گزارش تحلیل آماری آزمون 6 آبان سال دوم انسانی

.

گزارش تحلیل آماری آزمون 6 آبان سال دوم انسانی

وکيل آينده سلام؛

به تو افتخار مي‌کنم که دانش‌آموز رشته‌ي انساني هستي و با مطالعه‌ي کافي پس از گذراندن سال اول دبيرستان وارد اين رشته شده‌اي. به تو اطمينان مي‌دهم با پياده کردن برنامه‌هاي ما در کانون فرهنگي آموزش (قلم‌چي) مي‌تواني به آينده‌ي دلخواهت به آساني دست يابي.

 «گزارش تحليل آماري آزمون 6 آبان سال دوم انساني»

              

نام درس

ميانگين درصد پاسخ‌گويي (اجرا)

ميانگين درصد پاسخ‌گويي (پيش‌بيني)

تعداد شرکت‌کنندگان

ميانگين تراز دانش‌‌آموزان برتر

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

عربي (2) عادي

28

40

867

9000

5

3

3

2

عربي (2) موازي

22

40

493

8808

6

4

2

1

آمار و مدل‌سازي

31

27

1000

8174

7

4

3

3

اقتصاد (عادي)

39

36

672

7846

8

5

5

3

اقتصاد (موازي)

47

36

661

7616

8

6

5

4

تاريخ ادبيات (1) عادي

36

35

745

8109

8

5

4

3

تاريخ ادبيات (1) موازي

30

37

541

8655

7

5

3

2

تاريخ ايران و جهان (1)

59

55

1000

6971

9

7

7

6

جغرافياي (1)

49

55

1000

7588

8

6

6

4

جامعه‌شناسي (1)

58

57

1000

6647

9

8

7

5

                نکات قابل بحث در اين آزمون:

1-       تقريباً در تمامي دروس اين آزمون سطح دشواري سؤالات از آن‌چه پيش‌بيني شده بيش‌تر بوده است. به نظر مي‌رسد اين امر از مواردي چون آغاز سال تحصيلي و آشنايي اندک دانش‌آموزان سال دوم با شيوه‌هاي مطالعه و برنامه‌ريزي تأثير پذيرفته باشد.

*** در دو درس تاريخ و جامعه‌شناسي بر اساس سيستم ده‌دهي آزمون رو به سادگي چيده شده است ولي در درس عربي آزمون به سختي و دشواري چيده شده است.

2-    يکي از دروس سرنوشت‌ساز امسال درس «آمار و مدل سازي» است که نسبت به ساير کتب درس رياضي ساده‌تر بوده و تسلط بر آن با صرف زمان و تلاش کم‌تري امکان‌پذير است. از اين درس در کنکور سراسري 3 تا 4 سؤال از 20 سؤال درس رياضي مطرح مي‌شود.

3-       درس اقتصاد در کنکور سراسري تنها از يک کتاب تشکيل مي‌شود و عملکرد عالي در آن ضمن اين‌که به کسب رتبه‌ي بهتر در کنکور به تو کمک مي‌کند مي‌تواند با صرف زمان کم‌تري محقق شود. در نتيجه توصيه مي‌شود امسال که وقت بيش‌تري نسبت به سال چهارم داري اين درس را به‌طور کامل مطالعه و جمع‌بندي نمايي.

*** اين درس با داشتن بيش از 50 درصد سؤالات دام‌دار، نسبت به پيش‌بيني ساده‌تر بوده است.

·                   هم‌چنان فراموش نکن که:

در دروس عربي، تاريخ ادبيات و اقتصاد، 2 دسته سؤال در آزمون از تو پرسيده مي‌شود:

1- سؤال‌هاي عادي: ويژه‌ي دانش‌آموزاني که برنامه‌ي مدرسه‌ي آن‌ها با برنامه‌ي آزمون هماهنگ است.

2- سؤال‌هاي موازي: ويژه‌ي دانش‌آموزاني که برنامه‌‌ي مدرسه‌ي آن‌ها از برنامه‌ي آزمون اندکي عقب‌تر است.

دليل اين تقسيم‌بندي اين است که در اين دروس مدارس وقت بيش‌تري را صرف آموزش دانش‌آموزان مي‌کنند و در نتيجه ممکن است از پيشروي معتدل آزمون عقب بيفتند. بنابراين اگر احياناً در اين دروس احساس عقب‌افتادگي مي‌کني نگران نباش که براي تو هم در آزمون سؤال براي پاسخ‌گويي وجود دارد.

 

منبع :