گزارش تحلیل آماری آزمون 6 آبان سال سوم انسانی

.

گزارش تحلیل آماری آزمون 6 آبان سال سوم انسانی

دوست خوبم سلام؛

 

منطق پيشروي اين آزمون:

دوست خوبم اگر چنان‌چه در بعضي از دروس (زبان فارسي «3» ـ رياضي سال سوم ـ عربي «3» ) برنامه‌ي ما نسبت به برنامه‌ي مدارس شما عقب‌تر باشد، ما براي شما چاره‌اي انديشه‌ايم و براي شما هم سؤال گذاشته‌ايم آيا ملاحظه‌ کرديد؟ پس نگراني عقب‌ماندگي خود نباشيد.


«گزارش تحليل آماري آزمون 6 آبان سال سوم انساني» 

درس ادبيات عمومي


نام درس

تعداد شرکت‌کنندگان

ميانگين درصد پاسخ‌گويي امسال

ميانگين درصد پاسخ‌گويي پارسال

ميانگين تراز دانش‌‌آموزان برتر

تعداد افرادي که به اين درس 100 درصد پاسخ داده‌اند

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

7

5

4

3

ادبيات فارسي (3)

4105

42

49

7832

28

7

5

5

3

زبان فارسي (3) عادي

3290

28

37

9000

6

6

4

3

2

زبان فارسي (3) موازي

2367

30

26

8506

2

5

5

3

2

 

درس ادبيات فارسي و زبان فارسي (عادي) در سال جاري از سطح دشوارتري نسبت به آزمون سال گذشته برخوردار بوده است، اما در درس زبان فارسي (موازي)  سؤالات در سطح دشواري ساده‌تري با آزمون سال گذشته طراحي شده‌اند.

 

درس عربي

 

نام درس

تعداد شرکت‌کنندگان

ميانگين درصد پاسخ‌گويي امسال

ميانگين درصد پاسخ‌گويي پارسال

ميانگين تراز دانش‌‌آموزان برتر

تعداد افرادي که به اين درس 100 درصد پاسخ داده‌اند

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

7

5

3

2

عربي (3) عادي

3219

21

27

9000

1

6

3

2

1

عربي (3) موازي

2151

15

20

9000

1

5

2

1

1

 

 

چيدمان سؤالات اين درس نسبت به سال قبل دشوارتر بوده است. درس عربي به‌طور کلي يکي از مشکلات متداول دانش‌آموزان است و تنها 1 نفر توانسته ‌است به تمام سؤالات اين درس پاسخ درست دهند. توصيه مي‌شود جهت موفقيت در آزمون‌هاي آزمايشي و امتحان نهايي  از همين حالا توجه ويژه‌اي به اين درس داشته باشي.

 

 

 

درس رياضي سال سوم

 

نام درس

تعداد شرکت‌کنندگان

ميانگين درصد پاسخ‌گويي امسال

ميانگين درصد پاسخ‌گويي پارسال

ميانگين تراز دانش‌‌آموزان برتر

تعداد افرادي که به اين درس 100 درصد پاسخ داده‌اند

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

6

4

2

1

رياضي سال سوم عادي

3234

19

26

9000

5

7

3

2

1

رياضي سال سوم موازي

2029

15

21

9000

2

6

3

1

1

 

يکي از نقاط ضعف دانش‌آموزان رشته‌ي انساني درس رياضي است که براي تسلط بر آن مي‌توان از حل تمرينات کتاب درسي و موشکافي متن آن بهره برد تا با موفقيت در پاسخ‌گويي به سؤالات اين درس تا حدود زيادي کسب رتبه‌ي برتر در کنکور را تضمين نمود.

 

درس ادبيات اختصاصي


نام درس

تعداد شرکت‌کنندگان

ميانگين درصد پاسخ‌گويي امسال

ميانگين درصد پاسخ‌گويي پارسال

ميانگين تراز دانش‌‌آموزان برتر

تعداد افرادي که به اين درس 100 درصد پاسخ داده‌اند

درصد سؤالت دام‌دار

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

8

6

4

3

آرايه‌هاي ادبي

4105

24

34

9000

1

55

7

3

2

1

تاريخ ادبيات (2)

4105

43

43

7217

142

50

9

7

5

4

 

 

 

درس آرايه‌هاي ادبي در مجموع دشوار چيده شده است.

در اين دو درس به اين دليل که سؤالات داراي دام آموزشي درصد بالايي را به خود اختصاص داده‌اند تهيه‌ي کتاب «اشتباهات متداول سوم انساني» توصيه مي‌شود.

 

 

درس‌ تاريخ و جغرافيا

 

نام درس

تعداد شرکت‌کنندگان

ميانگين درصد پاسخ‌گويي امسال

ميانگين درصد پاسخ‌گويي پارسال

ميانگين تراز دانش‌‌آموزان برتر

تعداد افرادي که به اين درس 100 درصد پاسخ داده‌اند

درصد سؤالت دام‌دار

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

8

6

5

3

تاريخ ايران و جهان (2)

4105

57

57

6685

295

40

10

8

7

6

جغرافياي (2)

4105

50

60

7294

38

50

8

7

6

5

 

 

درس تاريخ با توجه به سيستم ده‌دهي ساده‌تر بوده است و بايد در گزينش دقت کنيم تا سؤالات کمي رو به سختي چيده شوند.

اين آزمون حدود 25% از بارم دو درس تاريخ و جغرافيا را در امتحان نهايي پوشش داده است. بنابراين مي‌تواني مطمئن باشي که فعلاً از 20، 5 را گرفته‌اي!!

 


درس‌ منطق و فلسفه

 

نام درس

تعداد شرکت‌کنندگان

ميانگين درصد پاسخ‌گويي امسال

ميانگين درصد پاسخ‌گويي پارسال

ميانگين تراز دانش‌‌آموزان برتر

تعداد افرادي که به اين درس 100 درصد پاسخ داده‌اند

درصد سؤالت دام‌دار

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

8

6

5

3

منطق

4105

48

60

7493

25

40

9

7

6

4

فلسفه

4105

38

48

7588

45

50

8

6

5

3

 

 

در اين دروس با توجه به حجم اندک کتب منطق و فلسفه و پوشش چند صفحه‌اي آن‌ها در اين آزمون دانش‌آموزان عموماً توانسته‌اند تا حد خوبي به سؤالات آن پاسخ دهند.

 

درس‌ روان‌شناسي

 

نام درس

تعداد شرکت‌کنندگان

ميانگين درصد پاسخ‌گويي امسال

ميانگين درصد پاسخ‌گويي پارسال

ميانگين تراز دانش‌‌آموزان برتر

تعداد افرادي که به اين درس 100 درصد پاسخ داده‌اند

درصد سؤالت دام‌دار

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

8

6

4

3

روان‌شناسي

4105

35

41

7800

44

40

8

6

4

3

 

 

درس روان‌شناسي در کنکور سراسري تنها از يک کتاب تشکيل مي‌شود و با توجه به اين موضوع طراحان سؤال کنکور چند سالي است سؤالات اين درس را به صورت مفهومي مطرح مي‌کنند. ما در اين آزمون کوشيده‌ايم اين الگو را رعايت کنيم و در نتيجه سطح سؤالات اين درس دشوارتر از سال گذشته بوده است.

 

·                   فراموش نکن!

در دروس زبان فارسي، عربي و رياضي، 2 دسته سؤال در آزمون از تو پرسيده مي‌شود:

1- سؤال‌هاي عادي: ويژه‌ي دانش‌آموزاني که برنامه‌ي مدرسه‌ي آن‌ها با برنامه‌ي آزمون هماهنگ است.

2- سؤال‌هاي موازي: ويژه‌ي دانش‌آموزاني که برنامه‌‌ي مدرسه‌ي آن‌ها از برنامه‌ي آزمون اندکي عقب‌تر است.

دليل اين تقسيم‌بندي اين است که در اين دروس مدارس وقت بيش‌تري را صرف آموزش دانش‌آموزان مي‌کنند و در نتيجه ممکن است از پيشروي معتدل آزمون عقب بيفتند. بنابراين اگر احياناً در اين دروس احساس عقب‌افتادگي مي‌کني نگران نباش که براي تو هم در آزمون سؤال براي پاسخ‌گويي وجود دارد.

 

·                   آزمون 20 آبان

ميزان پيشروي اين آزمون در قسمت عادي دوره‌ي 2 آزمون قبل مي‌باشد زيرا قبل از امتحانات مستمر نيم‌سال اول مي‌باشد و فرصت خوبي است تا اين قسمت را جمع‌بندي کنيد.

در قسمت موازي دوره‌ي آزمون قبل و يک قسمت جديد مي‌باشد.

منبع :