فیلم پاسخ تشریحی سوالات چالشی آزمون 1 دی چهارم انسانی

فیلم پاسخ تشریحی سوالات چالشی آزمون 1 دی چهارم انسانی (درس‌های عربی اختصاصی، آرایه‌های ادبی، ریاضی و اقتصاد)

فیلم پاسخ تشریحی سوالات چالشی آزمون 1 دی چهارم انسانی

داوطلبان محترم انساني


فیلم پاسخ تشریحی برخی از سوالات چالشی آزمون 1 دي چهارم انساني را در اینجا مشاهده کنید.
فایل های ضمیمه

محمد بحيرايي - حل سؤال 83 رياضي
محمد بحيرايي - حل سؤال 86 رياضي
محمد بحيرايي - حل سؤال 93 رياضي
محمد بحيرايي - حل سؤال 96 رياضي
محمد بحيرايي - حل سؤال 100 رياضي
محمد بحيرايي - حل سؤال 103 رياضي
محمد بحيرايي - حل سؤال 109 رياضي
محمد بحيرايي - حل سؤال 112 رياضي
محمد بحيرايي - حل سؤال 116 رياضي
سارا شريفي - حل سؤال 124 اقتصاد
سارا شريفي - حل سؤال 126 اقتصاد
سارا شريفي - حل سؤال 127 اقتصاد
سارا شريفي - حل سؤال 128 اقتصاد
سارا شريفي - حل سؤال 129 اقتصاد
حميد محدثي - حل سؤال 141 تا 145 آرايه‌هاي ادبي
حميد محدثي - حل سؤال 146 تا 150 آرايه‌هاي ادبي
محمدصادق محسني - حل سؤال 184 عربي اختصاصي
محمدصادق محسني - حل سؤال 185 عربي اختصاصي
محمدصادق محسني - حل سؤال 187 عربي اختصاصي
محمدصادق محسني - حل سؤال 188 عربي اختصاصي
محمدصادق محسني - حل سؤال 189 عربي اختصاصي
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما درباره امتحانات

چگونه برای درس خواندن در دوره امتحانات برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24