تحلیل آزمون 20 آبان دوم انسانی

.

تحلیل آزمون 20 آبان دوم انسانی

 

وکيل آينده، معلم، استاد دانشگاه و سلام؛

قبل از اين‌که به تحليل و بررسي سطح دشواري سؤال‌هاي آزمون 6 آبان بپردازيم، به يک سؤال متداول که تقريباٌ همه‌ي شما دوستان نکته‌بين در مورد نحوه‌ي طراحي سؤال‌هاي آزمون داريد، مي‌پردازيم.

  

**** تا به‌حال شده که با خود فکر کني چگونه مي‌تواني حداقل به 2 سؤال جواب درست دهي؟ پاسخ به اين سؤال را در خلال پاسخ به سؤال زير خواهي گرفت.

 

        چرا در هر آزمون دو سؤال عيناٌ از آزمون قبل به عنوان نگاه به گذشته، آورده مي‌شود؟

 

فايده‌هاي اين کار:

1) سؤال‌هاي آزمون زماني به يادگيري شما کمک مي‌کند که شما پس از هر آزمون به بررسي و يادگيري سؤال‌هايي که غلط زده‌ايد يا نزده‌ايد و يا سر آزمون نشان‌دار کرده‌ايد، بپردازيد و در هر مبحث حداقل در حد سؤال‌هاي آزمون با حل تست در فاصله‌ي زماني مشخص، به يادگيري آن مباحث برسيد.

2) در بعضي درس‌ها معمولاً در درس‌هاي 20 سؤالي (مثلاٌ درس عربي، اقتصاد و ) اگر شما فقط به يک يا دو سؤال جواب صحيح بدهيد و به سؤال‌هاي ديگر اصلاٌ پاسخ ندهيد، رتبه‌ و تراز بسيار مطلوبي را نيز کسب خواهيد کرد. پس:

شما اگر در چنين درس‌هايي فقط در حد سؤال‌هاي آزمون قبل بلد باشيد و در همان حد دو سؤال نگاه به گذشته به سؤال‌هاي آزمون پاسخ دهيد،  رشد چشم‌گيري خواهيد داشت.

 

سيستم ده‌دهي و ميانگين درصد:

                  

نام درس

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

عربي (2) عادي

22%

6

3

1

0

عربي (2) موازي

18%

6

3

1

1

آمار و مدل‌سازي

30%

7

5

3

2

اقتصاد (عادي)

36%

7

5

4

3

اقتصاد (موازي)

29%

6

4

3

2

تاريخ ادبيات (1) عادي

42%

9

6

5

3

تاريخ ادبيات (1) موازي

36%

9

7

5

3

تاريخ ايران و جهان (1)

48%

9

7

6

5

جغرافياي (1)

42%

7

6

5

4

جامعه‌شناسي (1)

65%

10

8

8

6


همان‌طور که ملاحظه‌ مي‌کنيد درس جامعه‌شناسي هم در سيستم ده‌دهي و هم در ميانگين درصد ساده بوده است و درس عربي کمي دشوارتر بوده است.

 دشوارترين و آسان‌ترين سؤالات:

با توجه به جدول زير شما مي‌توانيد بفهميد که کدام سؤال در هر درس ساده و کدام سؤال سخت‌تر بوده است و هم‌چنين درصد پاسخ‌گويي به آن سؤال را مشاهده مي‌کنيد.

توجه: شما مي‌توانيد در حين آزمون سؤالات سخت را نشان‌دار کنيد و پس از پايان آزمون اين بررسي را انجام دهيد و از اين طريق نقاط قوت و ضعف خود را شناسايي کنيد.

نام درس

آسان‌ترين سؤال کدام بوده؟

ميانگين درصد آسان‌ترين سؤال

سخت‌ترين سؤال کدام بوده؟

ميانگين درصد سخت‌ترين سؤال

عربي (عادي)

22

38%

32

8%

عربي (موازي)

45

41%

48، 49، 50 و 55

9%

اقتصاد (موازي)

106

68%

99

6%

اقتصاد (عادي)

127

68%

120

7%

تاريخ ادبيات (موازي)

149

73%

132

16%

تاريخ ادبيات (عادي)

152

57%

170

10%

تاريخ

179

79%

186

7%

جغرافيا

199

70%

202

8%

جامعه‌شناسي

211

89%

217

32%

آمار و مدل‌سازي

223

45%

225 و 227

16%

تعداد افرادي که در هر درس به تمام سؤالات پاسخ صحيح داده‌اند:

 

نام درس

تعداد افرادي که در اين درس 100% زده‌اند؟

عربي (عادي)

1

عربي (موازي)

1

اقتصاد (موازي)

1

اقتصاد (عادي)

1

تاريخ ادبيات (موازي)

6

تاريخ ادبيات (عادي)

1

تاريخ

3

جغرافيا

1

جامعه‌شناسي

111

آمار و مدل‌سازي

4

 

نکته‌ي مهم: دروسي که شما امسال مي‌خوانيد جزء دروسي هستند که در کنکور سراسري سهمي را به خود اختصاصي مي‌دهند مخصوصاً درس اقتصاد که در مجموع 15 سؤال کنکور را به خود اختصاص مي‌دهد لذا عملکرد عالي در آن ضمن اين‌که به کسب رتبه‌ي بهتر در کنکور به تو کمک مي‌کند مي‌تواند با صرف زمان کم‌تري محقق شود. در نتيجه توصيه مي‌شود امسال که وقت بيش‌تري نسبت به سال چهارم داري اين درس را به‌طور کامل مطالعه و جمع‌بندي نمايي.

*** اين درس با داشتن بيش از 50 درصد سؤالات دام‌دار، نسبت به پيش‌بيني سخت‌تر بوده است.

 نگاه به آينده: آن‏چه در خصوص برنامه‏ي راهبردي آزمون‏ دو هفته‌ي آينده (4 آذر) بايد بدانيد:

 الف) اين آزمون اولين آزمون از پروژه‌ي 3 مي‌باشد. در آزمون 4 آذر دو هشتم نيم‌سال اول مي‌باشد که يک هشتم يادآوري آزمون قبل مي‌باشد.

ب) فراموش نکن!

در دروس اقتصاد، عربي و تاريخ ادبيات، 2 دسته سؤال در آزمون از تو پرسيده مي‌شود:

1- سؤال‌هاي عادي: ويژه‌ي دانش‌آموزاني که برنامه‌ي مدرسه‌ي آن‌ها با برنامه‌ي آزمون هماهنگ است.

2- سؤال‌هاي موازي: ويژه‌ي دانش‌آموزاني که برنامه‌‌ي مدرسه‌ي آن‌ها از برنامه‌ي آزمون اندکي عقب‌تر است.

دليل اين تقسيم‌بندي اين است که در اين دروس مدارس وقت بيش‌تري را صرف آموزش دانش‌آموزان مي‌کنند و در نتيجه ممکن است از پيشروي معتدل آزمون عقب بيفتند. بنابراين اگر احياناً در اين دروس احساس عقب‌افتادگي مي‌کني نگران نباش که براي تو هم در آزمون سؤال براي پاسخ‌گويي وجود دارد.

منبع :