تحلیل آزمون 23 دی - سوم انسانی

.

تحلیل آزمون 23 دی - سوم انسانی

 

دوست خوب حقوق‌دان، روان‌شناس، معلم و سلام؛

دوست خوبم اميدوارم امتحانات نيم‌سال اول را به خوبي و با موفقيت پشت سر گذاشته باشيد و مانيز توانسته باشيم در اين موضوع سهيم باشيم.

اين آزمون يعني 23 دي هفتمين آزمون شما است در بعضي درس‌هاي عمومي سؤال موازي براي دانش آموزاني که برنامه‌ي آن‌ها اندکي عقب‌تر است نداريم زيرا مدارس قطعاً به اين مباحث رسيده‌اند و نيم‌سال اول را تمام کرده‌اند ولي در درس رياضي هم‌چنان سؤال موازي داشتيم.

بارم مباحث اين آزمون

 

 

نام درس

بارم مباحث اين درس در امتحانات نهايي

زبان فارسي (3)

 5/9 نمره

ادبيات فارسي (3)

75/10 نمره

عربي (3)

75/9 نمره

رياضي سال سوم

عادي (4 نمره) و موازي (4 نمره)

آرايه‌هاي ادبي

5/2 نمره

تاريخ ادبيات

75/0 نمره

تاريخ و جغرافيا

5/6 نمره

منطق و فلسفه

75/2 نمره

روان‌شناسي

5/1 نمره

 

 

 

توصيه مي‌کنم توجه ويژه‌‌اي نسبت به کتاب‌هاي دوسالانه و نمونه سؤالات پرتکرار امتحانات نهايي سال‌هاي اخير داشته باشيد. اين آزمون، توجه ويژه‌اي روي مباحث پاياني نيم‌سال اول دارد و به امتحانات شما کمک مي‌کرد.

آزمون بعدي (آزمون 7بهمن) درست زماني برگزار مي‌شود که احتمالاً کلاس‌هاي نيم‌سال دوم در مدارس تشکيل شده و معلمين تدريس مطالب درسي را از سر گرفته‌اند. ولي با توجه به لزوم تمرکز کافي و يادگيري عميق مباحث نيم‌سال اول، اين آزمون به جمع‌بندي کل مباحث نيم‌سال اول مي‌پردازد. هم‌چنين با اين کار اين فرصت فراهم مي‌شود که مدارس در برنامه‌ي نيم‌سال دوم کمي جلوتر بروند و احتمال عقب‌افتادگي آن‌ها از برنامه‌ي راهبردي آزمون‌ها کم‌تر شود.

توصيه مي‌کنم براي جمع‌بندي مباحث نيم‌سال اول در آزمون بعدي (7 بهمن) به قسمت‌هاي زير توجه کنيد.

 

1- سؤالاتي را که در کتاب خودآموزي نوشته‌ايد مرور نماييد حتي اگر به مبحث آزمون مربوط نباشد.

2- از کتاب اشتباهات متداول مباحث اين آزمون را در هر درس مورد مطالعه قرار دهيد.

3- هم‌چنين در منزل با استفاده از CD و دفترچه آزمون غيرحضوري آزمون متناظر سال گذشته را اجرا کنيد تا ببينيد چه رتبه و ترازي کسب مي‌کنيد.

4- با توجه به اين‌که مباحث نيم‌سال اول به خوبي در امتحانات مدرسه مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته است، اين آزمون فرصت مناسبي است تا به تسلط بيش‌تر روي اين مباحث برسيم. به همين‌منظور و براي تشويق دانش‌آموزان به مطالعه‌ي تست‌هاي کنکورهاي سال‌هاي گذشته‌ي سراسري و آزاد در اين آزمون سؤال‌هاي ضميمه‌اي منتخب از کتاب آبي در دفترچه‌ي آزمون گنجانده خواهد شد.

 

سيستم ده‌دهي

 

نام درس

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

7

5

4

3

زبان و ادبيات فارسي

6

5

4

3

 

 

اين درس، فقط براي بازه‌ي 7000 ، 1 واحد دشوارتر بوده و براي 3 بازه‌ي ترازي ديگر با مصوب هم‌خواني دارد.

 


نام درس

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

7

5

3

2

عربي (3)

6

4

2

1

 

 

اين درس،  در کل براي هر 4 بازه‌ي ترازي سخت‌ بوده است.

 

نام درس

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

6

4

2

1

رياضي

7

2

2

1

 

 

اين درس، در 2 بازه‌ي (5500 و 5000)  ترازي با مصوب هم‌خواني داشته است و براي بازه‌ي

 6000 ، 2 واحد از مصوب سخت‌تر بوده  است و براي تراز 7000 1 واحد ساده‌تر از مصوب بوده است.

 

 

 


نام درس

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

8

6

4

3

ادبيات اختصاصي

(آريه‌هاي ادبي و تاريخ‌ادبيات)

7

4

3

2

 

 

اين 2 درس به‌طور ميانگين براي هر 4 بازه‌ي ترازي سخت بوده است.

 

 

نام درس

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

8

6

5

3

تاريخ و جغرافيا

7

6

5

4

 

 

اين 2 درس، در کل در 2 بازه‌ي  ترازي (6000 و 5500) با مصوب هم‌خواني داشته ولي براي تراز 7000 1 واحد سخت‌تر و براي تراز 5000، 1 واحد ساده‌تر بوده است.

 

 

نام درس

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

8

6

5

3

منطق و فلسفه

8

6

5

4

 

 

اين 2 درس،  براي 3 بازه‌ي ترازي اول، با مصوب هم‌خواني داشته ولي براي بازه‌ي 5000 ، 1 واحد ساده‌تر بوده است.

 

نام درس

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

9

7

6

5

جامعه‌شناسي

9

7

6

5

 

 

اين درس، براي تمام بازه‌ي ترازي با مصوب هم‌خواني داشته است.

 

 

نام درس

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

8

6

4

3

روان‌شناسي

8

4

3

2

 

 

 

اين درس،  براي بازه‌‌ي ترازي 7000 با سيستم ده‌دهي مصوب هم‌خواني دارد ولي براي دو بازه‌ي 5500 و 5000 ، 1 واحد و براي 6000، 2 واحد سخت‌تر بوده است.

 

دشوارترين و آسان‌ترين سؤالات:

با توجه به جدول زير شما مي‌توانيد بفهميد که کدام سؤال در هر درس ساده و کدام سؤال سخت‌تر بوده است و هم‌چنين درصد پاسخ‌گويي به آن سؤال را مشاهده مي‌کنيد.

توجه:

شما مي‌توانيد در حين آزمون سؤالات سخت را نشان‌دار کنيد و پس از پايان آزمون اين بررسي را انجام دهيد و از اين طريق نقاط قوت و ضعف خود را شناسايي کنيد.

نام درس

آسان‌ترين سؤال کدام بوده؟

ميانگين درصد آسان‌ترين سؤال

سخت‌ترين سؤال کدام بوده؟

ميانگين درصد سخت‌ترين سؤال

زبان فارسي

10

73%

1

5%

ادبيات فارسي

20

46%

15

14%

عربي

21

68%

36

3%

رياضي (عادي)

84 و 87

18%

85

7%

رياضي (موازي)

92

32%

97 و 99

3%

آرايه‌هاي ادبي

103

63%

102

4%

تاريخ ادبيات

111

51%

115

10%

تاريخ

129

70%

133

7%

جغرافيا

143

82%

141

13%

جامعه‌شناسي

160

80%

152

24%

منطق

162

68%

168

5%

فلسفه

186

65%

190

7%

روان‌شناسي

197

79%

196

10% 

 

تعداد افرادي که در هر درس به تمام سؤالات پاسخ صحيح داده‌اند: 

نام درس

تعداد  افرادي که در اين درس 100% زده‌اند؟

زبان فارسي

4

ادبيات فارسي

2

عربي (3)

2

رياضي (موازي)

7

رياضي (عادي)

6

آرايه‌هاي ادبي

1

تاريخ ادبيات

43

تاريخ

3

جغرافي

13

جامعه‌شناسي

156

منطق

4

فلسفه

35

روان‌شناسي

19

دوستان عزيز شما مي‌توانيد چنان‌چه انتقاد، پيشنهاد و راهکاري در بهبود روند توليد آزمون داشته باشيد با شماره‌ي 66962400 ـ 021 (داخلي  165) تماس بگيريد.

منبع :