تحلیل آزمون7 بهمن - دوم دبیرستان (انسانی)

.

تحلیل آزمون7 بهمن - دوم دبیرستان (انسانی)
 

«گزارش تحليل آماري آزمون 7 بهمن سال دوم انساني»

 

دوست خوب پرتلاشم سلام؛

  هشتمين آزمون را نيز پشت سر گذاشته و وارد نيم‌سال دوم شده‌ايد.

ولي هم‌چنان در بعضي از دروس ضعف داريد، يکي از دروسي که اکثر شما با مشکل رو‌به‌رو هستيد درس عربي مي‌باشد و در تحليل اين دفعه‌ي آزمون کمي در مورد اين درس توصيه‌هايي به شما داريم:

 1- در هر آزمون به‌طور متوسط 2 سؤال عيناً از آزمون قبل (نگاه به گذشته) و 2 سؤال از از کتاب دوسالانه و نمونه سؤالات امتحان نهايي سال‌هاي گذشته گنجانده مي‌شود و شما با مطالعه‌ي آزمون قبل و کتاب دوسالانه به راحتي مي‌توانيد به اين سؤال‌ها پاسخ صحيح و درست دهيد.

2- براي خوب به خاطر سپردن عربي بايد آن را پيوسته مطالعه کرد، زيرا عربي مثل زبان انگليسي يا هر زبان ديگري براي يادگيري، نياز به تمرين و ممارست دارد.

پس از هر کلاس عربي درس مربوط به آن را همان روز دوره کنيد تا مطالب در ذهن­تان به خوبي تثبيت شوند. از خواندن و حفظ کردن کلمات آغاز کنيد چون اگر بر قواعد تسلط نداريد، با دانستن معاني کلمات در اغلب موارد مي توانيد نقش آن ها را در جمله بيابيد.

3- راه ديگر براي ياد گرفتن قواعد و آسان نمودن آن­ها حل تمارين کتاب دوباره و چند باره است، درست مانند درس رياضي که با حل تمرين هاي بسيار در آن مهارت پيدا مي­کنيد، در عربي نيز با تمرين کردن و يادگرفتن قواعد با مثال قواعد را به خوبي مي­آموزيد.

 لازم به ذکر است که سؤالات آزمون ها چيزي خارج از کتاب نيست و متفاوت بودن جملات دليل بر سختي آن­ها نيست.

 

وضعيت دشواري آزمون 7 بهمن

 

 

سال دوم انساني

نام درس

ميانگين درصد

پس از برگزاري

تعداد افرادي که اين درس را 100% زده‌اند.

ميانگين درصد سؤالات دام‌دار

(گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

7

5

4

3

عربي (2)

19%

1

45%

5

3

2

1

در مجموع اين درس براي هر 4 بازه‌ي ترازي 2 واحد سخت‌تر بوده است. (به توصيه‌هاي بالا توجه کنيد.)

 

سال دوم انساني

نام درس

ميانگين درصد

پس از برگزاري

تعداد افرادي که اين درس را 100% زده‌اند.

ميانگين درصد سؤالات دام‌دار

(گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

7

5

4

3

اقتصاد

27%

1

70%

6

4

2

1

اين درس براي 2 بازه‌ي ترازي 5500 و 5000، 2 واحد سخت‌تر بوده است.

 

سال دوم انساني

نام درس

ميانگين درصد

پس از برگزاري

تعداد افرادي که اين درس را 100% زده‌اند.

ميانگين درصد سؤالات دام‌دار

(گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

7

5

4

3

تاريخ ادبيات

31%

3

40%

7

5

3

2

تقريباً متعادل بوده و فقط براي دو بازه‌ي 5500 و 5000، 1 واحد سخت‌تر بوده است.


 

سال دوم انساني

نام درس

ميانگين درصد

پس از برگزاري

تعداد افرادي که اين درس را 100% زده‌اند.

ميانگين درصد سؤالات دام‌دار

(گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

8

6

4

2

تاريخ

37%

4

40%

8

5

4

3

اين درس تقريباً براي هر 4 بازه ترازي متعادل بوده است.

 

سال دوم انساني

نام درس

ميانگين درصد

پس از برگزاري

تعداد افرادي که اين درس را 100% زده‌اند.

ميانگين درصد سؤالات دام‌دار

(گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

8

6

5

3

جغرافيا

33%

1

60%

7

4

3

2

براي 2 بازه‌ي ترازي 6000 و 5500، دو واحد سخت‌تر بوده است.

 

سال دوم انساني

نام درس

ميانگين درصد

پس از برگزاري

تعداد افرادي که اين درس را 100% زده‌اند.

ميانگين درصد سؤالات دام‌دار

(گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

8

6

5

4

جامعه‌شناسي

54%

45

10%

8

8

6

5

براي بازه‌ي ترازي 6000، دو واحد ساده‌تر بوده است.

 

سال دوم انساني

نام درس

ميانگين درصد

 پس از برگزاري

تعداد افرادي که اين درس را 100% زده‌اند.

ميانگين درصد سؤالات دام‌دار

(گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

6

5

4

3

آمار و ‌مدل‌سازي

32%

2

50%

8

5

4

3

براي بازه‌ي ترازي 7000، دو واحد ساده‌تر بوده است.

 


 

دشوارترين و آسان‌ترين سؤالات:

با توجه به جدول زير شما مي‌توانيد بفهميد که کدام سؤال در هر درس ساده و کدام سؤال سخت‌تر بوده است و هم‌چنين درصد پاسخ‌گويي به آن سؤال را مشاهده مي‌کنيد.

نام درس

آسان‌ترين سؤال کدام بوده؟

ميانگين درصد آسان‌ترين سؤال

سخت‌ترين سؤال کدام بوده؟

ميانگين درصد سخت‌ترين سؤال

عربي (2)

27

39%

30

3%

اقتصاد

80

55%

85

4%

تاريخ ادبيات

97

74%

106

10%

تاريخ

115

70%

128

9%

جغرافيا

145

72%

141

5%

جامعه‌شناسي

151

80%

157

25%

آمار و مدل‌سازي

163

78%

161

6%

 

 

 

دوستان عزيز شما مي‌توانيد چنان‌چه انتقاد، پيشنهاد و راهکاري در بهبود روند توليد آزمون داشته باشيد با
 

شماره‌ي 66962400 ـ 021 (داخلي 165) تماس بگيريد.

 

منبع :