گزارش تحلیل آماری آزمون 22 مهر سال سوم انسانی

.

گزارش تحلیل آماری آزمون 22 مهر سال سوم انسانی

 

دوست خوبم سلام؛

آزموني که آن را پشت سر گذاشته‌اي، نخستين آزموني است که در سال تحصيلي جاري پس از آغاز کار مدارس برگزار مي‌شود. اين آزمون همان‌طور که از تاريخ آن بر‌مي‌آيد به آغاز پيشروي در مطالعه‌ي دروس اختصاص دارد.

منطق پيشروي اين آزمون:

اگر نيم‌سال اول را تقريباٌ صد روز فرض کنيم در اين آزمون 22% از نيم‌سال اول طي شده است. ميزان پيشروي دروس در اين آزمون حدود 12% از کتاب درسي است، بنابراين دانش‌آموزان قطعاً توانسته‌اند به سرفصل‌هاي برنامه‌ي آزمون رسيده و مطالعه‌شان را تکميل کنند.

 

 

«گزارش تحليل آماري آزمون 22 مهر سال سوم انساني»

 

درس ادبيات عمومي

 

نام درس

تعداد شرکت‌کنندگان

ميانگين درصد پاسخ‌گويي امسال

ميانگين درصد پاسخ‌گويي پارسال

ميانگين تراز دانش‌‌آموزان برتر

تعداد افرادي که به اين درس 100 درصد پاسخ داده‌اند

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

ادبيات فارسي (3)

2651

37

54

8509

5

7

5

3

3

زبان فارسي (3)

2651

44

43

7756

15

7

5

5

3

 

درس ادبيات فارسي در سال جاري از سطح دشوارتري نسبت به آزمون سال گذشته برخوردار بوده است، اما در درس زبان فارسي سؤالات در سطح دشواري مشابهي با آزمون سال گذشته طراحي شده‌اند.

 

درس عربي

 

نام درس

تعداد شرکت‌کنندگان

ميانگين درصد پاسخ‌گويي امسال

ميانگين درصد پاسخ‌گويي پارسال

ميانگين تراز دانش‌‌آموزان برتر

تعداد افرادي که به اين درس 100 درصد پاسخ داده‌اند

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

عربي (3)

2651

23

25

9000

2

5

3

2

1

 

درس عربي به‌طور کلي يکي از مشکلات متداول دانش‌آموزان است و تنها 2 نفر توانسته‌اند به تمام سؤالات اين درس پاسخ درست دهند. توصيه مي‌شود جهت موفقيت در آزمون‌هاي آزمايشي و امتحان نهايي  از همين حالا توجه ويژه‌اي به اين درس داشته باشي.

 

 

 

درس رياضي سال سوم

 

نام درس

تعداد شرکت‌کنندگان

ميانگين درصد پاسخ‌گويي امسال

ميانگين درصد پاسخ‌گويي پارسال

ميانگين تراز دانش‌‌آموزان برتر

تعداد افرادي که به اين درس 100 درصد پاسخ داده‌اند

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

رياضي سال سوم

2651

25

32

8693

15

8

4

2

2

 

يکي از نقاط ضعف دانش‌آموزان رشته‌ي انساني درس رياضي است که براي تسلط بر آن مي‌توان از حل تمرينات کتاب درسي و موشکافي متن آن بهره برد تا با موفقيت در پاسخ‌گويي به سؤالات اين درس تا حدود زيادي کسب رتبه‌ي برتر در کنکور را تضمين نمود.

 

درس ادبيات اختصاصي

 

نام درس

تعداد شرکت‌کنندگان

ميانگين درصد پاسخ‌گويي امسال

ميانگين درصد پاسخ‌گويي پارسال

ميانگين تراز دانش‌‌آموزان برتر

تعداد افرادي که به اين درس 100 درصد پاسخ داده‌اند

درصد سؤالت دام‌دار

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

آرايه‌هاي ادبي

2651

33

37

9000

2

90

4

3

2

2

تاريخ ادبيات (2)

2651

41

56

7176

108

70

9

7

5

3

 

 

در اين دو درس به اين دليل که سؤالات داراي دام آموزشي درصد بالايي را به خود اختصاص داده‌اند تهيه‌ي کتاب «اشتباهات متداول سوم انساني» توصيه مي‌شود.


درس‌ تاريخ و جغرافيا

 

نام درس

تعداد شرکت‌کنندگان

ميانگين درصد پاسخ‌گويي امسال

ميانگين درصد پاسخ‌گويي پارسال

ميانگين تراز دانش‌‌آموزان برتر

تعداد افرادي که به اين درس 100 درصد پاسخ داده‌اند

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

تاريخ ايران و جهان (2)

2651

48

55

6900

78

9

7

6

4

جغرافياي (2)

2651

58

60

6842

132

10

8

7

5

 

 

اين آزمون حدود 10% از بارم دو درس تاريخ و جغرافيا را در امتحان نهايي پوشش داده است. بنابراين مي‌تواني مطمئن باشي که فعلاً از 20، 2 را گرفته‌اي!!

 

 

درس‌ منطق و فلسفه

 

نام درس

تعداد شرکت‌کنندگان

ميانگين درصد پاسخ‌گويي امسال

ميانگين درصد پاسخ‌گويي پارسال

ميانگين تراز دانش‌‌آموزان برتر

تعداد افرادي که به اين درس 100 درصد پاسخ داده‌اند

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

منطق

2651

60

72

6701

114

9

8

7

6

فلسفه

2651

48

53

7174

45

8

7

6

5

 

در اين دروس با توجه به حجم اندک کتب منطق و فلسفه و پوشش چند صفحه‌اي آن‌ها در اين آزمون دانش‌آموزان عموماً توانسته‌اند تا حد خوبي به سؤالات آن پاسخ دهند.

 

درس‌ روان‌شناسي

 

نام درس

تعداد شرکت‌کنندگان

ميانگين درصد پاسخ‌گويي امسال

ميانگين درصد پاسخ‌گويي پارسال

ميانگين تراز دانش‌‌آموزان برتر

تعداد افرادي که به اين درس 100 درصد پاسخ داده‌اند

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

روان‌شناسي

2651

31

38

8068

12

8

5

4

2

 

 

درس روان‌شناسي در کنکور سراسري تنها از يک کتاب تشکيل مي‌شود و با توجه به اين موضوع طراحان سؤال کنکور چند سالي است سؤالات اين درس را به صورت مفهومي مطرح مي‌کنند. ما در اين آزمون کوشيده‌ايم اين الگو را رعايت کنيم و در نتيجه سطح سؤالات اين درس دشوارتر از سال گذشته بوده است.

 

·                   آزمون 6 آبان يادت نره!

از آزمون بعد در دروس زبان فارسي، عربي و رياضي، 2 دسته سؤال در آزمون از تو پرسيده مي‌شود:

1- سؤال‌هاي عادي: ويژه‌ي دانش‌آموزاني که برنامه‌ي مدرسه‌ي آن‌ها با برنامه‌ي آزمون هماهنگ است.

2- سؤال‌هاي موازي: ويژه‌ي دانش‌آموزاني که برنامه‌‌ي مدرسه‌ي آن‌ها از برنامه‌ي آزمون اندکي عقب‌تر است.

دليل اين تقسيم‌بندي اين است که در اين دروس مدارس وقت بيش‌تري را صرف آموزش دانش‌آموزان مي‌کنند و در نتيجه ممکن است از پيشروي معتدل آزمون عقب بيفتند. بنابراين اگر احياناً در اين دروس احساس عقب‌افتادگي مي‌کني نگران نباش که براي تو هم در آزمون سؤال براي پاسخ‌گويي وجود دارد.

منبع :