معما (سکه)

شانزده سکه شبکه مقابل را تشکیل داده اند شش سکه را بردارید بطوریکه تعداد مساوی سکه در هر سطر و در هر ستون باقی بماند

معما (سکه)

شانزده سکه شبکه مقابل را تشکیل داده اند 

شش سکه را بردارید بطوریکه تعداد مساوی سکه در هر سطر و در هر ستون باقی بماند

معما (سکه)

راه حل

معما (سکه)
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24