تجربه آرامش و موفقیت در امتحانات مدارس با رعایت چند اصل ساده

دانش آموزان خوب بدانید که نقش شما در موفقیت در تحصیل بسیار بیشتر از امکانات و شرایط می‌باشد و همواره موفقیت در این مسیر تکرار لجوجانه‌ی یک سری اصول ساده است

تجربه آرامش و موفقیت در امتحانات مدارس با رعایت چند اصل ساده

دانش آموزان خوب بدانید که نقش شما در موفقیت در تحصیل بسیار بیشتر از امکانات و شرایط می باشد و همواره موفقیت در این مسیر تکرار لجوجانه ی یک سری اصول ساده است

شما می توانید فصل امتحانات را با چند راهکار ساده به بهترین دوران مطالعاتی خود در سال تحصیلی تبدیل کنید و این ایام را با آرامش و کسب نتیجه دلخواه سپری کنید

1- مثبت اندیش باشید

داشتن دیدگاه صحیح از امتحان و نتیجه آن به شما کمک می کند تا استرس و هیجانات درونی خود را کنترل کنید

به خاطر داشته باشید امتحان بخشی از فرآیند یادگیری است و سر جلسه امتحان  بهترین شکل یادگیری یعنی بازیابی و طبقه بندی اطلاعات درسی در ذهن شما اتفاق می افتد

بنابراین بیش از حد لازم به نمره و نتیجه امتحان خود حساسیت نشان ندهید

2- برای مطالعه در مدت زمان بین هر دو امتحان برنامه ریزی کنید

زمان خود را تقسیم کنید و هر فصل درسی را در محدوده زمانی مشخص مطالعه کنید و حتما نیم روز قبل از هر امتحان را به مرور و جمع بندی مطالب درسی اختصاص دهید و به حل چند مجموعه نمونه سوال امتحانی با در نظر گرفتن زمان بپردازید

3- منابع مطالعاتی خود را مهندسی کنید

ابتدا به مطالعه کتاب درسی و جزوه دبیر خود بپردازید. سپس با استفاده از کتاب پرتکرار برای آمادگی بیشتر نمونه سوال های امتحانی با تعداد تکرار زیاد در مدارس سراسر کشور را تمرین کنید و سوال های امتحان خود را پیش بینی کنید

4- به روش بازیابی مطالعه کنید

بهترین و پرکاربردترین شیوه مطالعه در دوران جمع بندی و امتحانات استفاده از روش بازیابی می باشد. درصورتی که برای بار دوم یا چندم تصمیم به مطالعه یک مبحث درسی دارید قبل از اینکه به جزوه و کتاب درسی مراجعه کنید ابتدا از خودتان امتحان بگیرید. برای این کار چند سوال استاندارد به صورت ترکیبی از سوال های تشریحی و تستی انتخاب کنید و حتما زمان را برای امتحان خود درنظر بگیرید و پس از یافتن یادگیری های ناقص و مطالب فراموش شده به مرور و بازخوانی مطالب درسی بپردازید. این روش زمان مطالعه شما رو کوتاه می کند و بازدهی را افزایش می دهد

5- در ایام امتحانات تست زدن را فراموش نکنید

تست های نشان دار حل شده قبلی از منابع کمک آموزشی و اشتباهات خود در آزمون های کانون را دوباره حل کنید و به این روش نکات مهم را مرور کنید

با اولویت حل نمونه سوال تشریحی در صورت داشتن زمان می توانید تعداد کمی تست جدید از منابع استانداردمانند کتاب های آبی و سه سطحی حل کنید

6- با برنامه ریزی صحیح در آزمون های برنامه ای کانون در امتحانات حضور داشته باشید

حضور در فضای رقابتی آزمون انگیزه شما را برای تلاش بیشتر افزایش می دهد 

حل سوال های آزمون به تسلط بر مباحث درسی و روند موفقیت شما در امتحانات مدارس نیز کمک می کند

7- بعد از هر امتحان به تحلیل و بررسی سوال ها توجه کنید

با این کار یادگیری های ناقص خود را در مباحث درسی کامل کنید و برای موفقیت در کنکور سراسری گامی مهم بردارید. بعد از هر امتحان با کسب هر نتیجه ای روحیه خود را حفظ کنید و بدون اتلاف وقت برای امتحان بعدی برنامه ریزی کنید

8- برای نیم سال دوم و یا پروژه بعدی مطالعاتی هدف گذاری کنید

درنظرداشته باشید دستاورد شما از امتحان تنها نمره و معدل نیست. با هر امتحان شما می توانید ویژگی های آموزشی خود را بهتر بشناسید و با نقاط قوت و ضعف خود در مباحث درسی بیشتر آشنا شوید و برای عملکرد بهتر و تکرارنکردن اشتباهات مطالعاتی هدف گذاری کنید

تصمیم بگیرید که با جدیت بیشتر درس بخوانید و با خودتان رقابت کنید و مطالعه مطالب درسی را به شب امتحان موکول نکنید