تحلیل آزمون 4 آذر - چهارم انسانی

.

تحلیل آزمون 4 آذر - چهارم انسانی

دوستان خوب کانوني‌ام؛ سلام!

اين‌بار بي‌مقدمه ميريم سر اصل موضوع! (مي‌دونيد چرا؟ چون مسئول پيگيري گذاشتن اين تحليل‌ها روي سايت کانون، مدام داره به ما تذکر ميده که هرچه سريعتر تحليل‌ها رو بنويسيم چون بچه‌ها منتظرند فلذا فرصت احوال‌پرسي به روال سابق رو نداريم که به بزرگواري ما مي‌بخشيد!!!)

آزمون 4آذر هم برگزار شد و از آن‌جا که اين آزمون، مباحث دروس پايه را به صورت پوششي و از ابتداي کتاب دوره نموده است لذا کارنامه‌اي که شما در اين آزمون دريافت نموده‌ايد و عملکردي که در پاسخ‌گويي به سؤالات هر درس داشته‌ايد، بستر بسيار مناسبي را فراهم نموده (به‌ويژه براي آن دسته از دانش‌آموزاني که در تابستان با ما همراه نبوده‌ و مطالعه‌ي دروس پايه را با فاصله‌ي زماني بيشتري و از مهرماه آغاز نموده‌اند) تا با آگاهي کافي از وضعيت تحصيلي خود، برنامه‌‌ي مطالعاتي خود را در بخش دروس پايه سامان دهيد. از همين رو توصيه مي‌نماييم ارزيابي اين آزمون را بسيار واجد اهيمت دانسته و کلاسور ارزيابي اين آزمون را با نهايت دقت تکميل نماييد.

يه خبر خوش! کار چاپ برنامه‌ي راهبردي جديد آزمون‌هاي سال چهارم انساني به پايان رسيده و کار توزيع آن در شهرهاي مختلف آغاز گشته و شما مي‌توانيد نسخه‌ي نهايي برنامه را (که حاوي آخرين تغييرات مي‌باشد) از نمايندگي خود دريافت نماييد.

يادآوري: آزمون آينده به دوره‌ي مباحث سال چهارم از ابتدا اختصاص دارد (به همين دليل در بخش دروس پايه حجم کمتري در نظر گرفته شده است) که کارنامه‌ي آن در کنار کارنامه‌ي آزمون اخير مي‌تواند ياري‌رسان شما در شناسايي هرچه بهتر و دقيق‌تر وضعيت تحصيلي‌تان باشد. به بيان ديگه: داريم غيرمستقيم التماس مي‌کنيم که آزمون بعدي (18آذر) رو جدي بگيريد!!! باشه؟!

و اما يک تذکر ويژه: از گوشه و کنار خبر مي‌رسد که مدارس در تدريس ادبيات اختصاصي سال چهارم، رويه‌هاي متفاوتي را در پيش گرفته‌اند و در برخي از مدارس تنها قافيه و عروض تدريس مي‌شود و برخي ديگر از مدارس متون نظم و نثر را نيز به موازات قافيه و عروض تدريس مي‌نمايند. از آن‌جا که مطابق نظام جديد آموزشي (سالي - واحدي)، هر دو کتاب بايد در هر دو نيم سال و در کنار هم تدريس شوند و بخش‌نامه‌ي ابلاغي از سوي آزموزش و پرورش نيز از مجموع 20نمره‌ي امتحان نيم سال اول، 10 نمره را به قافيه و عروض اختصاص داده و 10نمره‌ي ديگر را از آنِ متون نظم و نثر دانسته ‌است؛ و نيز از آن‌جا که برنامه‌ي کانون درصدد است تا هم‌پاي نظام آموزش رسمي حرکت نمايد لذا در آزمون‌هاي کانون از هر دو درس سؤال مطرح خواهد شد و از دانش‌آموزان خواسته مي‌شود به سؤالات هر دو درس پاسخ گويند. توصيه مي‌نماييم اگر در مدرسه‌ي شما (با تخطي از ضوابط نظام آموزشي جديد)، متون نظم و نثر تدريس نمي‌شود، براي آن‌که در آزمون‌ها با مشکلي مواجه نشويد، شخصاً اين درس را مطابق بودجه‌بندي آزمون از طريق مطالعه‌ي آزاد (بدون معلم) پيش‌خواني نماييد.   

در آزمون 4آذر چه گذشت؟

در اين بخش در خصوص سه محور اصلي (به شرح ذيل) اطلاع‌رساني خواهيم کرد: 1. وضعيت سيستم دهدهي آزمون 2. دشوارترين و آسان‌ترين سؤالات در دروس اختصاصي 3. تعداد افرادي که در هر درس به 100% سوالات پاسخ صحيح داده‌اند

الف) سيستم دهدهي:

وضعيت سيستم دهدهي آزمون 4آذر در مقايسه با کنکور سراسري سال جاري را مي‌توانيد در جداول زير مشاهده نماييد.:

مجموعه‌ي ادبيات عمومي

ميانگين تراز

7000

6000

5500

5000

کنکور سراسري سال 90

5

4

3

2

آزمون 4آذر کانون

6

4

4

2

 

مجموعه‌ي عربي عمومي

ميانگين تراز

7000

6000

5500

5000

کنکور سراسري سال 90

6

3

2

1

آزمون 4آذر کانون

5

3

2

1

 

مجموعه‌ي رياضي

ميانگين تراز

7000

6000

5500

5000

کنکور سراسري سال 90

4

2

1

1

آزمون 4آذر کانون

4

2

2

1

 

اقتصاد

ميانگين تراز

7000

6000

5500

5000

کنکور سراسري سال 90

8

6

5

3

آزمون 4آذر کانون

7

5

4

3

 

مجموعه‌ي ادبيات اختصاصي

ميانگين تراز

7000

6000

5500

5000

کنکور سراسري سال 90

7

4

2

1

آزمون 4آذر کانون

7

5

4

3

 

مجموعه‌ي عربي اختصاصي

ميانگين تراز

7000

6000

5500

5000

کنکور سراسري سال 90

6

4

2

1

آزمون 4آذر کانون

6

3

2

1

 

مجموعه‌ي تاريخ و جغرافيا

ميانگين تراز

7000

6000

5500

5000

کنکور سراسري سال 90

4

3

2

1

آزمون 4آذر کانون

7

5

4

3

 

مجموعه‌ي علوم اجتماعي

ميانگين تراز

7000

6000

5500

5000

کنکور سراسري سال 90

8

6

5

4

آزمون 4آذر کانون

5

3

2

1

 

منطق و فلسقه

ميانگين تراز

7000

6000

5500

5000

کنکور سراسري سال 90

8

6

5

4

آزمون 4آذر کانون

8

6

5

3

 

روان‌شناسي

ميانگين تراز

7000

6000

5500

5000

کنکور سراسري سال 90

7

5

4

3

آزمون 4آذر کانون

6

4

3

2

 

ب) دشوارترين و آسان‌ترين سؤالات دروس اختصاصي:

در جدول زير مي‌توانيد مشاهده نماييد که در هر درس، کدام سوال دشوارتر بوده است؛ يعني تعداد کم‌تري از دانش‌آموزان موفق شده‌اند به آن سؤال پاسخ صحيح دهند و کدام سؤال، ساده‌ترين سؤال همان درس بوده ‌است و تعداد زيادي از دانش‌آموزان توانسته‌اند به آن سؤال پاسخ صحيح دهند. با توجه به اين‌که معيار دشواري و آساني در دروس مختلف متفاوت است؛ ميانگين درصد پاسخ‌گويي به سؤالات نيز درج شده است تا ارزيابي واقعي‌تري از سطح دشواري سؤالات به‌دست آوريد. مستحضر که هستيد! شناخت سؤال‌هاي آسون و سخت هر درس، مهارتيه که داشتن اون در کنار استفاده از تکنيک ضربدر منفي کمکتون مي‌کنه تا در جلسه‌ي آزمون اتلاف وقت رو به حداقل برسونيد.

توصيه مي‌کنيم: اين سؤالات دشوار و ساده را در دفترچه‌ي سؤال آزمون خود علامت‌گذاري نموده و سپس محاسبه نماييد به چه تعداد از سؤالات دشوار پاسخ صحيح داده و به چه تعداد از سؤالات آسان پاسخ نادرست داده‌ايد؛ اين امر شما را ياري مي‌کند تا بي‌دقتي‌ها و نيز نقاط ضعف و قوت خود را شناسايي نموده و براي جبران آن‌ها برنامه‌ريزي نماييد.

نام درس

دشوارترين سؤال

(شماره سوال)

ميانگين پاسخ‌گويي

آسان‌ترين سؤال

(شماره سوال)

ميانگين پاسخ‌گويي

رياضي پايه

7

2%

4

12%

رياضي سال سوم

15 تا 18

3%

11

12%

رياضي 1

27 و 28

3%

26

38%

آمار و مدل‌سازي

36

3%

32

30%

اقتصاد

43

3%

46

64%

قافيه و عروض

62

13%

63

65%

 

متون نظم و نثر

79

11%

80

34%

تاريخ ادبيات 1

87

5%

86

47%

تاريخ ادبيات 2

100

10%

95

35%

عربي پيش‌دانشگاهي

106 و 116

3%

101

53%

تاريخ‌شنلسي

123

16%

130

67%

جغرافياي پيش‌دانشگاهي

_

_

_

_

تاريخ ايران و جهان

136

4%

140

47%

جغرافيا

143

11%

147

50%

علوم اجتماعي

158

5%

152

35%

فلسفه‌ي پيش‌دانشگاهي

168

6%

163

76%

منطق

183

8%

171

78%

فلسفه‌ي سال سوم

209 و 210

16%

195

72%

‌روان‌شناسي

217

6%

224

50%

 

ج) تعداد افرادي که در هر درس به 100% سوالات پاسخ صحيح داده‌اند:

نام درس عمومي

تعداد

ادبيات پيش‌دانشگاهي

24

ادبيات فارسي 2 و زبان فارسي 3

0

زبان و ادبيات فارسي 3

0

عربي 2

3

دين و زندگي پيش‌دانشگاهي

20

 دين و زندگي 2

4

دين و زندگي 3

5

زبان انگليسي پيش‌دانشگاهي

9

نام درس اختصاصي

تعداد

فلسفه‌ي پيش‌دانشگاهي

50

منطق

34

فلسفه‌ي سال سوم

52

روان‌شناسي

8

اقتصاد

6

 

نام درس اختصاصي

تعداد

رياضي پايه

25

رياضي 1

20

رياضي سال سوم

6

آمار و مدل‌سازي

10

متون نظم و نثر

50

قافيه و عروض – نقد ادبي

77

تاريخ ادبيات 1

45

تاريخ ادبيات 2

79

عربي پيش‌دانشگاهي

3

تاريخ‌شناسي

116

تاريخ ايران و جهان

16

جغرافياي پيش‌دانشگاهي

_

جغرافيا

57

علوم اجتماعي

6

 

 

 

 

 


دوستان خوب! اگر در خصوص گزارش‌هايي که بعد از هر آزمون در سايت کانون مشاهده مي‌کنيد، پيشنهاد يا انتقادي داريد يا مايل هستيد در خصوص موارد ديگري نيز به شما اطلاع‌رساني شود، بسيار خرسند و مسرور خواهيم شد از طريق شماره‌ تلفن 66962400 – 021 / داخلي 193 (واحد توليد آزمون‌هاي انساني) شنونده‌ي صداي گرم شما باشيم.

منبع :