بهترین هدیه به دوستان

اگر کتاب خودآموزی خود را مرتب و تمیز بنویسید می‌تواند هدیه‌ای ارزشمند به دوست شما باشد.

بهترین هدیه به دوستان

شما دانش‌آموزان کانونی می‌توانید در پایان سال تحصیلی بهترین هدیه را به دوستان غیر کانونی خود که یک مقطع از شما پایین‌تر هستند و هنوز به کانون نیامده‌اند بدهید و آن‌ها را با کانون آشنا کنید.

در کتاب خودآموزی سؤالات مهم، شک‌دار، فراموش‌شده‌، اشتباه پاسخ‌داده و پاسخ نداده‌ را می‌نویسید.

اگر کتاب خودآموزی خود را مرتب و تمیز بنویسید می‌تواند هدیه‌ای ارزشمند به دوست شما باشد.

شما می‌توانید به دوست خود یادآور شوید که این کتاب از مهم‌ترین و نکته‌دارترین سؤالات آزمون‌های کانون تشکیل شده است. مؤلف آن خود شما هستید و خط زیبای شما یادگاری برای دوست‌تان خواهد بود.