تحلیل آزمون 23 دی - دوم دبیرستان (انسانی)

.

تحلیل آزمون 23 دی - دوم دبیرستان (انسانی)


دوست خوب سال دومي‌ام سلام؛


نگاه به آينده:

توصيه مي‌کنم براي جمع‌بندي مباحث نيم‌سال اول در آزمون بعدي (7 بهمن) به قسمت‌هاي زير توجه کنيد.

 

1- سؤالاتي را که در کتاب خودآموزي نوشته‌ايد مرور نماييد حتي اگر به مبحث آزمون مربوط نباشد.

2- از کتاب اشتباهات متداول و کتاب دوسالانه مباحث اين آزمون را در هر درس مورد مطالعه قرار دهيد.

3- هم‌چنين در منزل با استفاده از CD و دفترچه آزمون غيرحضوري آزمون متناظر سال گذشته را اجرا کنيد تا ببينيد چه رتبه و ترازي کسب مي‌کنيد.

4- با توجه به اين‌که مباحث نيم‌سال اول به خوبي در امتحانات مدرسه مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته است، اين آزمون فرصت مناسبي است تا به تسلط بيش‌تر روي اين مباحث برسيم. به همين‌منظور و براي تشويق دانش‌آموزان به مطالعه‌ي تست‌هاي کنکورهاي سال‌هاي گذشته‌ي سراسري و آزاد در اين آزمون سؤال‌هاي ضميمه‌اي منتخب از کتاب آبي در دفترچه‌ي آزمون گنجانده خواهد شد.

 

 

 

نگاه به گذشته: آن‌چه در آزمون 23 دي گذشت:

 

 

1)  سيستم ده‌دهي و ميانگين درصد:

 

 

نام درس

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

سيستم ده‌‌‌‌دهي

7000

6000

5500

5000

عربي (2)

20%

5

3

2

1

آمار و مدل‌سازي

14%

4

3

1

1

اقتصاد (عادي)

30%

8

5

4

3

اقتصاد (موازي)

40%

تاريخ ادبيات (1) عادي

32%

8

6

4

2

تاريخ ادبيات (1) موازي

29%

تاريخ ايران و جهان (1)

33%

7

5

4

3

جغرافياي (1)

31%

7

4

3

2

جامعه‌شناسي (1)

48%

9

7

6

4

 

 

 

همان‌طور که ملاحظه‌ مي‌کنيد:

1- درس آمار و مدل‌سازي براي هر 4 بازه‌ي ترازي سخت‌تر بوده است.

2- درس عربي هم‌چنان براي همه‌ي دانش‌آموزان سخت‌ بوده است.

3- درس جغرافي براي ترازهاي 6000 و 5500 سخت بوده است.

 

 

 

دوستان خوبم:

 

هم‌چنان در دو درس آمار و مدل‌سازي و عربي (2) بايد کار کنيد زيرا اين دو درس جزء منابع کنکور شما مي‌باشد.

پيشنهاد مي‌کنم: حداقل در درس عربي و آمار و مدل‌سازي يک‌بار آزمون قبل را مرور کنيد زيرا 2 سؤال عيناً از آزمون قبل مطرح خواهد شد و شما مي‌توانيد با پاسخ دادن به اين دو سؤال به ميانگين درصدي دلخواه خود برسيد.

هم‌چنين با مرور کتاب دوسالانه مي توانيد به دو سؤالي که از کتاب دوسالانه هم در درس عربي و هم در درس آمار و مدل‌سازي طراحي مي‌شود پاسخ دهيد.

 

2) دشوارترين و آسان‌ترين سؤالات:

 

با توجه به جدول زير شما مي‌توانيد بفهميد که کدام سؤال در هر درس ساده و کدام سؤال سخت‌تر بوده است و هم‌چنين درصد پاسخ‌گويي به آن سؤال را مشاهده مي‌کنيد.

توجه: شما مي‌توانيد در حين آزمون سؤالات سخت را نشان‌دار کنيد و پس از پايان آزمون اين بررسي را انجام دهيد و از اين طريق نقاط قوت و ضعف خود را شناسايي کنيد.

نام درس

آسان‌ترين سؤال کدام بوده؟

ميانگين درصد آسان‌ترين سؤال

سخت‌ترين سؤال کدام بوده؟

ميانگين درصد سخت‌ترين سؤال

عربي (2)

23

68%

33 و 40

7%

اقتصاد (عادي)

75

61%

83

3%

اقتصاد (موازي)

93

68%

109

12%

تاريخ ادبيات (عادي)

111

73%

116

12%

تاريخ ادبيات (موازي)

136

64%

133

12%

تاريخ

154

67%

159 و 162

6%

جغرافيا

185

70%

177

7%

جامعه‌شناسي

196

70%

197

16%

آمار و مدل‌سازي

202

21%

203

5%

 

 

3) تعداد افرادي که در هر درس به تمام سؤالات پاسخ صحيح داده‌اند:

 

نام درس

تعداد  افرادي که در اين درس 100% زده‌اند؟

عربي (2)

1

اقتصاد (موازي)

1

اقتصاد (عادي)

4

تاريخ ادبيات (موازي)

3

تاريخ ادبيات (عادي)

3

تاريخ

3

جغرافيا

3

جامعه‌شناسي

36

آمار و مدل‌سازي

1


 

دوست خوبم فراموش نکن: دروسي که شما امسال مي‌خوانيد جزء دروسي هستند که در کنکور سراسري سهمي را به خود اختصاصي مي‌دهند مخصوصاً درس اقتصاد که در مجموع 15 سؤال کنکور را به خود اختصاص مي‌دهد لذا عملکرد عالي در آن ضمن اين‌که به کسب رتبه‌ي بهتر در کنکور به شما کمک مي‌کند مي‌تواند با صرف زمان کم‌تري محقق شود. در نتيجه توصيه مي‌شود امسال که وقت بيش‌تري نسبت به سال چهارم داريد اين درس را به‌طور کامل مطالعه و جمع‌بندي نماييد.

دوستان عزيز شما مي‌توانيد چنان‌چه انتقاد، پيشنهاد و راهکاري در بهبود روند توليد آزمون داشته باشيد با شماره‌ي 66962400 ـ 021 (داخلي  165) تماس بگيريد.

 

منبع :