تحلیل آزمون 18 آذر - دوم انسانی

.

تحلیل آزمون 18 آذر - دوم انسانی

 

وکيل آينده، معلم، استاد دانشگاه و سلام؛

 

نگاه به آينده:

آيا دوست براي آزمون بعدي‌ات برنامه‌ي تمرين از کتاب دوسالانه داشته باشي؟

 

برنامه‌ي تمرين از کتاب‌ دوسالانه براي درس‌هاي عمومي آزمون 2 دي

 

 

مجموعه‌ سؤالات دوسالانه

زبان و ادبيات فارسي

مجموعه‌ سؤالات دوسالانه

عربي (کد کتاب: 5728)

مجموعه‌ سؤالات دوسالانه

دين و زندگي

مجموعه‌ سؤالات دوسالانه

زبان انگليسي

سؤالات:

246 تا 343

مجموع تعداد سؤالات از کتاب دوسالانه

98 سؤال

سؤالات:

145 تا 198

مجموع تعداد سؤالات از کتاب دوسالانه

54 سؤال

سؤالات:

180 تا  319

مجموع تعداد سؤالات از کتاب دوسالانه

140 سؤال

سؤالات:

216 تا 429

مجموع تعداد سؤالات از کتاب دوسالانه

214 سؤال

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
درس‌هاي اختصاصي آزمون 2 دي

 

 

 

 

مجموعه‌ سؤالات دوسالانه

اقتصاد (کد کتاب: 5717)

مجموعه‌ سؤالات دوسالانه

تاريخ ادبيات (کد کتاب: 5708)

مجموعه‌ سؤالات دوسالانه

جغرافيا (کد کتاب: 5715)

مجموعه‌ سؤالات دوسالانه

آمار و مدل‌سازي

(کد کتاب: 5721)

سؤالات:

492 تا 516

مجموع تعداد سؤالات از کتاب دوسالانه

25 سؤال

سؤالات:

184 تا 240

مجموع تعداد سؤالات از کتاب دوسالانه

57 سؤال

سؤالات:

133 تا 172

مجموع تعداد سؤالات از کتاب دوسالانه

40 سؤال

سؤالات:

 61 تا 62، 76، 78 تا 86 و 88

مجموع تعداد سؤالات از کتاب دوسالانه

13 سؤال

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
نگاه به گذشته: آن‌چه در آزمون 18 آذر گذشت:

 

 

1)        سيستم ده‌دهي و ميانگين درصد:

 

 

نام درس

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

سيستم ده‌‌‌‌دهي

7000

6000

5500

5000

ادبيات و زبان فارسي (2)

35%

5

4

4

3

عربي (2) عادي

24%

-

3

2

1

عربي (2) موازي

29%

6

3

2

1

دين و زندگي (2)

31%

5

4

3

2

زبان انگليسي (2)

36%

8

6

5

3

آمار و مدل‌سازي

25%

5

4

3

2

اقتصاد (عادي)

32%

6

5

3

2

اقتصاد (موازي)

33%

9

5

3

2

تاريخ ادبيات (1) عادي

34%

9

5

4

3

تاريخ ادبيات (1) موازي

38%

10

8

5

3

تاريخ ايران و جهان (1)

39%

8

5

5

3

جغرافياي (1)

35%

7

5

4

3

جامعه‌شناسي (1)

55%

8

8

6

5

 

 

 

همان‌طور که ملاحظه‌ مي‌کنيد 1- درس تاريخ ادبيات براي  بازه‌ي 7000 ساده‌تر بوده ولي براي ترازهاي پايين متعادل‌تر بوده است. 2- درس جامعه‌شناسي براي بازه‌ي 6000، 2 واحد ساده‌تر بوده است و براي بقيه‌ي ترازها متعادل 3- درس عربي هم‌چنان براي همه‌ي دانش‌آموزان سخت‌ بوده است.

 

 

 

 

2) دشوارترين و آسان‌ترين سؤالات:

 

با توجه به جدول زير شما مي‌توانيد بفهميد که کدام سؤال در هر درس ساده و کدام سؤال سخت‌تر بوده است و هم‌چنين درصد پاسخ‌گويي به آن سؤال را مشاهده مي‌کنيد.

توجه: شما مي‌توانيد در حين آزمون سؤالات سخت را نشان‌دار کنيد و پس از پايان آزمون اين بررسي را انجام دهيد و از اين طريق نقاط قوت و ضعف خود را شناسايي کنيد.

 

نام درس

آسان‌ترين سؤال کدام بوده؟

ميانگين درصد آسان‌ترين سؤال

سخت‌ترين سؤال کدام بوده؟

ميانگين درصد سخت‌ترين سؤال

ادبيات و زبان فارسي (2)

8

63%

12

7%

عربي (عادي)

29

66%

33

7%

عربي (موازي)

49

58%

54

6%

دين و زندگي (2)

68

59%

69

11%

زبان انگليسي (2)

72

55%

85

11%

اقتصاد (موازي)

91

69%

93 و 94

7%

اقتصاد (عادي)

111

65%

116

5%

تاريخ ادبيات (موازي)

134

58%

150

11%

تاريخ ادبيات (عادي)

168

55%

163

16%

تاريخ

182

72%

181

12%

جغرافيا

202

64%

196

12%

جامعه‌شناسي

217

84%

216

23%

آمار و مدل‌سازي

223

58%

228

8%

 

3) تعداد افرادي که در هر درس به تمام سؤالات پاسخ صحيح داده‌اند:

 

 

نام درس

تعداد  افرادي که در اين درس 100% زده‌اند؟

ادبيات و زبان فارسي (2)

1

عربي (عادي)

2

عربي (موازي)

1

دين و زندگي (2)

3

زبان انگليسي (2)

12

اقتصاد (موازي)

1

اقتصاد (عادي)

1

تاريخ ادبيات (موازي)

2

تاريخ ادبيات (عادي)

9

تاريخ

2

جغرافيا

2

جامعه‌شناسي

63

آمار و مدل‌سازي

1


 

نکته‌ي مهم: دروسي که شما امسال مي‌خوانيد جزء دروسي هستند که در کنکور سراسري سهمي را به خود اختصاصي مي‌دهند مخصوصاً درس اقتصاد که در مجموع 15 سؤال کنکور را به خود اختصاص مي‌دهد لذا عملکرد عالي در آن ضمن اين‌که به کسب رتبه‌ي بهتر در کنکور به شما کمک مي‌کند مي‌تواند با صرف زمان کم‌تري محقق شود. در نتيجه توصيه مي‌شود امسال که وقت بيش‌تري نسبت به سال چهارم داريد اين درس را به‌طور کامل مطالعه و جمع‌بندي نماييد.

دوستان عزيز شما مي‌توانيد چنان‌چه انتقاد، پيشنهاد و راهکاري در بهبود روند توليد آزمون داشته باشيد با شماره‌ي 66962400 ـ 021 (داخلي  165) تماس بگيريد.

 

 

منبع :