مهم‌ترین اتفاق علمی سال 2017 چه بود؟

مجله دنیای فیزیک Physics World وابسته به موسسه فیزیک IOP در گزارشی 10 کار برجسته علمی که در سال 2017 انجام شده است را انتخاب کرده است.

مهم‌ترین اتفاق علمی سال 2017 چه بود؟

مجله دنیای فیزیک Physics World وابسته به موسسه فیزیک IOP در گزارشی 10 کار برجسته علمی که در سال 2017 انجام شده است را انتخاب کرده است. در صدر سیاهه 10 تایی کارهای برجسته علمی سال میلادی کشف امواج گرانشی و الکترومغناطیسی از برخورد دو ستاره نوترونی قرار دارد. کشفی که حاصل همکاری ده ها گروه تحقیقاتی رصدی و نظری بود.

در سیاهه کارهای برجسته امسال که بر اساس اهمیت موضوع تحقیاتی در جابه جا کردن مرزهای علم، ارتباط بین نظریه و آزمایش و مقبولیت در نزد فیزیکدانان انتخاب شده است می توان به ساخت لیزر توپولوژیکی، اثر رعد و برق در ایجاد ایزوتوپ های رادیواکتیو در جو و ایجاد ارتباط کوانتومی در آزمایشگاه بدون ذره را نام برد.

خبرنامه انجمن فیزیک در خبرهای آتی خود به این سیاهه کارهای برجسته علمی سال 2017 خواهد پرداخت.

منبع :مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24