تحلیل آزمون 2 دی - سوم انسانی

.

تحلیل آزمون 2 دی - سوم انسانی

 

دوست خوب حقوق‌دان، روان‌شناس، معلم و سلام؛

  

دوست خوبم کم‌کم به امتحانات نيم سال اول نزديک مي شويم و شما بايد روي درس‌هاي خود توجه ويژه اي داشته باشيد تا آنها را خوب ياد گيريد چون ديگر فرصت جبران براي مرور اين درس ها کمتر پيش خواهد آمد پس به خوبي بر اين درس ها مسلط شويد تا خيالت راحت شود.اين آزمون يعني 2 دي ششمين آزمون شما است در بعضي دروس سؤال موازي براي دانش اموزاني که برنامه آن‌ها اندکي عقب تر است قرار داده ايم. همان‌گونه که اطلاع داريد امتحانات شما به صورت نهايي برگزار مي شود و نمره شما تأثير زيادي در سرنوشت شما يعني کنکور سراسري دارد. آيا دوست داري بداني که مباحث اين ازمون از چه بودجه بندي در امتحانان نهايي شما برخوردارند:

 

نام درس

بارم مباحث اين درس در امتحانات نهايي

زبان فارسي (3)

عادي (75/2 نمره) و موازي (25/2 نمره)

ادبيات فارسي (3)

75/4 نمره

عربي (3)

عادي (3 نمره) و موازي (2 نمره)

رياضي سال سوم

عادي (4 نمره) و موازي (2 نمره)

آرايه‌هاي ادبي

25/2 نمره

تاريخ ادبيات

25/1 نمره

تاريخ و جغرافيا

5/6 نمره

منطق

25/1 نمره

روان‌شناسي

5/1 نمره

 

 

 

توصيه مي‌کنم توجه ويژه‌‌اي نسبت به کتاب هاي دوسالانه و نمونه سؤالات پرتکرار امتحانات نهايي سال‌هاي اخير داشته باشيد. اين آزمون، توجه ويژه‌اي روي مباحث پاياني نيم‌سال اول دارد و به امتحانات شما کمک مي‌کرد.

آزمون بعدي (آزمون 23 دي) درست بعد از امتحانات پايان نيم‌سال اول برگزار مي‌شود و طي آن در درس‌هاي اختصاصي از مطالب آزمون قبل به صورت نيمه‌پوششي و نيز 1 قسمت باقي‌مانده که مطالعه نشده آزمون گرفته مي‌شود. کل درس‌هاي عمومي در اين آزمون جمع‌بندي مي‌شود.

توصيه مي‌کنم براي جمع‌بندي مباحث نيم‌سال در 2 آزمون بعدي (23دي و 7 بهمن) به قسمت‌هاي زير توجه کنيد.

 

1- سوالاتي را که در کتاب خودآموزي نوشته ايد مرور نماييد حتي اگر به مبحث آزمون مربوط نباشد.

2- از کتاب اشتباهات متداول مباحث اين آزمون را در هر درس مورد مطالعه قرار دهيد.

3- همچنين در منزل با استفاده از CD و دفترچه آزمون غير حضوري آزمون متناظر سال گذشته را اجرا کنيد تا ببينيد چه رتبه و ترازي کسب مي کنيد.

 


سيستم ده‌دهي

 

نام درس

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

7

5

4

3

ادبيات فارسي (3)

5

3

2

2

زبان فارسي (3) عادي

4

2

1

1

زبان فارسي (3) ‌موازي

6

3

2

1

ميانگين

5

3

2

2

 

اين درس، در هر 4 بازه‌ي ترازي با مصوب 1 واحد دشوارتر بوده است.

 


نام درس

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

7

5

3

2

عربي (3) عادي

5

3

2

1

عربي (3) موازي

5

3

1

1

ميانگين

5

3

2

1

 

اين درس،  در کل براي هر 4 بازه‌ي ترازي سخت‌ بوده است.

 

نام درس

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

6

4

2

1

رياضي سال سوم (عادي)

6

2

2

1

رياضي سال‌سوم (موازي)

5

1

1

1

ميانگين

6

2

1

1

 

اين درس، در 1 بازه‌ي (7000)  ترازي با مصوب هم‌خواني داشته است و براي بازه‌ي 6000 ، 2 واحد از مصوب سخت‌تر بوده  است. 

 

نام درس

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

8

6

4

3

آرايه‌هاي ادبي

6

4

3

2

تاريخ ادبيات

8

5

3

2

ميانگين

7

5

3

2

 

 

اين 2 درس،  براي هر 4 بازه‌ي ترازي  1 واحد سخت‌تر بوده است.

 

نام درس

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

8

6

5

3

تاريخ

9

7

6

4

جغرافيا

9

7

6

5

ميانگين

9

7

6

4

 

 

اين 2 درس، در کل در 4 بازه‌ي  ترازي 1 واحد از مصوب ساده‌تر بوده است.

 

 

نام درس

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

8

6

5

3

منطق

10

8

6

4

 

اين درس،  براي 2 بازه‌ي ترازي 7000 و 6000 ، 2 واحد ساده‌تر ولي براي 2 بازه‌ي 5500 و 5000 ، 1 واحد ساده‌تر بوده است.

 

نام درس

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

9

7

6

5

جامعه‌شناسي

10

9

8

6

 

اين درس، فقط براي تمام بازه‌ي ترازي نسبت به مصوب ساده‌تر بوده است..

 

 

نام درس

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

8

6

4

3

روان‌شناسي

8

5

4

2

 

 

اين درس،  براي بازه‌ها‌ي ترازي 7000 و 5500  با سيستم ده‌دهي مصوب هم‌خواني دارد ولي براي دو بازه‌ي 6000 و 5000 ، 1 واحد سخت‌تر بوده است.

 

 

دشوارترين و آسان‌ترين سؤالات:

با توجه به جدول زير شما مي‌توانيد بفهميد که کدام سؤال در هر درس ساده و کدام سؤال سخت‌تر بوده است و هم‌چنين درصد پاسخ‌گويي به آن سؤال را مشاهده مي‌کنيد.

توجه:

شما مي‌توانيد در حين آزمون سؤالات سخت را نشان‌دار کنيد و پس از پايان آزمون اين بررسي را انجام دهيد و از اين طريق نقاط قوت و ضعف خود را شناسايي کنيد.

نام درس

آسان‌ترين سؤال کدام بوده؟

ميانگين درصد آسان‌ترين سؤال

سخت‌ترين سؤال کدام بوده؟

ميانگين درصد سخت‌ترين سؤال

زبان فارسي (عادي)

8

75%

6

3%

زبان فارسي (موازي)

19

55%

20

2%

ادبيات فارسي

22

50%

24

9%

عربي (عادي)

31

49%

48

3%

عربي (موازي)

51

39%

58

6%

رياضي (عادي)

111

40%

123 و 128

3%

رياضي (موازي)

137

27%

131

3%

آرايه‌هاي ادبي

152

62%

160

8%

تاريخ ادبيات

164

43%

165 و 168

9%

تاريخ

171

62%

177

12%

جغرافيا

186

74%

188

11%

جامعه‌شناسي

192 و 195

88%

198

25%

منطق

201

59%

203

34%

روان‌شناسي

212

56%

218 و 219

14%

 

 

تعداد افرادي که در هر درس به تمام سؤالات پاسخ صحيح داده‌اند:

  

نام درس

تعداد  افرادي که در اين درس 100% زده‌اند؟

نام درس

تعداد  افرادي که در اين درس 100% زده‌اند؟

زبان فارسي (عادي)

5

تاريخ ادبيات

38

زبان فارسي (موازي)

2

تاريخ

86

ادبيات فارسي

9

جغرافيا

71

عربي (عادي)

2

جامعه‌شناسي

343

عربي (موازي)

1

منطق

197

رياضي (موازي)

1

روان‌شناسي

5

رياضي (عادي)

1

آرايه‌هاي ادبي

12

دوستان عزيز شما مي‌توانيد چنان‌چه انتقاد، پيشنهاد و راهکاري در بهبود روند توليد آزمون داشته باشيد با شماره‌ي 66962400 ـ 021 (داخلي  165) تماس بگيريد.


منبع :