فیلم پاسخ تشریحی سوالات چالشی آزمون 17 آذر چهارم انسانی

فیلم پاسخ تشریحی برخی از سوالات چالشی آزمون 17 آذر چهارم انسانی

فیلم پاسخ تشریحی سوالات چالشی آزمون 17 آذر چهارم انسانی

داوطلبان محترم انساني


فیلم پاسخ تشریحی برخی از سوالات چالشی آزمون 17 آذر چهارم انساني را در اینجا مشاهده کنید.فایل های ضمیمه

محمد بحيرايي - حل سؤال 84 رياضي
محمد بحيرايي - حل سؤال 85 رياضي
محمد بحيرايي - حل سؤال 86 رياضي
محمد بحيرايي - حل سؤال 87 رياضي
محمد بحيرايي - حل سؤال 92 رياضي
محمد بحيرايي - حل سؤال 93 رياضي
محمد بحيرايي - حل سؤال 94 رياضي
محمد بحيرايي - حل سؤال 104 رياضي
محمد بحيرايي - حل سؤال 107 رياضي
محمد بحيرايي - حل سؤال 114 رياضي
محمد بحيرايي - حل سؤال 118 رياضي
سارا شريفي - حل سؤال 125 اقتصاد
سارا شريفي - حل سؤال 127 اقتصاد
سارا شريفي - حل سؤال 129 اقتصاد
سارا شريفي - حل سؤال 130 اقتصاد
حميد محدثي - حل سؤال 141 تا 145 آرايه‌هاي ادبي
حميد محدثي - حل سؤال 146 تا 150 آرايه‌هاي ادبي
محمدصادق محسني - حل سؤال 171 تا 174 عربي اختصاصي
محمدصادق محسني - حل سؤال 175 و 176 عربي اختصاصي
محمدصادق محسني - حل سؤال 177 تا 180 عربي اختصاصي
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما درباره امتحانات

چگونه برای درس خواندن در دوره امتحانات برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24