یک سؤال متداول اولیا

آشنایی با کم و کیف برنامه‌ریزی مطالعاتی و شیوه‌های مطالعه بستر مناسبی برای اولیا فراهم می‌سازد تا با نگاهی واقع‌‌بینانه عملکرد فرزندشان را نقد و بررسی کنند.

یک سؤال متداول اولیا

فرزندم تمام طول روز مشغول مطالعه است ولی تغییر چندانی در ترازش نمی‌بینیم!

آشنایی با کم و کیف برنامه‌ریزی مطالعاتی و شیوه‌های مطالعه بستر مناسبی برای اولیا فراهم می‌سازد تا با نگاهی واقع‌‌بینانه عملکرد فرزندشان را نقد و بررسی کنند. مطالعه را باید در دو بخش مجزای کیفیت و کمیت مورد بررسی قرار داد. این‌که دانش‌آموز ساعت‌های متوالی را صرف مطلعه کند نشان می‌دهد که پایبند به رعایت کمیت است ولی این صرفاً نمی‌تواند تضمین‌کننده‌ی موفقیت باشد و باید در کنار کمیت به کیفیت مطالعه توجه ویژه داشت.

کیفیت مطالعه در حوزه‌های متفاوتی تعریف می‌شود. در عادت‌های مطالعاتی فرزندتان کنکاش کنید تا بتوانید جایگاه موارد زیر را بیابید:

  • تعادل مطالعاتی: ایجاد توازن و تعادل مناسب بین درس‌های عمومی و اختصاصی و حل سؤالات تستی و تشریحی

  • رعایت مراحل پنج‌گانه‌ی مطالعاتی

  • در نظر گرفتن فاصله‌ی زمانی مشخص بین مطالعه‌ی درس‌ها و استراحت

  • عدم مطالعه‌ی درسی خاص به صورت پی‌درپی

  • رعایت بازه‌ی زمانی مفید مطالعاتی برای درس‌ها (عمومی 1 ساعت و اختصاصی 5/1 ساعت)

  • محک زدن یادگیری واقعی با روش بازیابی آموخته‌ها (آزمون‌های برنامه‌ای نمونه‌ای از این بازیابی است.)

  • وجود تعادل مطالعاتی متناسب بین نمرات مدرسه و تراز و درصد در آزمون‌ها

  • بررسی ساعات مطالعه‌ی درج‌شده در دفتر برنامه‌ریزی و توجه به ساعت‌های مفید مطالعه

  • یادگیری از اشتباهات (بررسی و یادگیری سؤالاتی که اشتباه پاسخ داده شده‌اند)

  • استفاده از کتاب درسی به عنوان اصلی‌ترین منبع مطالعاتیپاسخ تلفنی به سوالات شما درباره کنکور 97

با درصدهای تخمینی در کنکور 97 , احتمال دارد چه رتبه ای بیاورم و کجا می توانم قبول شوم؟

آیا برای ویرایش اطلاعات ثبت نام کنکور (معدل, کد سهمیه و ...) باز هم زمان دارم؟

کنکور 98 به چه صورت خواهد بود ؟

انتخاب رشته و دانشگاه را از همین امروز با مشاوران شروع کنید

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب