گزارش تحلیل آماری آزمون 22 مهر سال دوم انسانی

.

گزارش تحلیل آماری آزمون 22 مهر سال دوم انسانی

 

وکيل آينده سلام؛

به تو افتخار مي‌کنم که دانش‌آموز رشته‌ي انساني هستي و با مطالعه‌ي کافي پس از گذراندن سال اول دبيرستان وارد اين رشته شده‌اي. به تو اطمينان مي‌دهم با پياده کردن برنامه‌هاي ما در کانون فرهنگي آموزش (قلم‌چي) مي‌تواني به آينده‌ي دلخواهت به آساني دست يابي.

 

«گزارش تحليل آماري آزمون 22 مهر سال دوم انساني»

 

نام درس

ميانگين درصد پاسخ‌گويي (اجرا)

ميانگين درصد پاسخ‌گويي (پيش‌بيني)

تعداد شرکت‌کنندگان

ميانگين تراز دانش‌‌آموزان برتر

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

عربي (2)

30

37

723

8906

6

4

3

2

آمار و مدل‌سازي

22

13

723

8448

9

4

2

1

اقتصاد

56

34

723

6978

9

7

7

5

تاريخ ادبيات (1)

42

40

723

7414

10

6

5

4

تاريخ ايران و جهان (1)

51

61

723

7348

10

6

5

4

جغرافياي (1)

51

60

723

7629

7

6

6

4

جامعه‌شناسي (1)

59

57

723

6499

9

8

7

6

 

                نکات قابل بحث در اين آزمون:

1-       تقريباً در تمامي دروس اين آزمون سطح دشواري سؤالات از آن‌چه پيش‌بيني شده بيش‌تر بوده است. به نظر مي‌رسد اين امر از مواردي چون آغاز سال تحصيلي و آشنايي اندک دانش‌آموزان سال دوم با شيوه‌هاي مطالعه و برنامه‌ريزي تأثير پذيرفته باشد.

2-    يکي از دروس سرنوشت‌ساز امسال درس «آمار و مدل سازي» است که نسبت به ساير کتب درس رياضي ساده‌تر بوده و تسلط بر آن با صرف زمان و تلاش کم‌تري امکان‌پذير است. از اين درس در کنکور سراسري 3 تا 4 سؤال از 20 سؤال درس رياضي مطرح مي‌شود.

3-       درس اقتصاد در کنکور سراسري تنها از يک کتاب تشکيل مي‌شود و عملکرد عالي در آن ضمن اين‌که به کسب رتبه‌ي بهتر در کنکور به تو کمک مي‌کند مي‌تواند با صرف زمان کم‌تري محقق شود. در نتيجه توصيه مي‌شود امسال که وقت بيش‌تري نسبت به سال چهارم داري اين درس را به‌طور کامل مطالعه و جمع‌بندي نمايي.

 

·                   آزمون 6 آبان يادت نره!

از آزمون بعد در دروس عربي، تاريخ ادبيات و اقتصاد، 2 دسته سؤال در آزمون از تو پرسيده مي‌شود:

1- سؤال‌هاي عادي: ويژه‌ي دانش‌آموزاني که برنامه‌ي مدرسه‌ي آن‌ها با برنامه‌ي آزمون هماهنگ است.

2- سؤال‌هاي موازي: ويژه‌ي دانش‌آموزاني که برنامه‌‌ي مدرسه‌ي آن‌ها از برنامه‌ي آزمون اندکي عقب‌تر است.

دليل اين تقسيم‌بندي اين است که در اين دروس مدارس وقت بيش‌تري را صرف آموزش دانش‌آموزان مي‌کنند و در نتيجه ممکن است از پيشروي معتدل آزمون عقب بيفتند. بنابراين اگر احياناً در اين دروس احساس عقب‌افتادگي مي‌کني نگران نباش که براي تو هم در آزمون سؤال براي پاسخ‌گويي وجود دارد.

 


منبع :