تحلیل آزمون 18 آذر - سوم انسانی

.

تحلیل آزمون 18 آذر - سوم انسانی

 

دوست خوب حقوق‌دان، روان‌شناس، معلم و سلام؛

 

يک آزمون ديگر برگزار شد و ما باز هم با ارزيابي و تحليل آزمون برگزار شده در خدمت شما هستيم.

در اين آزمون، درس‌ها از ابتداي کتاب دوره شده است و هدف آمادگي شما عزيزان براي امتحانات پايان نيم‌سال بوده است.

 

آيا دوست براي آزمون بعدي‌ات برنامه‌ي تمرين از کتاب دوسالانه داشته باشي؟

 

برنامه‌ي تمرين از کتاب‌ دوسالانه براي درس‌هاي عمومي آزمون 2دي

 


 

مجموعه‌ طبقه‌بندي شده

زبان و ادبيات فارسي 3

توجه: مباحث آزمون‌ها بر اساس پيشروي جديد کار شود

(کد کتاب: 6647 و 6650) تعدا کل تست‌ها: 1300

مجموعه‌ طبقه‌بندي شده  چهار درس در چهار کتاب

عربي 3

توجه: مباحث آزمون‌ها بر اساس پيشروي جديد کار شود

(کد کتاب: 6633) تعدا کل تست‌ها: 1920

مجموعه‌ طبقه‌بندي شده

زبان انگليسي 3

(کد کتاب: 5033) تعدا کل تست‌ها: 1600

1- سؤالات:

228 تا 375

2- سؤالات:

293 تا 398

مجموع تعداد تست مبحث جديد از کتاب آبي

254 تست

سؤالات:

921 تا 956 /  990 تا 1000

 1002 تا 1014

1026 تا 1036

 1038 تا 1043 /  1045، 1048، 1049، 1051، 1052، 1055، 1057، 1059، 1060، 1061، 1063 تا 1068، 1156، 1169، 1171

مجموع تعداد تست تکميلي و آموزشي بر اساس سؤال‌هاي سراسري و آزاد کتاب آبي

96 تست

1- سؤالات تأليفي:

462 تا 483 

488 تا 553

609 تا 662

2- سؤالات کنکور:

484 تا 487

554 تا 608

مجموع تعداد تست سراسري کتاب آبي حداکثر:

35 تست

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
درس‌هاي اختصاصي آزمون 2 دي

 

 

مجموعه‌ طبقه‌بندي شده

رياضي سال سوم

(کد کتاب: 6619)

مجموعه‌ طبقه‌بندي شده

آرايه‌هاي ادبي

(کد کتاب: 6600)

مجموعه‌ طبقه‌بندي شده

تاريخ ادبيات

(کد کتاب: 6600)

مجموعه‌ طبقه‌بندي شده

جغرافيا

(کد کتاب: 6607)

مجموعه‌ طبقه‌بندي شده

منطق و فلسفه

(کد کتاب: 6612)

مجموعه‌ طبقه‌بندي شده

روان‌شناسي

(کد کتاب: 6615)

سؤالات:

671 تا 679

مجموع تعداد تست مبحث جديد از کتاب آبي

9 تست

سؤالات:

156تا 169

مجموع تعداد تست مبحث جديد از کتاب آبي

14 تست

سؤالات:

1072تا 1110

مجموع تعداد تست مبحث جديد از کتاب آبي

39 تست

سؤالات:

562 تا 615

مجموع تعداد تست مبحث جديد از کتاب آبي

54 تست

سؤالات:

225 تا 241

مجموع تعداد تست مبحث جديد از کتاب آبي

17 تست

سؤالات:

279 تا 329

مجموع تعداد تست مبحث جديد از کتاب آبي

51 تست

 


 
 
 
 
 
 
 
 
نگاه به گذشته: آن‌چه در آزمون 18 آذر چه گذشت؟

در اين بخش در خصوص چهار محور اصلي (به شرح ذيل) اطلاع‌رساني خواهيم کرد:

1) بارم امتحان نهايي درس به درس اين آزمون

2) وضعيت سيستم ده‌دهي آزمون

3) دشوارترين و آسان‌ترين سؤالات

4) تعداد افرادي که در هر درس به 100% سؤالات پاسخ صحيح داده‌اند.

 

1) بارم امتحان نهايي

 

آيا دوست داريد بدانيد که مباحث اين آزمون از چه بودجه‌بندي در امتحانان نهايي شما برخوردارند:

 

نام درس

بارم مباحث اين درس در امتحانات نهايي

زبان فارسي (3)

عادي (5/6 نمره) و موازي (6 نمره)

ادبيات فارسي (3)

25/6 نمره

عربي (3)

عادي (6 نمره) و موازي (5 نمره)

رياضي سال سوم

عادي (5/7 نمره) و موازي (5/7 نمره)

آرايه‌هاي ادبي

5/2 نمره

تاريخ ادبيات

75/2 نمره

تاريخ و جغرافيا

11 نمره

منطق و فلسفه

75/7 نمره

روان‌شناسي

3 نمره


2) سيستم ده‌دهي

 وضعيت سيستم ده‌دهي آزمون 18 آذر را در جدول‌هاي زير مشاهده مي‏کنيد:

 

نام درس

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

7

5

4

3

ادبيات فارسي (3)

4

3

2

2

زبان فارسي (3) عادي

8

6

4

3

زبان فارسي (3) ‌موازي

7

4

3

2

ميانگين

6

4

3

2

 

اين درس، در هر 4 بازه‌ي ترازي با مصوب 1 واحد دشوارتر بوده است.

 


نام درس

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

7

5

3

2

عربي (3) عادي

6

3

2

1

عربي (3) موازي

4

2

1

1

ميانگين

5

3

2

1

 

اين درس،  در کل براي هر 4 بازه‌ي ترازي سخت‌ بوده است.

 

نام درس

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

6

4

2

1

رياضي سال سوم (عادي)

7

3

2

1

رياضي سال‌سوم (موازي)

6

3

1

1

ميانگين

7

3

2

1

 

اين درس، در 1 بازه‌ي (7000)  ترازي از مصوب ساده‌تر بوده است و براي بازه‌ي

 6000 ، 1 واحد از مصوب سخت‌تر بوده  است.

 

نام درس

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

8

6

4

3

آرايه‌هاي ادبي

8

5

4

3

تاريخ ادبيات

9

6

4

3

ميانگين

9

6

4

3

 

اين 2 درس،  براي بازه‌ي 7000 به‌طور ميانگين، 1 واحد ساده‌تر بوده است ولي براي 3 بازه‌ي ترازي ديگر مطابق با مصوب بوده است.

 

نام درس

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

8

6

5

3

تاريخ

9

7

6

5

جغرافيا

8

7

6

5

ميانگين

9

7

6

5

 

اين 2 درس، در کل در بازه‌ي  ترازي 7000 و 6000  و 5500 يک واحد و براي بازه‌ي 5000 ، 2 واحد از مصوب ساده‌تر بوده است.

 

 

نام درس

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

8

6

5

3

منطق

9

7

5

4

فلسفه

9

7

5

3

ميانگين

9

7

5

4

 

اين 2 درس،  به‌طور ميانگين به‌جز تراز 5500 که متعادل مي باشد براي 3 تراز ديگر ترازي نسبت به مصوب ساده‌تر بوده است.

 

نام درس

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

9

7

6

5

جامعه‌شناسي

9

7

6

4

 

اين درس، فقط براي بازه‌ي ترازي 5000، 1 واحد سخت‌تر از مصوب  بوده است.

 

نام درس

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

8

6

4

3

روان‌شناسي

7

5

3

2

 اين درس،  براي همه‌ي  بازه‌ها‌ي ترازي از سيستم ده‌دهي مصوب دشوار‌تر بوده است.

 

3) دشوارترين و آسان‌ترين سؤالات:

با توجه به جدول زير شما مي‌توانيد بفهميد که کدام سؤال در هر درس ساده و کدام سؤال سخت‌تر بوده است و هم‌چنين درصد پاسخ‌گويي به آن سؤال را مشاهده مي‌کنيد.

توجه:

شما مي‌توانيد در حين آزمون سؤالات سخت را نشان‌دار کنيد و پس از پايان آزمون اين بررسي را انجام دهيد و از اين طريق نقاط قوت و ضعف خود را شناسايي کنيد.

نام درس

آسان‌ترين سؤال کدام بوده؟

ميانگين درصد آسان‌ترين سؤال

سخت‌ترين سؤال کدام بوده؟

ميانگين درصد سخت‌ترين سؤال

زبان فارسي (عادي)

4

79%

6

18%

زبان فارسي (موازي)

18

71%

11

7%

ادبيات فارسي

21

55%

29

4%

عربي (عادي)

33

44%

35

6%

عربي (موازي)

51

43%

67

4%

رياضي (عادي)

120

45%

122

3%

رياضي (موازي)

135

41%

137 و 146

2%

آرايه‌هاي ادبي

152

78%

160

8%

تاريخ ادبيات

163

58%

168

18%

تاريخ

174

75%

172

17%

جغرافيا

190

78%

184

3%

جامعه‌شناسي

196

68%

198

26%

منطق

202

83%

215

18%

فلسفه

221

70%

228

19%

روان‌شناسي

237

44%

238

12% 

4) تعداد افرادي که در هر درس به تمام سؤالات پاسخ صحيح داده‌اند: 

 

نام درس

تعداد  افرادي که در اين درس 100% زده‌اند؟

نام درس

تعداد  افرادي که در اين درس 100% زده‌اند؟

زبان فارسي (عادي)

27

تاريخ ادبيات

118

زبان فارسي (موازي)

2

تاريخ

189

ادبيات فارسي

10

جغرافيا

22

عربي (عادي)

5

جامعه‌شناسي

131

عربي (موازي)

1

منطق

50

رياضي (عادي)

7

فلسفه

75

رياضي (موازي)

1

روان‌شناسي

20

آرايه‌هاي ادبي

17

دوستان عزيز شما مي‌توانيد چنان‌چه انتقاد، پيشنهاد و راهکاري در بهبود روند توليد آزمون داشته باشيد با شماره‌ي 66962400 ـ 021 (داخلي  165) تماس بگيريد.

منبع :

همایش جمع بندی علوم اجتماعی حل سوالات کنکور 96 بخش اول
چهارم انسانی     دبیر : آزیتا بیدقی