پیمایش مهارت بزرگسالان (قسمت 5):روابط مهارت‌های تخصصی و اشتغال

می‌توان گفت تا حدودی بهره‌وری کارکنان به دانش و مهارت‌هایی که دارند، ارتباط دارد و دستمزدها هرچند نه به طور کامل منعکس­ کننده ­ی این بهره ­وری هستند.

پیمایش مهارت بزرگسالان (قسمت 5):روابط مهارت‌های تخصصی و اشتغال

می‌توان گفت تا حدودی بهره‌وری کارکنان به دانش و مهارت‌هایی که دارند، ارتباط دارد و دستمزدها  هرچند نه به طور کامل  منعکس­ کننده ­ی این بهره ­وری هستند. افرادی که مهارت‌های بیشتری دارند، باید انتظار داشته باشند بازده بالاتری از مشارکت را در بازار کار دریافت کنند و به احتمال بیشتری در بازار کار مشارکت می‌کنند. بیشتر مطالعات انجام ­شده از مدارک تحصیلی که در گذشته است، به عنوان نماینده­ای برای پتانسیل میزان بهره‌وری جاری افراد استفاده می‌کند؛ در حالی که مزایای سرمایه‌گذاری در سرمایه­ ی انسانی را بررسی می‌کنند. تا پیش از پیمایش مهارت‌های بزرگسالان PIAAC (برنامه برای ارزیابی بین‌المللی رقابت‌های بزرگسالان در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه­ ی اقتصادی)، تنها تعداد اندکی از مطالعات مزایای مهارت‌های واقعی را مورد بررسی قرار داده بودند. پیمایش PIAAC اطلاعات دقیق‌تر، تازه‌تر و مقایسه‌ای در مورد این که چگونه تخصص در مهارت‌های جاری یک فرد به طور مثبتی بر احتمال کار کردن وی یا دستمزدش اثر می‌گذارد، فراهم می‌کند.

تحلیل‌هایی که برای 24 کشور که در پیمایش مهارت‌های بزرگسالان در سال 2012-2011 شرکت کردند، نشان می‌دهد که پس از احتساب اثرات مربوط به دستاورد تحصیلی، افزایش یک انحراف معیار استاندارد در تخصص سوادی یک فرد (معادل با 46 امتیاز) با افزایش 20 درصدی در احتمال استخدام شدن برای بیکاران ارتباط دارد. در این گروه از کشورها و برای کارکنان حقوق بگیر، افزایش یک واحد انحراف معیار استاندارد در تخصص سوادی با افزایش 8 درصدی در دستمزدهای ساعتی ارتباط دارد. یافته‌های مشابه ی نیز وقتی که کشورهایی را که در این پیمایش در سال 2015-2014 شرکت کردند، بررسی می‌کنیم، برقرار است.

تخصص و اشتغال

وقتی کل جمعیت را به سه گروه بازار کار استاندارد یعنی مشغول به کار، بی­کار و غیرفعال تقسیم کنیم، میانگین تخصص در سواد بین بزرگسالان مشغول به کار عموما بالاتر از بزرگسالان بی­کار یا غیرفعال است. با این وجود، تفاوت‌ها در میزان تخصص به طور شگفت‌انگیزی کوچک است. در بین کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه­ ی اقتصادی که در پیمایش مهارت‌های بزرگسالان شرکت کردند، میانگین امتیاز سواد بزرگسالان مشغول به کار حدود 11 امتیاز (حدود 4 درصد) بالاتر از بزرگسالان بی­کار است که به نوبه­ ی خود تقریبا مشابه بزرگسالان غیرفعال هستند. این تفاوت نسبتا اندک می‌تواند تا حدودی به نرخ بالای بی­کاری در میان جوانان و این حقیقت که بسیاری از آنان که مشغول تحصیل هستند، غیرفعال محسوب می­شوند، نسبت داده شود. با توجه به این که تخصص در سن سی سالگی به اوج می‌رسد، جوانان ممکن است نسبت به همتایان مسن‌تر خود متخصص‌تر باشند، که همین امر میانگین امتیاز سواد بزرگسالان بی­کار یا غیرفعال را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، اگر مقایسه کنیم، تفاوت در میزان تخصص بین بزرگسالان مشغول به کار و بی­کار وقتی که تنها افرادی را که برای بیش از 12 ماه بی­کار بوده‌اند (یعنی در واقع بی­کاران بلندمدت) در نظر بگیریم، بسیار بیشتر می‌شود.

شکل 1-5 میانگین تخصص سواد طبق وضعیت نیروی کار

پیمایش مهارت بزرگسالان (قسمت 5):روابط مهارت‌های تخصصی و اشتغال


منبع:

OECD (2016), Skills Matter: Further Results from the Survey of Adult Skills, OECD Publishing, Paris Pp 120-122مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما درباره امتحانات

چگونه برای درس خواندن در دوره امتحانات برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24