تحلیل آزمون 23 دی - چهارم انسانی

.

تحلیل آزمون 23 دی - چهارم انسانی

دوستان پرتلاش کانوني؛ سلام!

با پايان يافتن امتحانات نيم‌سال اول مدارس در روزهاي اخير، شما در تاريخ 23دي در اولين آزمون جمع‌بندي شرکت نموديد. در اين آزمون که به دوره‌ي کامل مباحث نيم‌سال اول سال چهارم اختصاص داشت، مطالب آموخته شده در اين نيم‌سال را به‌طور کامل جمع‌بندي و مرور نموديد؛ بنابراين کارنامه‌ي اين آزمون در کنار کارنامه‌ي امتحانات مدارس که به زودي آن را دريافت خواهيد نمود، وضعيت تحصيلي شما را نسبت به مباحث نيم‌سال اول سال چهارم به‌خوبي نشان مي‌دهد و شما بر مبناي آن مي‌توانيد از ايستگاه جبراني آزمون 18فروردين براي تکميل تثبيت و تسلط مباحث پيش1 بهره گيريد چراکه بودجه‌بندي آزمون  18فروردين کاملاً همانند آزمون 23دي است. توصيه مي‌شود کلاسور ارزيابي اين آزمون را به‌صورت کامل تکميل و سؤالات مهم، نکته‌دار و نيز اشتباهات متداول خود را نشان‌دار نماييد زيرا همان‌طور که پيش.تر هم متذکر شديم ارزيابي صحيح و دقيق اين آزمون مي‌تواند موفقيت شما در آزمون 18فروردين را تا حد زيادي تضمين نمايد.

در واقع، آزمون 23دي اولين آزموني بود که شما را مجبور نمود تا در جلسه‌‌ي آزمون، حجم نسبتاً زيادي از مباحث را در ذهن خود مرور کرده و با تجربه‌ي يک آزمون جمع‌بندي، خود را هرچه بيش‌تر براي کنکور آماده نماييد. در آزمون‌هاي آتي کانون، چهار آزمون جمع‌بندي ديگر نيز تعبيه شده است تا با تجربه‌ي چندين آزمون جمع‌بندي و اصطلاحاً نيمه‌جامع براي آزمون‌هاي جامع آخر سال و در نهايت کنکور سراسري آماده شويد که يادآور مي‌شويم آزمون جامع بعدي با موضوع جمع‌بندي مباحث پايه در تاريخ 7 بهمن برگزار خواهد شد.

آن‌چه درباره‌ي آزمون بهمن بايد بدانيد:

منطق آزمون 7بهمن:

شما در نيم‌سال اول و از همان آغازين آزمون‌ها، مطالعه‌ي دروس پايه را نيز در کنار مباحث جديد سال چهارم آغاز نموده‌ايد و در آزمون‌‌ها هم‌پاي پاسخ به سؤالات دروس سال چهارم به سؤالات دروس پايه نيز پاسخ گفته‌ايد. از آن‌جاکه آزمون‌هاي کانون از منطق تعادل پيروي مي‌نمايند و به دروس پايه نيز به همان ميزان دروس سال چهارم اهميت داده مي‌شود (توجه داشته باشيم که در کنکور سراسري، دروس پايه نه‌تنها از اهميت‌ کم‌تري نسبت به دروس سال چهارم برخوردار نيستند بلکه در بعضي دروس، مباحث پايه با اختصاص تعداد بيشتري از سؤالات به خود، اهميت ويژه‌اي را دارا مي‌باشند) لذا همانند جمع‌بندي مباحث نيم‌سال اول سال چهارم در آزمون 23دي، دروس پايه نيز نيازمند آزموني نيمه‌جامع براي جمع‌بندي و دوره هستند. 7بهمن فرصتي طلايي براي اين امر است چراکه از يک سو امتحانات نيم‌سال اول پايان يافته و از سوي ديگر، تدريس مباحث نيم‌سال دوم به تازگي آغاز گشته و حجم اندک مباحث تدريس شده فرصت مغتنمي را فراهم مي‌آورد تا فارغ از دغدغه‌ي امتحانات و مشغوليت ذهن به مباحث نيم‌سال دوم سال چهارم، دروس پايه‌ي مطالعه شده در نيم‌سال اول را دوره و جمع‌بندي نماييد.

 بودجه‌بندي آزمون 7بهمن:

در اين آزمون، دروس پايه‌ي مطالعه شده در نيم‌سال اول به‌طور کامل (کل کتاب) مورد پرسش قرار خواهند گرفت؛ به اين نحو که در خصوص زوج‌درس‌ها، شما به سؤالات همان درسي پاسخ خواهيد داد که در آزمون‌هاي نيم‌سال اول مطالعه‌‌ي آن را به دلخواه خود انتخاب نموده بوديد و در خصوص دروس پايه‌ي اجباري نيز، مباحث مطالعه شده در نيم‌سال اول بار ديگر مرور خواهند شد.

تعداد سؤالات و زمان پاسخ‌گويي به آن‌ها در آزمون 7بهمن:

اين آزمون، آزمون 20تايي هاست! يعني در هر درس شما به 20سؤال پاسخ خواهيد داد، بدون تفاوت و تبعيض! البته از اين 20سؤال، دو سؤال طبقه‌بندي (سؤال گزينش شده از کنکورهاي سال‌هاي قبل) و دو سؤال نگاه به گذشته (انتخاب شده از آزمون بلافصل قبلي) است. شايد اين سؤال براي شما ايجاد شده باشه که آزمون بلافصل قبلي فقط مباحث سال چهارم بوده و اين آزمون فقط مباحث پايه و درس‌ها متفاوت‌اند، سؤالات بخش نگاه به گذشته چه‌جوري از آزمون قبلي انتخاب شدن؟!!! در پاسخ به اين سؤال بايد گفت، در انتخاب سؤالات نگاه به گذشته، به هم‌جنس بودن دروس در آزمون‌هاي 23دي و 7بهمن توجه شده است، به‌عنوان مثال، از 20‌سؤال جامعه‌شناسي1، سؤالات نگاه به گذشته از درس علوم اجتماعي آزمون قبل انتخاب شده‌اند. به همين سادگي!

مدت پاسخ‌گويي به سؤالات دفترچه‌ي عمومي 60 دقيقه و مدت پاسخ‌گويي به سؤالات دفترچه‌ي اختصاصي 150 دقيقه مي‌باشد. پس از همين الان به فکر تنظيم وقت باشيد که سر جلسه‌ي آزمون وقت کم نياريد چون سؤالاي اين آزمون خيلي زياده! از ما گفتن بود!

شيوه‌ي پاسخ‌گويي به سؤالات آزمون 7بهمن:

از اين حيث، آزمون 7بهمن با آزمون‌هاي گذشته تفاوتي ندارد؛ به اين معنا که پاسخ‌گويي به سؤالات دروس عربي، رياضي1، اقتصاد و روان‌شناسي مطابق روال آزمون‌هاي قبل، اجباري است و در خصوص ساير درس‌ها که حالت زوج دارند، به سؤالات همان درسي پاسخ خواهيد داد که در نيم‌سال اول مطالعه نموده‌ايد.

يادآري: به‌ خاطر داشته باشيد که آزمون 7بهمن اولين آزموني است که شما در آن هم به سؤالات منطق و فلسفه و هم به سؤالات جامعه‌شناسي پاسخ خواهيد داد و هم‌چنين به‌سؤالات تاريخ ادبيات و آرايه‌هاي ادبي در کنار هم پاسخ‌گو خواهيد بود. به‌عنوان مثال، اگر در نيم‌سال اول، تاريخ ادبيات1 را انتخاب نموده بوديد، در آزمون 7بهمن بايد هم به سؤالات تاريخ ادبيات1 و هم به سؤالات آرايه‌هاي ادبي پاسخ دهيد و يا اگر در نيم‌سال اول در چند آزمون به سؤالات درس منطق و در چند آزمون به سؤالات درس جامعه‌شناسي1 پاسخ داده‌ايد، در آزمون 7بهمن بايد به سؤالات هر دوي اين دروس پاسخ‌گو باشيد. به بيان آسون‌تر، در آزمون 7بهمن، هر درسي که اسمش براتون آشنا بود و يادتون افتاد که در آزمون‌هاي نيم‌سال اول اون رو مطالعه کردين، به سؤالاتش جواب بدين!!

ايستگاه جبراني آزمون 7بهمن:

دوستان خوب و پرتلاش انساني! اگر براي شرکت در آزمون 7بهمن موفق به مطالعه‌ي دقيق تمام بودجه‌بندي آزمون نشديد، نگراني به خودتون راه نديد و درب روح و روانتون رو براي ورود غول استرس باز نذاريد!! زيرا يکي از مزاياي برنامه‌ي آزمون‌هاي کانون، وجود ايستگاه‌هاي جبراني در فواصل معين است. آزمون 7فروردين دقيقاً همان بودجه‌بندي آزمون 7بهمن را داراست و اگر احياناً مطلبي را نخوانده و يا ناقص خوانده‌ باشيد، در دوران طلايي نوروز قادر به جبران آن خواهيد بود.

و اما؛ در آزمون 23دي چه گذشت؟

الف) وضعيت سيستم دهدهي در آزمون 23دي چگونه بوده است؟

مجموعه‌ي رياضي

ميانگين تراز

7000

6000

5500

5000

کنکور سراسري سال 90

4

2

1

1

آزمون 23دي کانون

5

2

1

1

 

 

مجموعه‌ي ادبيات اختصاصي

ميانگين تراز

7000

6000

5500

5000

کنکور سراسري سال 90

7

4

2

1

آزمون 23دي کانون

6

4

3

1

 

مجموعه‌ي عربي اختصاصي

ميانگين تراز

7000

6000

5500

5000

کنکور سراسري سال 90

6

4

2

1

آزمون 23دي کانون

7

3

2

1

 

مجموعه‌ي تاريخ و جغرافيا

ميانگين تراز

7000

6000

5500

5000

کنکور سراسري سال 90

4

3

2

1

آزمون 23دي کانون

6

4

4

3

 

مجموعه‌ي علوم اجتماعي

ميانگين تراز

7000

6000

5500

5000

کنکور سراسري سال 90

8

6

5

4

آزمون 23دي کانون

4

3

2

1

 

منطق و فلسفه

ميانگين تراز

7000

6000

5500

5000

کنکور سراسري سال 90

8

6

5

4

آزمون 23دي کانون

8

7

6

4

 

همان‌گونه که مشاهده مي‌شود آزمون 23دي آزموني کاملاً متعادل و تقريباً در تمام دروس منطبق بر سطح دشواري کنکور سراسري سال 90 بوده و تنها نقص اين آزمون دشواري بيش از حد سؤالات درس علوم اجتماعي بوده است. سؤالات درس علوم اجتماعي و جامعه‌شناسي در تمامي آزمون‌هاي نيم‌سال اول دشوارتر از کنکور سراسري بوده است که با تدابير اتخاذ شده در فرايند توليد آزمون‌ها جهت کنترل اين سطح دشواري، پيش‌بيني مي‌کنيم با ساده‌تر شدن سؤالات در آزمون‌هاي آتي (از آزمون 7بهمن به بعد)، سيستم دهدهي اين درس نيز بر عدد کنکور منطبق گردد.

ب) دشوارترين و آسان‌ترين سؤالات دروس اختصاصي در آزمون 23دي کدام سؤالات بوده‌اند ؟

نام درس

دشوارترين سؤال

(شماره سوال)

ميانگين پاسخ‌گويي

آسان‌ترين سؤال

(شماره سوال)

ميانگين پاسخ‌گويي

رياضي پايه

7 و 27

2%

21

31%

قافيه و عروض – نقد ادبي

38 و 45

3%

31

47%

متون نظم و نثر

60

6%

54

33%

عربي پيش‌دانشگاهي

81

3%

71

41%

تاريخ‌شنلسي

112

3%

117

75%

جغرافياي پيش‌دانشگاهي

132

7%

128

73%

علوم اجتماعي

152

3%

157

41%

فلسفه‌ي پيش‌دانشگاهي

175

10%

162

61%

 

ج) در هر درس، چه تعداد از دانش‌آموزان به 100% سوالات پاسخ صحيح داده‌اند؟

نام درس عمومي

تعداد

نام درس اختصاصي

تعداد

ادبيات پيش‌دانشگاهي

2

رياضي پايه

2

دين و زندگي پيش‌دانشگاهي

9

قافيه و عروض – نقد ادبي

8

زبان انگليسي پيش‌دانشگاهي

5

متون نظم و نثر

10

نام درس اختصاصي

تعداد

عربي پيش‌دانشگاهي

4

فلسفه‌ي پيش‌دانشگاهي

57

تاريخ‌شناسي

4

علوم اجتماعي

4

جغرافياي پيش‌دانشگاهي

4

 

دوستان خوب! اگر در خصوص گزارش‌هايي که بعد از هر آزمون در سايت کانون مشاهده مي‌کنيد، پيشنهاد يا انتقادي داريد يا مايل هستيد در خصوص موارد ديگري نيز به شما اطلاع‌رساني شود، بسيار خرسند و مسرور خواهيم شد از طريق شماره‌ تلفن 66962400 – 021 / داخلي 193 (واحد توليد آزمون‌هاي انساني) شنونده‌ي صداي گرم شما باشيم.

منبع :