تحلیل آزمون 21 بهمن - سوم انسانی

.

تحلیل آزمون 21 بهمن - سوم انسانی

 

دوست خوب پرتلاشم سلام؛

 شعار ما کانوني‌ها

«نيم‌سال دوم آغازي مهم‌تر»

نهمين آزمون را نيز پشت سر گذاشته‌ و کم‌کم وارد آزمون‌هاي دوره‌ي اسفند و بعد از آن دوران طلايي مي‌شويد.

شما دوستان خوبم امسال فرصت بسيار خوبي است که با جمع‌بندي درس‌هاي مقطع سال سوم و بالا بردن نقاط قوت خود در درس‌هاي اين مقطع پيشرفت چشمگيري داشته باشيد و با خاطري جمع وارد مقطع سال چهارم شويد. به ياد داشته باشيد که از فروردين امسال تا کنکور سال سراسري 92 چيزي حدود 15 ماه و اندي يعني 460 روز زمان داريد پس از هم‌اکنون به فکر باشيد و مطمئن باشيد دير نيست و نتيجه خواهيد گرفت.

و اما چند توصيه:

1- خود را به درس خواندن عادت دهيد.

2- براي مطالعه‌ي خود هدف‌گذاري کنيد. (با هدف بالا بردن معدل)

3- براي درس‌هاي رياضي، عربي و ‌ خود فکري کنيد. چرا که اين‌ها از درس‌هايي است بيش‌تر دانش‌آموزان در اين درس‌ها با مشکل روبه‌رو هستند و علاوه بر آن جزء درس‌هايي هستند که سهمي از سؤالات کنکور را به خود اختصاص مي‌دهند.

4- مفهومي و تشريحي بخوانيد.

 وضعيت دشواري آزمون 21 بهمن


سال سوم انساني

نام درس

ميانگين درصد پس از برگزاري

بارم مبحث

اين آزمون

تعداد افرادي که اين درس را 100% زده‌اند.

ميانگين درصد سؤالات دام‌دار

(گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

7

5

4

3

زبان فارسي

30%

75/1 نمره

13

80%

6

4

3

2

ادبيات فارسي

34%

75/1 نمره

21

30%

8

4

3

2 

درس ادبيات يک واحد سخت‌تر از مصوب سيستم ده دهي ارزيابي مي‌شود.

 

سال سوم انساني

نام درس

ميانگين درصد

پس از برگزاري

بارم مبحث

اين آزمون

تعداد افرادي که اين درس را 100% زده‌اند.

ميانگين درصد سؤالات دام‌دار

(گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

7

5

3

2

عربي (3)

17%

75/2 نمره

1

35%

5

2

1

1

 

عربي براي هر چهار بازه‌ي ترازي نسبت به ميانگين مصوب سخت‌تر بوده است.

 

اهميت درس عربي در کنکور سراسري علوم انساني:

معمولاً داوطلبان علوم انساني در درس عربي ضعيف هستند و نوعاً تمايلي به تقويت ضعف‌هاي خود در اين زمينه نشان نمي‌دهند. آن‌چه ما در نظر گرفته‌ايم اين است که در آزمون‌هاي کانون به صورت مرحله‌اي و بخش بخش تمام نکات و مواردي که در هر موضوع مطرح است را پوشش دهيم، پس اگر مي خواهيد شروع کنيد با ما شروع کنيد و با ما به پايان خط برسيد.

 امّا آزمون 21 بهمن

در اين آزمون ما درس (9) را که مبحث «حال» است بررسي کرده‌ايم و سعي ما بر آن بوده است که تمامي نکات مطرح شده در اين بخش را (از نکات فن ترجمه گرفته تا نکات ترکيبي و قواعدي) سؤال دهيم و نمونه‌هاي مختلف سؤالات را بررسي نماييم. اگر شما بعد از آزمون پاسخ تشريحي و تحليل آزمون را بررسي و نکته‌برداري کنيد مطمئن باشيد تمام نکات «حال» را ياد گرفته‌ايد و در آزمون‌هاي بعدي مي‌توانيد از آن بهره ببريد.

حرف آخر

براي اين‌که جمع‌بندي خوبي در درس عربي داشته باشيد بايد دو چيز را در نظر بگيريد: 1- بررسي تمام نکات 2- بررسي غلط‌هايي که در آزمون‌ها داشته‌ايد بهترين ابزار براي اين کار کتاب «خودآموز» کانون است.

  

سال سوم انساني

نام درس

ميانگين درصد پس از برگزاري

بارم مبحث

اين آزمون

تعداد افرادي که اين درس را 100% زده‌اند.

ميانگين درصد سؤالات دام‌دار

(گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

6

4

2

1

رياضي

9%

2 نمره

1

5%

4

2

1

0

براي همه‌ي بازه‌هاي ترازي نسبت به ميانگين سيستم ده دهي سخت‌تر بوده است.

 

سال سوم انساني

نام درس

ميانگين درصد پس از برگزاري

بارم مبحث

اين آزمون

تعداد افرادي که اين درس را 100% زده‌اند.

ميانگين درصد سؤالات دام‌دار

(گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

8

6

4

3

آرايه‌هاي ادبي

22%

3 نمره

7

40%

6

3

2

1

تاريخ ادبيات

25%

2 نمره

52

30%

8

5

3

2

آريه‌هاي ادبي نسبت به درس تاريخ ادبيات و سيستم ده دهي مصوب سخت بوده ولي درس تاريخ ادبيات براي سه بازه‌ي 6000 ، 5500 و 5000 نسبت به مصوب سخت ولي براي تراز 7000 مطابق سيستم ده دهي بوده است.

 

سال سوم انساني

نام درس

ميانگين درصد پس از برگزاري

بارم مبحث

اين آزمون

تعداد افرادي که اين درس را 100% زده‌اند.

ميانگين درصد  سؤالات دام‌دار

(گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

8

6

5

3

تاريخ

40%

2 نمره

89

50%

9

6

5

4

جغرافيا

37%

1 نمره

32

40%

8

6

5

3

درس تاريخ براي دو بازه‌ي 6000 و 5500 مطابق سيستم ده دهي ولي براي بازه‌ي ترازي 7000 و 5000 يک واحد ساده‌تر بوده است. ولي درس جغرافيا براي هر 4 بازه‌ي ترازي کاملا مطابق سيستم ده دهي مي‌باشد.

 

سال سوم انساني

نام درس

ميانگين درصد

پس از برگزاري

بارم مبحث

اين آزمون

تعداد افرادي که اين درس را 100% زده‌اند.

ميانگين درصد  سؤالات دام‌دار

(گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

9

7

6

5

جامعه‌شناسي

55%

-  نمره

319

30%

9

8

7

6

اين درس براي بازه‌ي ترازي 7000 کاملا مطابق سيستم ده دهي ولي براي سه بازه‌ي آخر يک واحد ساده‌تر بوده است.

پيش‌بيني و توضيحات قبل از برگزاري آزمون توسط ويراستار استاد (خانم آزيتا بيدقي)

با توجه به جديدالتأليف بودن اين کتاب و تدريس آن توسط معلمان متخصص و در عين حال غيرمتخصص درجه‌ي دشواري سؤال‌ها در حد متوسط پيش‌بيني مي‌شود بنابراين:

تراز 7000 به 7 سؤال

تراز 6000 به 5 سؤال

تراز 5500 به 4 سؤال

تراز 5000 به 3 سؤال

و امّا بعد از برگزاري

برخلاف آنکه پيش بيني شده بود آزمون مطابق سيستم ده دهي بوده است. البته با يک واحد اختلاف براي سه بازه‌ي آخر.

 

سال سوم انساني

نام درس

ميانگين درصد

پس از برگزاري

بارم مبحث

اين آزمون

تعداد افرادي که اين درس را 100% زده‌اند.

ميانگين درصد سؤالات دام‌دار

(گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

8

6

5

3

منطق

36%

25/1 نمره

39

30%

8

5

4

2

فلسفه

31%

1 نمره

80

40%

9

7

5

3

در مجموع درس منطق و فلسفه براي همه‌ي بازه‌هاي ترازي متعادل ارزيابي مي‌شود.

پيش‌بيني و توضيحات قبل از برگزاري آزمون توسط مسئول درس (خانم فرحناز خان‌محمدي)

مبحث اين آزمون فقط درس (8) مي‌باشد بنابراين به دليل  کم‌حجم بودن مبحث آزمون، پيش‌بيني مي‌شود داوطلبان بهتر به سؤالات پاسخ دهند؛ بنابراين:

تراز 7000 به 9 سؤال

تراز 6000 به 6 سؤال

تراز 5500 به 4 سؤال

تراز 5000 به 2 سؤال

و امّا بعد از برگزاري

همانطور که پيشبيني کرده بوديم آزمون مطابق با سيستم ده دهي بوده است.

 

سال سوم انساني

نام درس

ميانگين درصد  پس از برگزاري

بارم مبحث

اين آزمون

تعداد افرادي که اين درس را 100% زده‌اند.

ميانگين درصد سؤالات دام‌دار

(گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

8

6

4

3

روان‌شناسي

30%

2 نمره

13

10%

8

5

4

3

اين درس کاملا مطابق با سيستم ده دهي مي‌باشد فقط براي بازه‌ي ترازي 6000 يک واحد سخت‌تر بوده است.

پيش‌بيني و توضيحات قبل از برگزاري آزمون توسط استاد ويراستار (آقاي علي نوري فوق ليسانس) و چکيده‌ي از توضيحات ايشان:

با آرزوي توفيق براي دانش‌آموزان گرامي؛ درس روان‌شناسي از منابع مؤثر در قبولي داوطلبان در کنکور سراسري دانشگاه‌ها مي‌باشد و لازم است بدانيد اين درس فقط در سال سوم دبيرستان تدريس مي‌شود در حالي که از همين کتاب 20 سؤال در آزمون سراسري مطرح مي‌شود. توصيه مي‌شود همه‌ي مطالب کتاب، مخصوصاً مطالب داخل کادرهاي آبي را به دقّت مطالعه کنيد. بنابراين هم پايان ترم نمره‌ي خوبي کسب مي‌کنيد و هم براي آزمون سراسري آمادگي کسب مي‌کنيد. در آزمون 21 بهمن سؤالات مفهومي و مشابه آزمون سراسري مطرح شده است. اميدواريم دانش آموزان کوشا به 75 درصد سؤالات پاسخ صحيح بدهند. ضمناً دانش‌آموزان متوسط مي‌توانند 50 درصد سؤالات را پاسخ دهند. پيش‌بيني مي‌شود در اين آزمون ميانگين پاسخ‌گويي کل دانش‌آموزان 25 درصد باشد.

توصيه‌ي پاياني اين است که صورت سؤال را به دقّت مطالعه کنيد و سپس جواب بدهيد.

و امّا بعد از برگزاري

همانطور که پيشبيني کرده بوديم در اين درس بيش از 75% سؤالات را دانش آموزان کوشا (تراز 7000) و بيش از 25% دانش‌آموزان متوسط (تراز 5000) پاسخ داده‌اند.

 

دشوارترين و آسان‌ترين سؤالات:

با توجه به جدول زير شما مي‌توانيد بفهميد که کدام سؤال در هر درس ساده و کدام سؤال سخت‌تر بوده است و هم‌چنين درصد پاسخ‌گويي به آن سؤال را مشاهده مي‌کنيد.

نام درس

آسان‌ترين سؤال کدام بوده؟

ميانگين درصد آسان‌ترين سؤال

سخت‌ترين سؤال کدام بوده؟

ميانگين درصد سخت‌ترين سؤال

زبان فارسي

2

54%

10

7%

ادبيات فارسي

12

49%

14

13%

عربي (3)

21و40

44%

37و36و30

5%

رياضي سال سوم

90

23%

87

2%

آرايه‌هاي ادبي

91

43%

98

6%

تاريخ ادبيات

102

41%

108

12%

تاريخ

112

58%

118

24%

جغرافيا

124

55%

128

20%

جامعه‌شناسي

138

75%

140

39%

منطق

148

53%

149

11%

فلسفه

157

47%

151

17%

روان‌شناسي

161

61%

163

9%

 

دوستان عزيز شما مي‌توانيد چنان‌چه انتقاد، پيشنهاد و راهکاري در بهبود روند توليد آزمون داشته باشيد با شماره‌ي 66962400 ـ 021 (داخلي  165) تماس بگيريد.

منبع :