تحلیل آزمون 18 آذر - چهارم انسانی

.

تحلیل آزمون 18 آذر - چهارم انسانی

دوستان خوب کانوني‌! سلام

آزمون 18آذر (پنجمين آزمون از آزمون‌هاي مرحله‌اي سال‌ تحصيلي جاري)، در کنار پرداختن به برخي مباحث پايه، به جمع‌بندي مباحث آموخته شده در سال چهارم تاکنون اختصاص داشت که داده‌هاي آماري زير، شِماي کلي اين آزمون را (از حيث ميزان دشواري و مشابهت با کنکور سراسري) براي شما ترسيم مي‌کند. و اما قبل از ارائه‌ي تحليل آزمون 18آذر، يادآوري چند نکته را مفيد مي‌دانيم:

1.اين آزمون به جمع‌بندي مباحث آموخته شده در سال چهارم و آزمون قبل از آن (4آذر) به جمع‌بندي نيمي  از مباحث پايه اختصاص داشت، لذا بار ديگر توصيه مي‌کنيم با قرار دادن کارنامه‌ي اين دو آزمون در کنار يک‌ديگر و مشخص نمودن مباحثي که در بر آن‌ها مسلط هستيد و نيز تشخيص مباحثي که آن‌ها را نيازمند مطالعه و تمرين بيش‌تري مي‌دانيد، برنامه‌اي آگاهانه و هوشمندانه براي مطالعات بعدي خود تدوين نماييد.

به خاطر داشته باشيد که ارزيابي دقيق آزمون‌هاي 4 و 18 آذر، موفقيت شما را در آزمون‌هاي 23 دي (دوره‌ي نيم سال اول سال چهارم) و نيز 7بهمن (دوره‌ي دروس پايه) تضمين خواهد نمود.

2. در آزمون 18آذر همانگونه که خود نيز شاهد آن بوديد، درس تاريخ ادبيات جاي خود را به آرايه‌هاي ادبي داد و جامعه‌شناسي نيز جايگزين منطق و فلسفه شد؛ اين روند در آزمون آتي (2دي) نيز به قوت خود باقي خواهد بود.

3. در برنامه‌ي آزمون  2دي، صرفاً پيشروي جديد وجود دارد و اين بدان معناست که در بخش دروس سال چهارم و نيز در بخش دروس پايه از مباحث قبلي سؤالي مطرح نمي‌شود.

در آزمون 18آذر چه گذشت؟

الف) وضعيت سيستم دهدهي در آزمون 18آذر چگونه بوده است؟

مجموعه‌ي ادبيات عمومي

ميانگين تراز

7000

6000

5500

5000

کنکور سراسري سال 90

5

4

3

2

آزمون 18آذر کانون

7

5

3

2

 

مجموعه‌ي عربي عمومي

ميانگين تراز

7000

6000

5500

5000

کنکور سراسري سال 90

6

3

2

1

آزمون 18آذر کانون

6

3

2

1

 

مجموعه‌ي رياضي

ميانگين تراز

7000

6000

5500

5000

کنکور سراسري سال 90

4

2

1

1

آزمون 18آذر کانون

4

2

2

1

 

اقتصاد

ميانگين تراز

7000

6000

5500

5000

کنکور سراسري سال 90

8

6

5

3

آزمون 18آذر کانون

8

6

5

3

 

مجموعه‌ي ادبيات اختصاصي

ميانگين تراز

7000

6000

5500

5000

کنکور سراسري سال 90

7

4

2

1

آزمون 18آذر کانون

6

4

3

2

 

مجموعه‌ي عربي اختصاصي

ميانگين تراز

7000

6000

5500

5000

کنکور سراسري سال 90

6

4

2

1

آزمون 18آذر کانون

7

4

3

2

 

مجموعه‌ي تاريخ و جغرافيا

ميانگين تراز

7000

6000

5500

5000

کنکور سراسري سال 90

4

3

2

1

آزمون 18آذر کانون

6

5

4

3

 

مجموعه‌ي علوم اجتماعي

ميانگين تراز

7000

6000

5500

5000

کنکور سراسري سال 90

8

6

5

4

آزمون 18آذر کانون

5

4

3

2

 

منطق و فلسفه

ميانگين تراز

7000

6000

5500

5000

کنکور سراسري سال 90

8

6

5

4

آزمون 18آذر کانون

7

5

3

2

 

روان‌شناسي

ميانگين تراز

7000

6000

5500

5000

کنکور سراسري سال 90

7

5

4

3

آزمون 18آذر کانون

7

5

4

3

 

سيستم دهدهي آزمون 18‌آذر(همانگونه که در جداول فوق مشاهده مي‌شود) حاکي از آن است که درس فلسفه‌ي پيش‌دانشگاهي و مجموعه‌ي دروس علوم اجتماعي و جامعه‌شناسي در اين آزمون کمي دشوارتر از کنکور سراسري بوده است؛ اما در ساير دروس، سطح دشواري سؤالات شباهت بسيار نزديکي به کنکور سراسري داشته است و در مجموع، مي‌توان گفت دانش‌آموزان آزمون متعادل و استانداردي را پشت سر گذاشته‌اند.

ب) دشوارترين و آسان‌ترين سؤالات دروس اختصاصي در آزمون 18آذر کدام سؤالات بوده‌اند ؟

 

نام درس

دشوارترين سؤال

(شماره سوال)

ميانگين پاسخ‌گويي

آسان‌ترين سؤال

(شماره سوال)

ميانگين پاسخ‌گويي

رياضي پايه

8

3%

 

2

17%

رياضي سال سوم

38

2%

33

13%

رياضي 1

16

2%

12 و 18

8%

آمار و مدل‌سازي

27 و 28

4%

24

20%

اقتصاد

46

4%

47

62%

قافيه و عروض

56

8%

53

52%

متون نظم و نثر

69

5%

68

47%

آرايه‌هاي ادبي

81 و 83

5%

75

64%

عربي پيش‌دانشگاهي

110

5%

95 و 109

31%

تاريخ‌شنلسي

118

7%

114

41%

جغرافياي پيش‌دانشگاهي

122

12%

129

51%

تاريخ ايران و جهان

135

7%

139

50%

جغرافيا

147

6%

142

63%

علوم اجتماعي

163

7%

162

37%

جامعه‌شناسي1

178

4%

171

61%

جامعه‌شناسي2

184

11%

189

49%

فلسفه‌ي پيش‌دانشگاهي

153

11%

151

51%

‌روان‌شناسي

196

11%

198

50%

 

ج) در هر درس، چه تعداد از دانش‌اموزان به 100% سوالات پاسخ صحيح داده‌اند؟

نام درس عمومي

تعداد

ادبيات پيش‌دانشگاهي

4

ادبيات فارسي 2 و زبان فارسي 3

7

زبان و ادبيات فارسي 3

8

عربي 2

4

دين و زندگي پيش‌دانشگاهي

81

 دين و زندگي 2

7

دين و زندگي 3

11

زبان انگليسي پيش‌دانشگاهي

13

نام درس اختصاصي

تعداد

فلسفه‌ي پيش‌دانشگاهي

61

جامعه‌شناسي1

17

جامعه‌شناسي2

12

روان‌شناسي

72

اقتصاد

89

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نام درس اختصاصي

تعداد

رياضي پايه

13

رياضي 1

21

رياضي سال سوم

7

آمار و مدل‌سازي

9

متون نظم و نثر

8

قافيه و عروض  نقد ادبي

107

آرايه‌هاي ادبي

5

عربي پيش‌دانشگاهي

7

تاريخ‌شناسي

10

جغرافياي پيش‌دانشگاهي

37

تاريخ ايران و جهان

15

جغرافيا

37

علوم اجتماعي

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

دوستان خوب! اگر در خصوص گزارش‌هايي که بعد از هر آزمون در سايت کانون مشاهده مي‌کنيد، پيشنهاد يا انتقادي داريد يا مايل هستيد در خصوص موارد ديگري نيز به شما اطلاع‌رساني شود، بسيار خرسند و مسرور خواهيم شد از طريق شماره‌ تلفن 66962400 – 021 / داخلي 193 (واحد توليد آزمون‌هاي انساني) شنونده‌ي صداي گرم شما باشيم.

نگارنده:  زهرا نعمتي؛ مسئول توليد آزمون‌هاي سال چهارم انساني

منبع :