دو ویژگی برای مدیریت زمان در جلسه‌ی آزمون

این نوع تست‌ها سؤالاتی هستند که شما تشخیص می‌دهید آن‌ها را کامل بلد هستید و فقط راه‌حل طولانی دارند و ممکن است نتوانید آن‌ها را در زمان مشخص خود حل کنید.

دو ویژگی برای مدیریت زمان در جلسه‌ی آزمون

با داشتن دو ویژگی می‌توانید در جلسه‌ی آزمون وقت‌تان را تنظیم کنید:

  • قدرت تشخیص سؤالات زمان‌بر: این نوع تست‌ها سؤالاتی هستند که شما تشخیص می‌دهید آن‌ها را کامل بلد هستید و فقط راه‌حل طولانی دارند و ممکن است نتوانید آن‌ها را در زمان مشخص خود حل کنید.

  • اراده‌ی قوی برای کنار گذاشتن سؤالات وقت‌گیر: وقتی تشخیص دادید که سؤالی وقت‌گیر است باید حل آن را به آخر آزمون موکول کنید. سؤالاتی که راه‌حل آن را بلد هستید ولی زمان بیش‌تری از زمان استاندارد نیاز دارند نشان‌دار کنید و بدون نگرانی از آن بگذرید. در پایان آزمون در صورت داشتن وقت اضافی با آسودگی خاطر آن‌ها را حل کنید.

تکنیک ضربدر و منها بدون داشتن این دو ویژگی معنا ندارد. این‌که ابتدا شروع به حل سؤال کنید و بعد از گذشتن چند دقیقه متوجه شوید طولانی و زمان‌بر است و آن را نشان‌دار کنید کاملاً اشتباه است.