميانگين درصد

پس از برگزاري

تعداد افرادي که اين درس را 100% زده‌اند.

ميانگين درصد  سؤالات دام‌دار

(گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

9

7

6

5

جامعه‌شناسي

38%

100

60%

9

7

6

4

اين درس براي بازه‌ي 3 بازه‌ي ترازي اول کاملا مطابق سيستم ده دهي ولي براي بازه‌ي آخر يک واحد سخت‌تر بوده است.

پيش‌بيني قبل از برگزاري آزمون توسط مسئول و ويراستار استاد (خانم آزيتا بيدقي فوق ليسانس جامعه‌شناسي)

تراز 7000 به 8 سؤال / تراز 6000 به 7 سؤال / تراز 5500 به 6 سؤال / تراز 5000 به 5 سؤال

و امّا بعد از برگزاري

آزمون مطابق آن‌چه پيش‌بيني شده با اختلاف 1 واحد ساده براي تراز 7000 و 1 واحد دشوار براي تراز 5000.

 

 

نام درس

ميانگين درصد

پس از برگزاري

تعداد افرادي که اين درس را 100% زده‌اند.

ميانگين درصد سؤالات دام‌دار

(گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

8

6

5

3

منطق

24%

19

25%

9

6

4

2

در مجموع درس منطق براي سه بازه‌ي 7000 ، 1 واحد ساده‌تر ولي براي بازه‌ي 5500 و 5000 ، 1 واحد سخت‌تر بوده است.

پيش‌بيني قبل از برگزاري آزمون توسط مسئول درس (خانم فرحناز خان‌محمدي ليسانس فلسفه از دانشگاه علامه طباطبايي)

با توجه به اين‌که قسمتي از اين آزمون دوره‌ي آزمون قبل بوده است بنابراين:

تراز 7000 به 8 سؤال / تراز 6000 به 7 سؤال / تراز 5500 به 6 سؤال / تراز 5000 به 3 سؤال

و امّا بعد از برگزاري

برخلاف آن‌چه پيش بيني شده بود آزمون براي 2 بازه‌ي آخر 1 واحد سخت‌تر و براي بازه‌ي اول 1 واحد ساده‌تر بوده است.

 

 

نام درس

ميانگين درصد  پس از برگزاري

تعداد افرادي که اين درس را 100% زده‌اند.

ميانگين درصد سؤالات دام‌دار

(گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

8

6

4

3

روان‌شناسي

23%

5

10%

8

5

4

3

اين درس کاملا مطابق با سيستم ده دهي مي‌باشد فقط براي بازه‌ي ترازي 6000 يک واحد سخت‌تر بوده است.

 

 


و اما درس‌هاي عمومي

 

تا کنون درباره‌ي درس‌هاي عمومي با شما صحبت نکرده‌ بوديم ولي در اين آزمون مي‌خواهيم درس‌هاي عمومي را نيز بررسي کنيم.

همان‌طور که مي‌دانيد دروس عمومي نيز در کنکور سراسري درصدي را به خود اختصاص داده است لذا از پايه خود را قوي کنيد براي سال بعد کمک زيادي براي شما خواهد بود. براي اين کار شما مي‌توانيد: 1- کتاب آبي دين و زندگي و زبان انگليسي 2- همين‌طور کتاب زرد عمومي را نيز تهيه کنيد.

 

نام درس

ميانگين درصد  پس از برگزاري

تعداد افرادي که اين درس را 100% زده‌اند.

ميانگين درصد سؤالات دام‌دار

(گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

7

6

5

4

دين و زندگي

21%

6

45%

7

5

3

2

اين درس براي 2 بازه‌ي آخر 2 واحد سخت‌تر بوده و براي بازه‌ي 6000، 1 واحد سخت‌تر ولي براي 7000 مطابق سيستم بوده است.

نام درس

ميانگين درصد  پس از برگزاري

تعداد افرادي که اين درس را 100% زده‌اند.

ميانگين درصد سؤالات دام‌دار

(گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

8

7

5

4

زبان انگليسي

18%

11

20%

6

4

3

2

اين درس در مجموع براي همه‌ي بازه‌هاي ترازي سخت بوده است.

 


دشوارترين و آسان‌ترين سؤالات:

با توجه به جدول زير شما مي‌توانيد بفهميد که کدام سؤال در هر درس ساده و کدام سؤال سخت‌تر بوده است و هم‌چنين درصد پاسخ‌گويي به آن سؤال را مشاهده مي‌کنيد.

شما مي‌توانيد از طريق اين قسمت، سؤال‌هايي را  ايراد داريد و يا مهم تشخيص مي‌دهيد، انتخاب کنيد و به انضمام سؤال‌هايي که خودتان انتخاب مي‌کنيد در دفتر خودآموز وارد کنيد و بيش‌تر تمرکز داشته باشيد.

نام درس

آسان‌ترين سؤال کدام بوده؟

ميانگين درصد آسان‌ترين سؤال

سخت‌ترين سؤال کدام بوده؟

ميانگين درصد سخت‌ترين سؤال

زبان فارسي(عادي)

3

62%

9

13%

زبان فارسي (موازي)

13

53%

15

14%

ادبيات فارسي

30

58%

28

19%

عربي (عادي)

33

60%

46

45%

عربي (موازي)

53

30%

63

3%

دين و زندگي (3)

78 و 86

53%

87

10%

زبان انگليسي (3)

91

49%

103

8%

رياضي (عادي)

118

17%

122

2%

رياضي (موازي)

131

31%

135

2%

آرايه‌هاي ادبي

151

68%

159

9%

تاريخ ادبيات

161

59%

170

20%

تاريخ

171

77%

180

30%

جغرافيا

188

58%

190

7%

جامعه‌شناسي

192

85%

194

24%

منطق

201 و 23

52%

218

14%

روان‌شناسي

231

56%

236

9%

 

دوستان عزيز شما مي‌توانيد چنان‌چه انتقاد، پيشنهاد و راهکاري در بهبود  روند توليد آزمون و ارائه‌ي تحليلي بهتر و کامل‌تر داشته باشيد با شماره‌ي 66962400 ـ 021 (داخلي  165 «فيروزي»  و 210 «آقاي هندي») و يا به آدرس اينترنتي  l_firuzi@yahoo.com  و ehsanhendi@yahoo.com ارسال نماييد.

منبع :