تحلیل آزمون 20 آبان - چهارم انسانی

.

تحلیل آزمون 20 آبان - چهارم انسانی

دوست خوب کانوني‌ام؛ سلام!

آزمون 20آبان را سپري کرديم و تقريباً به نيمه‌ي نيم سال اول از سال تحصيلي 91-90 رسيده‌ايم. آزمون 20 آبان که در بخش دروس سال چهارم داراي بودجه‌بندي «پوششي» بود (يعني در کنار مباحث جديد، مباحث قبلي را نيز دوره مي‌نمود)، اين امکان را براي شما فراهم آورد تا تمام آن‌چه را که از مباحث سال چهارم تا نيمه‌ي آبان‌ماه آموخته‌ بوديد، دوره و جمع‌بندي نماييد. بنابراين نتيجه‌‌اي که در اين آزمون به دست آورده‌ايد مي‌تواند محک بسيار خوبي باشد تا ميزان تسلط خود را در خصوص دروس سال چهارم به‌خوبي ارزيابي نموده و بر مبناي اين ارزيابي، برنامه‌ي مطالعاتي خود را سامان دهيد.

با دوره و جمع‌بندي مطالب آموخته شده در سال‌چهارم در آزمون 20آبان؛ آزمون بعدي (آزمون 4آذر) فرصت خوبي است تا مباحث مطالعه شده از دروس پايه در آزمون‌هاي گذشته را دوره نماييم. به همين منظور در آزمون 4آذر در بخش دروس سال چهارم تنها پيشروي جديد وجود خواهد داشت و از مباحث قبلي سؤالي مطرح نخواهد شد تا در فرصتي کافي به دوره و جمع‌بندي مباحث دروس پايه بپردازيد.

يادآوري:  آزمون 20آبان اولين آزموني بود که در آن از درس متون نظم و نثر نيز سؤال مطرح شده بود که اين روال در آزمون‌هاي آتي نيز ادامه خواهد داشت و در کنار سؤالات درس قافيه و عروض بايد به سؤالات اين درس هم پاسخ دهيد. لذا توصيه مي‌شود نسخه‌ي نهايي برنامه‌ي راهبردي آزمون‌ها را که تمامي تغييرات برنامه در آن لحاظ شده است، تهيه و آن را به عنوان راهنماي مطالعاتي خود منظور نماييد.

در آزمون 20آبان چه گذشت؟

الف) سيستم دهدهي:

وضعيت سيستم دهدهي آزمون 20آبان را در جداول زير مشاهده مي‏کنيد:

مجموعه‌ي ادبيات عمومي

ميانگين تراز

7000

6000

5500

5000

کنکور سراسري 4سال اخير

7

5

4

2

آزمون 20آبان کانون

5

4

3

2

در اين درس، آزمون 20 آبان در 3بازه‌ي اول ترازي از کنکور سراسري اندکي دشوارتر بوده است.

مجموعه‌ي عربي عمومي

ميانگين تراز

7000

6000

5500

5000

کنکور سراسري 4سال اخير

7

4

3

2

آزمون 20آبان کانون

6

3

2

1

در اين درس، آزمون 20 آبان در تمام بازه‌هاي ترازي از کنکور سراسري يک واحد دشوارتر بوده است.

مجموعه‌ي رياضي

ميانگين تراز

7000

6000

5500

5000

کنکور سراسري 4سال اخير

4

2

1

1

آزمون 20آبان کانون

4

2

2

1

سطح دشواري سؤالات اين درس در آزمون20 آبان مشابه کنکور سراسري بوده است.

اقتصاد

ميانگين تراز

7000

6000

5500

5000

کنکور سراسري 4سال اخير

7

5

4

3

آزمون 20آبان کانون

7

5

4

3

سطح دشواري سؤالات اين درس در آزمون 20آبان کاملاً منطبق برسطح دشواري سؤالات کنکورسراسري بوده است.

مجموعه‌ي ادبيات اختصاصي

ميانگين تراز

7000

6000

5500

5000

کنکور سراسري 4سال اخير

7

4

3

2

آزمون 20آبان کانون

7

5

3

2

در اين درس (شامل قافيه و عروض، متون نظم و نثر و تاريخ ادبيات)، آزمون 20 آبان تنها براي بازه‌ي ترازي دوم اندکي ساده‌ بوده و در ساير بازه‌ها کاملاً منطبق بر سطح دشواري کنکور سراسري بوده است. .

مجموعه‌ي عربي اختصاصي

ميانگين تراز

7000

6000

5500

5000

کنکور سراسري 4سال اخير

7

5

3

1

آزمون 20آبان کانون

7

3

2

1

در اين درس، آزمون 20 آبان در بازه‌ي ترازي 5000 دو واحد و در ساير بازه‌هاي ترازي يک واحد دشوارتر از کنکور سراسري بوده است.

مجموعه‌ي تاريخ و جغرافيا

ميانگين تراز

7000

6000

5500

5000

کنکور سراسري 4سال اخير

5

3

2

1

آزمون 20آبان کانون

6

4

3

3

در اين درس، آزمون 20 آبان تنها يک واحد از کنکور سراسري آسان‌تر بوده است.

مجموعه‌ي علوم اجتماعي

ميانگين تراز

7000

6000

5500

5000

کنکور سراسري 4سال اخير

8

6

5

4

آزمون 20آبان کانون

6

4

3

3

در اين درس، آزمون 20 آبان در تمام بازه‌هاي ترازي از کنکور سراسري دشوارتر بوده است.

منطق و فلسقه

ميانگين تراز

7000

6000

5500

5000

کنکور سراسري 4سال اخير

8

6

5

4

آزمون 20آبان کانون

8

6

5

3

سطح دشواري سؤالات اين درس در آزمون 20 آبان براي 3بازه‌ي ترازي اول کاملاً منطبق بر سطح دشواري سؤالات کنکور سراسري بوده است.

روان‌شناسي

ميانگين تراز

7000

6000

5500

5000

کنکور سراسري 4سال اخير

8

6

5

4

آزمون 20آبان کانون

6

5

3

2

در اين درس، آزمون 20 آبان در تمام بازه‌هاي ترازي از کنکور سراسري دشوارتر بوده است.

ب) تعداد افرادي که در هر درس به 100% سوالات پاسخ صحيح داده‌اند

نام درس عمومي

تعداد

ادبيات پيش‌دانشگاهي

3

ادبيات فارسي 2 و زبان فارسي 3

3

زبان و ادبيات فارسي 3

2

عربي 2

0

دين و زندگي پيش‌دانشگاهي

108

 دين و زندگي 2

54

دين و زندگي 3

77

زبان انگليسي پيش‌دانشگاهي

6

نام درس اختصاصي

تعداد

فلسفه‌ي پيش‌دانشگاهي

557

منطق

33

فلسفه‌ي سال سوم

60

روان‌شناسي

17

متون نظم و نثر

23

 

نام درس اختصاصي

تعداد

رياضي پايه

18

رياضي 1

14

رياضي سال سوم

11

آمار و مدل‌سازي

11

اقتصاد

11

قافيه و عروض نقد ادبي

39

تاريخ ادبيات 1

38

تاريخ ادبيات 2

116

عربي پيش‌دانشگاهي

10

تاريخ‌شناسي

7

تاريخ ايران و جهان

12

جغرافياي پيش‌دانشگاهي

222

جغرافيا

12

علوم اجتماعي

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
دوستان خوب! اگر در خصوص گزارش‌هايي که بعد از هر آزمون در سايت کانون مشاهده مي‌کنيد، پيشنهاد يا انتقادي داريد يا مايل هستيد در خصوص موارد ديگري نيز به شما اطلاع‌رساني شود، بسيار خرسند و مسرور خواهيم شد از طريق شماره‌ تلفن 66962400 – 021 / داخلي 193 (واحد توليد آزمون‌هاي انساني) شنونده‌ي صداي گرم شما باشيم.
منبع :