کنکور 98

روش هایی برای تقویت اعتماد به نفس

در این جا روش هایی برای به دست آوردن و تقویت اعتماد به نفس آورده ایم. یادتان نرود اعتماد به نفس بیشتر یعنی شادی و موفقیت بیشتر.

روش هایی برای تقویت اعتماد به نفس

نا امیدی احساسی است که همه ما به نوعی در زندگی آن را تجربه کرده ایم. وقتی زندگی سختی هایش را به شما نشان می دهد دیگر احساس خوبی نسبت به خودتان ندارید، وقتی موفقیت های انسان های اطرافتان نگاه می کنید با خودتان می گویید چرا من نمی توانم مثل آن ها موفق، باهوش و زیبا باشم؟ شما هم می توانید مثل آن ها باشید تنها اعتماد به نفس است که باعث موفقیت شما می شود. در این جا روش هایی برای به دست آوردن و تقویت اعتماد به نفس آورده ایم. یادتان نرود اعتماد به نفس بیشتر یعنی شادی و موفقیت بیشتر.


مثبت باشید

افکارتان را مثبت نگه دارید. اگر صدای درونتان مدام به شما بگوید نمی توانید، شکست می خورید این یک مشکل بزرگ است. یکی از راه ها برای تغییر ذهنتان این است که با خودتان حرف های مثبت بزنید. شاید به نظر احمقانه بیاید اما هر روز چند دقیقه جلوی آیینه بایستید و به خودتان حرف های مثبت بزنید. دفعه بعد اگر شکست خوردید به جای گفتن چیزهایی مثل: من توی هیچ کاری خوب نیستم، به خودتان بگویید هیچ مشکلی نیست دوباره تلاشم رو میکنم.


خودتان را با دیگران مقایسه نکنید

تو خودت هستی، تو بی همتا هستی پس هیچوقت نباید خودت را با دیگران مقایسه کنی. آدم های زیادی هم هستند که از شما بدتر هستند اما شما فقط روی آن هایی تمرکز می کنید که از شما بهترند. همه ما انسان ها ضعف و قوت هایی داریم و نقاط ضعف و قوت های شما با دیگران فرق می کند. این کاملا طبیعی است پس دیگر خودتان را با دیگران مقایسه نکنید و سعی کنید کارها را به بهترین نحو انجام دهید.


اهداف دست یافتنی داشته باشید

زندگی را به خودتان سخت نگیرید. اهداف و وظایف سنگین برای خودتان تعیین نکنید که با به انجام نرساندنشان به خودتان ناسزا بگویید. شما انسان هستید ماشین نیستید. پس اهدافی برای خودتان تعیین کنید که مطمئن هستید رسیدن به آن ها امکان پذیر است.


از خودتان تعریف و تمجید کنید

وقتی به هدفی می رسید حتی کوچک خودتان را تشویق کرده و از خود تعریف و تمجید کنید. می دانید که تعریف کردن از خود چه حس خوبی به انسان می دهد. اما منتظر نمانید که دیگران این کار را با شما بکنند.


جمع های دوستانه

اطراف خودتان را با انسان های مثبتی پر کنید که به شما حس خوبی می دهند. اگر دور و برتان را با افرادی احاطه کنید که دائم شما را تحقیر و بی ارزش می کنند ناخودآگاه آینه رفتارها و نظرات آن ها می شوید. به خاطر داشته باشید کسانی که در روزهای سخت کنارتان می مانند استحقاق این که در روزهای شاد هم کنارتان باشند را دارند.


به خودتان برسید

به خودتان برسید نه برای دیگران بلکه برای خودتان. وقتی تمیز و خوش پوش باشید احساس خوبی نسبت به خودتان خواهید داشت و با اعتماد به نفس آمادگی مواجهه با چالش های زندگی را داشته باشید. البته منظور این نیست که هفت قلم آرایش کنید یا لباس های گران قیمت بپوشید. تنها کافی است ناخن ها را بگیرید، ریش ها را مرتب کنید و لباس های تمیز و مرتب بپوشید.


ورزش کنید

ورزش کردن و فعالیت فیزیکی باعث می شود حس خوبی نسبت به خودتان داشته باشید. با ورزش هورمون اندورفین در بدن ترشح می شود این هورمون درد را کاهش می دهد و احساس شادی ایجاد می کند. پس اگر ورزش کنید و اندام خوبی داشته باشید اعتماد به نفستان بیشتر می شود.