مهم‌ترین پیش‌خوانی برنامه‌ی راهبردی

اگر با آمادگی لازم در این آزمون‌ها شرکت کند تسلط لازم را روی مطالب پیدا خواهد کرد و در آزمون اصلی تیزهوشان موفقیت او حتمی خواهد بود.

مهم‌ترین پیش‌خوانی برنامه‌ی راهبردی

در برنامه‌ی راهبردی مقطع ششم دبستان سه آزمون آخر، آزمون‌های جامع تیزهوشان است. از همین جلسات 5‌نفره‌ی پاییز در حضور والدین باید بر اهمیت این آزمون‌ها تأکید شود. 

تا 31 فروردین سال 97 دانش‌آموز باید تمام مطالب کتاب‌های درسی ششم را پیش‌خوانی کرده باشد و با حل تست از این مباحث آمادگی لازم برای سه آزمون جامع را به دست آورده باشد. 

اگر با آمادگی لازم در این آزمون‌ها شرکت کند تسلط لازم را روی مطالب پیدا خواهد کرد و در آزمون اصلی تیزهوشان موفقیت او حتمی خواهد بود.