هدف‌گذاری چند از 10

اگر هدف‌گذاری 3 از 10 دارید یعنی باید از هر 10 سؤال فقط به 3 سؤالی که از پاسخ آن‌ها اطمینان دارید پاسخ دهید.

هدف‌گذاری چند از 10

هر کس با توجه به بازه‌ی ترازی خود، 1 از 10 مخصوص به خود دارد و با در نظر گرفتن آن می‌تواند ترازش را حفظ یا ارتقا بخشد. حفظ تراز یعنی چند از 10 و درصد خود را در آن درس تثبیت کنید و نوسان نداشته باشید.

اگر هدف‌گذاری 3 از 10 دارید یعنی باید از هر 10 سؤال فقط به 3 سؤالی که از پاسخ آن‌ها اطمینان دارید پاسخ دهید.

تعهد به هدف‌گذاری چند از 10 اولین گام برای پیشرفت تراز و تثبیت آموخته‌‌هاست. باید تحت هر شرایطی پایبند هدف‌گذاری خود باشید. ازطرفی باید هدف‌گذاری واقع‌بینانه داشته باشید. به طور مثال وقتی تراز شما 4000 است یعنی از هر 10 سؤال به 1 یا 2 سؤال پاسخ می‌دهید. اگر بخواهید به تعداد سؤال بیش‌تری پاسخ دهید باید آن را در حد 1 یا 2 واحد افزایش دهید. افزایش بیش از این باعث افزایش اشتباهات و درنتیجه نمره‌ی منفی می‌شود.