معمای تا زدن کاغذ

یک کاغذ مربعی شکل مانند تصویر موجود است. یکطرف آن رنگ شده (آبی) و طرف دیگر سفید است.

معمای تا زدن کاغذ

یک کاغذ مربعی شکل مانند تصویر موجود است. یکطرف آن رنگ شده (آبی) و طرف دیگر سفید است.

با کمترین تعداد تا زدن مربعی بسازید که هر دو طرف آن رنگ شده (آبی) است.


معمای تا زدن کاغذ
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما درباره امتحانات

چگونه برای درس خواندن در دوره امتحانات برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24
دما و گرما از فیزیک 1 دهم ریاضی
دهم رياضى     دبیر : امین خرمی