کنکور 98

پیمایش مهارت بزرگسالان(قسمت 4):ریشه‌های ناهماهنگی در بازار کار

پیمایش مهارت‌های بزرگسالان فرصت کمیابی برای ارزیابی هم­زمان مدارک تحصیلی، رشته­ ی مورد مطالعه و ناهماهنگی مهارت‌ها است.

پیمایش مهارت بزرگسالان(قسمت 4):ریشه‌های ناهماهنگی در بازار کار

پیمایش مهارت‌های بزرگسالان فرصت کمیابی برای ارزیابی هم­زمان مدارک تحصیلی، رشته­ ی مورد مطالعه و ناهماهنگی مهارت‌ها است. کارکنان ممکن است صلاحیت بیش از حد (تحصیل بیش از حد) یا کم­تر از حدی برای شغل‌هایی که اشغال کرده‌اند، داشته باشند. ممکن است برخی کارکنان در بخشی از اقتصاد فعالیت کنند که با زمینه­ ی تحصیلی آنها نامرتبط است. برخی از کارکنان ممکن است برای نوع خاصی از مهارت‌ها مانند مهارت‌های عددی نامناسب باشند، اگر توانایی آنها برای سر و کار داشتن با اعداد، محاسبه و سایر وظایف مربوط به اعداد فراتر یا ناکافی برای موارد مورد نیاز شغل باشد. از آن­جایی که مدارک مورد نظر و صلاحیت‌ها منعکس کننده­ ی مهارت‌های واقعی افراد نیستند و مشاغل نیز به درستی شغل مشخصی را که فرد قرار است انجام دهد مشخص نمی­کنند، معیارهای موجود برای صلاحیت و ناهماهنگی رشته­ ی مورد مطالعه به خوبی نشان نمی‌دهند که چگونه مهارت‌های یک نیروی کار، هماهنگی مهارت‌های مورد نیاز را برای انجام درست وظایف وی در سر کار تعیین می‌کند. ناهماهنگی مهارت‌ها بیشتر به مهارت‌های واقعی یک نیروی کار و به مهارت‌های مورد نیاز در شغل خاص وی رجوع می‌کنند.

 به رغم این تفاوت‌های مهم، سه معیار ناهماهنگی ذکر شده تا حدودی با یکدیگر همپوشانی دارند و به طریقی آموزش و مهارت‌ها را شامل می‌شوند. با این حال، برخی از محققان برای توصیف شرایطی که نیروی کار، هم از صلاحیت بیش از حد و هم از مهارت بیش از حد یا بالعکس برخوردار است، از عبارت ناهماهنگی واقعی[1] استفاده می­کنند. عبارت ناهماهنگی صلاحیت ظاهری[2] نیز موقعی استفاده می شود که افرادی که بیش از اندازه (یا کم­تر از اندازه) صلاحیت دارند، اما مهارت‌های آنان بیش از اندازه (کم­تر از اندازه) نیست.

اگرچه صلاحیت‌ها نماینده­ ناقصی برای مهارت‌ها محسوب می‌شوند، مدرک تحصیلی و ناهماهنگی رشته­ ی تحصیلی را نباید به سهولت به عنوان معیار نامناسبی برای ناهماهنگی معیارها در نظر گرفت. صلاحیت‌ها نشانگر چندین مهارت متفاوت هستند که از جمله شامل پردازش اطلاعات و شایستگی‌های ویژه شغلی می‌شود و می‌تواند معیارهای مهارت‌ها را به نحوی دقیق‌تر کامل کند. رشته­ ی تحصیلی اگر با ناهماهنگی صلاحیت‌ها همراه باشد، ممکن است منعکس ­کننده­ ی دشواری کارکنان در شناساندن اعتبار خود و ارزششان در سایر زمینه‌ها باشد. علاوه بر این، استفاده از مهارت حداقل تا حدودی وابسته به تلاشی است که کارکنان صرف شغل‌هایشان می‌کنند و کار را برای تعریف دقیق مهارت‌های مورد نیاز دشوار می‌کند. نیازمندی‌های صلاحیتی (مانند مدارک تحصیلی) راحت‌تر قابل تعریف هستند.

[1] genuine mismatch

[2] apparent qualification mismatch

منبع:

OECD (2016), Skills Matter: Further Results from the Survey of Adult Skills, OECD Publishing, Paris Pp 130-131