16 دانشگاه علوم پزشکی در جمع برترین‌های دنیا

نتایج جدید رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی برتر دنیا ESI مربوط به ماه نوامبر سال 2017 منتشر شد

16 دانشگاه علوم پزشکی در جمع برترین‌های دنیا

نتایج جدید رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی برتر دنیا ESI مربوط به ماه نوامبر سال 2017 منتشر شد و 3 دانشگاه‌ علوم پزشکی کرمانشاه، جندی شاپور اهواز و اراک وارد این رتبه بندی شدند.

 نتایج جدید رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی برتر دنیا مربوط به ماه November سال 2017 میلادی نظام رتبه‌بندی ESI (Essential Science Indicators) منتشر شد.

مبنای این رتبه‌بندی گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات یک درصد مقالات دارای بیشترین استنادات در پایگاه ISI Web of Sciences در فاصله 10 سال و هشت ماه ژانویه 2007 تا پایان آگوست 2017 بوده که اطلاعات آن هر دوماه یکبار روزآمد می‌شود.

از کشور ایران، در حال حاضر 16 دانشگاه و موسسه علوم پزشکی کشور در این نظام رتبه‌بندی واجد رتبه هستند که در ویرایش اخیر، دانشگاه‌های علوم پزشکی کرمانشاه، جندی شاپور اهواز و اراک برای اولین بار در این نظام رتبه‌بندی وارد و حائز رتبه شده‌اند.

مرکز توسعه و هماهنگی انتشارات علمی وزارت بهداشت اطلاعات این دانشگاه‌ها را در سه جدول اعلام کرده است.

جدول ۱: رتبه دانشگاه‌ها و موسسات‌ علوم پزشکی کشور براساس تعداد استنادات مقالات پُراستناد

ردیفدانشگاه علوم پزشکی/ موسسهرتبه در گروه موضوعی
رتبه کلClinical MedicinePharmacology & ToxicologyChemistrySocial SciencesNeuroscience & BehaviorImmunologyAgricultural SciencesBiology & Biochemistry
1تهران706418137677447622470725845
2شهید بهشتی1473928527-1121--625-
3اصفهان20961130--992----
4مشهد21361268391------
5شیراز21821286786------
6تبریز22321680498------
7انستیتو پاستور27372967-------
8ایران29691673-------
9کرمان33802533-------
10مازندران33932370-------
11بقیه الله (عج)37952695-------
12کردستان39041978-------
13کرمانشاه39904022-------
14اهواز43094020-------
15زاهدان46283746-------
16اراک55953969-------

رتبه این 16 دانشگاه و موسسه علوم پزشکی کشور براساس تعداد مقالات یک درصد پراستناد آن‌ها در بانک اطلاعاتی ISI Web of Science در دوره 10 ساله اعلام شده در جدول 2 آمده است.

جدول ۲: رتبه دانشگاه‌ها و موسسات‌ علوم پزشکی‌ کشور براساس تعداد مقالات پُراستناد

ردیفدانشگاه علوم پزشکی/ موسسهرتبه در گروه موضوعی
رتبه کلClinical MedicinePharmacology & ToxicologyChemistrySocial SciencesNeuroscience & BehaviorImmunologyAgricultural SciencesBiology & Biochemistry
1تهران38516525674295320167604442
2شهید بهشتی866421148-772--625-
3شیراز1288594520------
4تبریز1371765239------
5اصفهان1379587295-1123----
6مشهد1459723149------
7ایران1651734-------
8انستیتو پاستور22551824-------
9کرمان24781461-------
10بقیه الله (عج)25711420-------
11کرمانشاه27611860-------
12اهواز27681716-------
13مازندران28201773-------
14زاهدان34661883-------
15کردستان36832608-------
16اراک55664043-------

اطلاعات کلی دانشگاه‌ها و مؤسسات واجد رتبه در این نظام رتبه بندی شامل تعداد کل مقالات، تعداد کل استنادات، متوسط تعداد استناد به ازای هرمقاله و تعداد مقالات پُراِستناد در جدول 3 آمده است.

جدول ۳: اطلاعات کلی دانشگاه‌ها و مؤسسات علوم پزشکی‌ کشور مرتب شده براساس تعداد کل استنادات

ردیفنام دانشگاهتعداد کل مقالاتتعداد کل استناداتمتوسط تعداد استناد به ازای مقالهتعداد مقالات پراستناد
 
1دانشگاه علوم پزشکی تهران19285153827۷.۹۸109
2دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی833854046۶.۴۸39
3دانشگاه علوم پزشکی اصفهان456630548۶.۶۹27
4دانشگاه علوم پزشکی مشهد425829507۶.۹۳52
5دانشگاه علوم پزشکی شیراز495828601۵.۷۷9
6دانشگاه علوم پزشکی تبریز459127765۶.۰۵21
7انستیتو پاستور218319094۸.۵۷10
8دانشگاه علوم پزشکی ایران352815986۴.۵۳19
9دانشگاه علوم پزشکی کرمان181511950۶.۵۸10
10دانشگاه علوم پزشکی مازندران138311757۸.۵۰17
11دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)16718911۵.۳۳26
12دانشگاه علوم پزشکی کردستان6098311۱۳.۶۵17
13دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه14527702۵.۳۰5
14دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز14365986۴.۱۷14
15دانشگاه علوم پزشکی زاهدان7624674۶.۱۳3
16دانشگاه علوم پزشکی اراک42105۵۲۶.۲۵4
منبع :مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24