تحلیل آزمون 2 دی - دوم انسانی

.

تحلیل آزمون 2 دی - دوم انسانی


وکيل آينده، معلم، استاد دانشگاه و سلام؛


نگاه به آينده:

آيا دوست براي آزمون بعدي‌ات برنامه‌ي تمرين از کتاب دوسالانه داشته باشي؟

 

 

 

 

برنامه‌ي تمرين از کتاب‌ دوسالانه براي درس‌هاي عمومي آزمون 23 دي

 

مجموعه‌ سؤالات دوسالانه

زبان و ادبيات فارسي

مجموعه‌ سؤالات دوسالانه

عربي (کد کتاب: 5728)

مجموعه‌ سؤالات دوسالانه

دين و زندگي

مجموعه‌ سؤالات دوسالانه

زبان انگليسي

سؤالات:

1 تا 383

مجموع تعداد سؤالات از کتاب دوسالانه

383 سؤال

سؤالات:

199 تا 222

مجموع تعداد سؤالات از کتاب دوسالانه

24 سؤال

سؤالات:

1 تا  388

مجموع تعداد سؤالات از کتاب دوسالانه

388 سؤال

سؤالات:

1 تا  443

مجموع تعداد سؤالات از کتاب دوسالانه

443 سؤال

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
درس‌هاي اختصاصي آزمون 23 دي

 

 

 

مجموعه‌ سؤالات دوسالانه

اقتصاد (کد کتاب: 5717)

مجموعه‌ سؤالات دوسالانه

تاريخ ادبيات (کد کتاب: 5708)

مجموعه‌ سؤالات دوسالانه

جغرافيا (کد کتاب: 5715)

مجموعه‌ سؤالات دوسالانه

آمار و مدل‌سازي

(کد کتاب: 5721)

سؤالات:

557 تا 618

مجموع تعداد سؤالات از کتاب دوسالانه

62 سؤال

سؤالات:

241 تا 288

مجموع تعداد سؤالات از کتاب دوسالانه

48 سؤال

سؤالات:

173 تا 193

مجموع تعداد سؤالات از کتاب دوسالانه

21 سؤال

سؤالات:

63 تا 66 و

 67 تا 74

مجموع تعداد سؤالات از کتاب دوسالانه

12 سؤال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

نگاه به گذشته: آن‌چه در آزمون 2 دي گذشت:

 

 

1)        سيستم ده‌دهي و ميانگين درصد:

 

 

نام درس

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

سيستم ده‌‌‌‌دهي

7000

6000

5500

5000

ادبيات و زبان فارسي (2)

29%

6

5

4

3

عربي (2) عادي

7%

5

2

1

1

عربي (2) موازي

7%

3

2

2

1

دين و زندگي (2)

8%

7

2

2

1

زبان انگليسي (2)

26%

8

5

5

3

آمار و مدل‌سازي

6%

3

2

2

1

اقتصاد (عادي)

19%

-

5

3

2

اقتصاد (موازي)

18%

9

4

3

1

تاريخ ادبيات (1) عادي

21%

9

5

3

2

تاريخ ادبيات (1) موازي

19%

9

5

3

1

تاريخ ايران و جهان (1)

38%

9

7

5

4

جغرافياي (1)

27%

5

5

4

3

جامعه‌شناسي (1)

38%

9

7

5

5

 

همان‌طور که ملاحظه‌ مي‌کنيد 1- درس تاريخ ادبيات براي  بازه‌ي 7000 سخت‌تر بوده ولي براي ترازهاي پايين متعادل‌تر بوده است. 2- درس آمار و مدل‌سازي براي بازه‌ي 5500 و 5000، 2 واحد سخت‌تر بوده است و براي بقيه‌ي ترازها متعادل 3- درس عربي هم‌چنان براي همه‌ي دانش‌آموزان سخت‌ بوده است.

 


2) دشوارترين و آسان‌ترين سؤالات:

 

با توجه به جدول زير شما مي‌توانيد بفهميد که کدام سؤال در هر درس ساده و کدام سؤال سخت‌تر بوده است و هم‌چنين درصد پاسخ‌گويي به آن سؤال را مشاهده مي‌کنيد.

توجه: شما مي‌توانيد در حين آزمون سؤالات سخت را نشان‌دار کنيد و پس از پايان آزمون اين بررسي را انجام دهيد و از اين طريق نقاط قوت و ضعف خود را شناسايي کنيد.

نام درس

آسان‌ترين سؤال کدام بوده؟

ميانگين درصد آسان‌ترين سؤال

سخت‌ترين سؤال کدام بوده؟

ميانگين درصد سخت‌ترين سؤال

ادبيات و زبان فارسي (2)

6

80%

9

10%

عربي (عادي)

21

41%

37

6%

عربي (موازي)

43

54%

57

4%

دين و زندگي (2)

63

44%

67

4%

زبان انگليسي (2)

71 و 89

49%

77

12%

اقتصاد (موازي)

93

55%

105

11%

اقتصاد (عادي)

127

47%

112 و 130

9%

تاريخ ادبيات (موازي)

140

58%

142

8%

تاريخ ادبيات (عادي)

163

53%

158

10%

تاريخ

171

67%

182

17%

جغرافيا

192

69%

197

6%

جامعه‌شناسي

216

67%

215

24%

آمار و مدل‌سازي

229

29%

223

6%

 


3) تعداد افرادي که در هر درس به تمام سؤالات پاسخ صحيح داده‌اند:

 

نام درس

تعداد  افرادي که در اين درس 100% زده‌اند؟

ادبيات و زبان فارسي (2)

2

عربي (عادي)

2

عربي (موازي)

1

دين و زندگي (2)

3

زبان انگليسي (2)

11

اقتصاد (موازي)

1

اقتصاد (عادي)

2

تاريخ ادبيات (موازي)

1

تاريخ ادبيات (عادي)

2

تاريخ

11

جغرافيا

1

جامعه‌شناسي

33

آمار و مدل‌سازي

4


 

دوست خوبم فراموش نکن: دروسي که شما امسال مي‌خوانيد جزء دروسي هستند که در کنکور سراسري سهمي را به خود اختصاصي مي‌دهند مخصوصاً درس اقتصاد که در مجموع 15 سؤال کنکور را به خود اختصاص مي‌دهد لذا عملکرد عالي در آن ضمن اين‌که به کسب رتبه‌ي بهتر در کنکور به شما کمک مي‌کند مي‌تواند با صرف زمان کم‌تري محقق شود. در نتيجه توصيه مي‌شود امسال که وقت بيش‌تري نسبت به سال چهارم داريد اين درس را به‌طور کامل مطالعه و جمع‌بندي نماييد.

دوستان عزيز شما مي‌توانيد چنان‌چه انتقاد، پيشنهاد و راهکاري در بهبود روند توليد آزمون داشته باشيد با شماره‌ي 66962400 ـ 021 (داخلي  165) تماس بگيريد.

 

منبع :