هدف‌گذاری چند از 10 یک مدل کارآمد

سیستم ده‌تایی در هد‌ف‌گذاری دانش‌آموزان کنکوری یک مدل جدید و بسیار کارآمد است که در آن دانش‌آموز به جای تخمین درصد، هدف‌گذاری خود را معطوف به چند سؤال از ده سؤال می­کند.

هدف‌گذاری چند از 10 یک مدل کارآمد

سیستم ده‌تایی در هد‌ف‌گذاری دانش‌آموزان کنکوری یک مدل جدید و بسیار کارآمد است که در آن دانش‌آموز به جای تخمین درصد، هدف‌گذاری خود را معطوف به چند سؤال از ده سؤال می­کند. 

از مزایای ویژه‌ی این روش ملموس بودن آن است که هم دانش‌آموز، هم والدین و هم پشتیبان و مشاور به‌راحتی می­توانند آن را ارزیابی کنند و اهداف دانش‌آموز نیز با آنالیز بودجه‌بندی سؤالات کنکور سراسری بسیار دست‌یافتنی‌تر خواهد شد. 

نکته‌ی مهم در اجرای روش منطقی آن است؛ زیرا اشتباه برخی از دانش‌آموزان هدف‌گذاری پیشرفت بدون در نظر گرفتن حفظ وضعیت پیشین است. اگر دانش‌آموزی قصد افزایش هدف‌گذاری خود را در این روش دارد ابتدا باید وضعیت فعلی خود را تثبیت کند. به طور مثال اگر در درس ریاضی هدف‌گذاری 5 از 10 را برای خود در نظر گرفته است باید حداقل در دو آزمون قبل 4 از 10 کسب کرده باشد. در نظر نگرفتن این شرایط باعث سلب اعتماد دانش‌آموز به این روش می­شود و عدم پیشرفت خود را ناشی از ناکارآمدی این روش می­داند. در نقطه‌ی مقابل، اجرای صحیح هدف‌گذاری چند از 10 باعث پیشرفت و ارتقای وضعیت فرد می­شود. رتبه‌های برتر با اجرای این روش روز کنکور نیز انتظار معقول از خود داشتند و حدود نمره‌ی خود در هر درس را می‌دانستند.