مقایسه‌ی خوب

دانش‌آموز باید بداند اولین و بهترین منبع مطالعاتی کتاب درسی است. بعد از مطالعه‌ی کتاب درسی می‌تواند به سراغ حل سؤالات تشریحی کتاب‌های کار کانون برود.

مقایسه‌ی خوب

دانش‌آموز باید بداند اولین و بهترین منبع مطالعاتی کتاب درسی است. بعد از مطالعه‌ی کتاب درسی می‌تواند به سراغ حل سؤالات تشریحی کتاب‌های کار کانون برود. بعد از حل سؤالات تشریحی بهترین روش برای تثبیت و تسلط مطلب حل سؤالات تستی ساده، متوسط و دشوار است که بهترین منبع این سؤالات می‌تواند کتاب‌های سه‌سطحی کانون باشد.

بهترین و کم‌حجم‌ترین کتاب‌های تستی، کتاب‌های سه‌سطحی کانون هستند که دانش‌آموز می‌تواند با پیشروی در هر سطح، توانایی خود را در حل مسائل بسنجد. در این کتاب در کنار هر سؤال درصد دانش‌آموزان کانونی که در آزمون به آن سؤال پاسخ داده‌اند و درصد دانش‌آموزانی که به آن سؤال پاسخ درست داده‌اند مشخص شده است و این امر می‌تواند یک مقایسه‌ی بسیار خوب باشد که دانش‌آموز سطح توانایی و معلومات خود را نسبت به دیگر دانش‌آموزان بسنجد.