گزارش تحلیل آماری آزمون 8 مهر سال سوم انسانی

.

گزارش تحلیل آماری آزمون 8 مهر سال سوم انسانی

دوست خوب انساني‌ام سلام؛

آيا مي‌خواهي با جمع‌بندي آزمون‌هاي تابستان ارزيابي خودت را در استفاده‌ي بهينه‌ از فرصت تابستان داشته باشي؟؟!!

پس با ما همراه باش.

آزمون 8 مهر (به عنوان آزمون تعيين سطح) در واقع جمع‌بندي کلي از آزمون‌هاي گذشته بوده و تو مي‌توانستي ميزان اطلاعات خودت را از آن آزمون‌ها بداني.

حالا بيا با ما خودت را ارزيابي کن آن‌چه در آزمون 8 مهر انجام دادي ببين و با کل دوستانت مقايسه کن.

 

 

درس ادبيات

 

نام درس

تعداد شرکت‌کنندگان

ميانگين درصد پاسخ‌گويي امسال

ميانگين درصد پاسخ‌گويي پارسال

ميانگين تراز دانش‌‌آموزان برتر

تعداد افرادي که به اين درس 100 درصد پاسخ داده‌اند

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

زبان فارسي (3)

470

23

15

6365

1

 

3

3

2

تاريخ ادبيات (2)

378

10

9

5580

2

 

5

3

1

تاريخ ادبيات (1)

1353

23

35

6353

8

8

4

3

1

تاريخ ادبيات (1) (موازي)

1113

21

28

6411

4

8

4

3

1

 

«همان‌طور که ملاحظه مي‌کنيد در درس ادبيات ميزان توجه داوطلبان به بخش نگاه به آينده بيش‌تر از نگاه به گذشته بوده است و اين همان انتظار ما از داوطلبان است.»

درس عربي

 

نام درس

تعداد شرکت‌کنندگان

ميانگين درصد پاسخ‌گويي امسال

ميانگين درصد پاسخ‌گويي پارسال

ميانگين تراز دانش‌‌آموزان برتر

تعداد افرادي که به اين درس 100 درصد پاسخ داده‌اند

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

عربي (2)

1353

27

21

6346

1

6

4

3

2

عربي (3)

386

9

7

5844

2

 

3

2

1

عربي (2) (موازي)

1155

25

21

6493

3

7

4

3

2

 

«ضمن اين‌که همانند درس ادبيات توجه داوطلبان بيش‌تر به بخش نگاه به آينده جلب شده است، عملکرد آنان نسبت به پارسال در بخش نگاه به گذشته نيز بهبود داشته است.»

 

درس اقتصاد و جامعه‌شناسي

 

نام درس

تعداد شرکت‌کنندگان

ميانگين درصد پاسخ‌گويي امسال

ميانگين درصد پاسخ‌گويي پارسال

ميانگين تراز دانش‌‌آموزان برتر

تعداد افرادي که به اين درس 100 درصد پاسخ داده‌اند

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

اقتصاد

1353

29

42

6302

3

7

5

3

2

جامعه‌شناسي (1)

1353

46

39

6413

30

10

7

6

4

 

«در درس اقتصاد سؤالات نسبت به درجه‌ي سختي پيش‌بيني شده کمي سخت‌تر بوده‌اند اما در درس جامعه‌شناسي سؤالات تاحد خوبي به سطح دشواري استاندارد نزديک شده‌اند.»

 

درس رياضي

 

نام درس

تعداد شرکت‌کنندگان

ميانگين درصد پاسخ‌گويي امسال

ميانگين درصد پاسخ‌گويي پارسال

ميانگين تراز دانش‌‌آموزان برتر

تعداد افرادي که به اين درس 100 درصد پاسخ داده‌اند

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

رياضي سال سوم

258

14

17

6339

1

 

3

2

2

آمار و مدل‌سازي

1216

26

17

6161

7

6

4

3

2

 

«بهترين هم‌خواني را با ميزان سختي پيش‌بيني شده در درس رياضي مشاهده مي‌کنيم.»

 

درس‌هاي سه‌گانه‌ي انتخابي

 

نام درس

تعداد شرکت‌کنندگان

ميانگين درصد پاسخ‌گويي امسال

ميانگين درصد پاسخ‌گويي پارسال

ميانگين تراز دانش‌‌آموزان برتر

تعداد افرادي که به اين درس 100 درصد پاسخ داده‌اند

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

آرايه‌هاي ادبي

522

11

19

5678

1

4

4

2

1

منطق

657

16

21

6114

1

3

4

3

2

روان‌شناسي

482

11

20

5718

4

3

5

1

1

 

 

  • شايد دوست داشته باشي بداني چه ميزان از داوطلبان به بخش نگاه به آينده جواب داده‌اند و با آزمون قبل مقايسه کني. جدول زير نشان‌دهنده‌ي اين معيار است.

 

«ميانگين درصد تعداد داوطلباني که به سراغ نگاه به آينده رفته‌اند»

نام درس

8 مهر

25 شهريور

زبان فارسي (3)

35

18

عربي (3)

29

18

رياضي سال سوم

19

17

تاريخ ادبيات (2)

28

16

آرايه‌هاي ادبي

39

36

منطق

49

38

روان‌شناسي

36

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • حالا دوست داري اطلاعاتي درباره‌ي آزمون‌هاي بعدي داشته باشي؟ آزمون بعدي، آزمون 22 مهر (آغاز نيم‌سال اول) است.

شايد بداني که تأثير معدل کتبي در کنکور 25 درصد خواهد بود براي همين ما در آزمون‌هاي مقطع سال سوم سعي بر آن داريم تا سؤالات را مشابه سؤالات امتحان نهايي طراحي کنيم.

کمک ما (کانون) در بالا بردن معدل امتحان نهايي شما:

1- برنامه‌ي راهبردي: اگر با برنامه‌ي کانون همراه باشي، به اين دليل که اين برنامه هماهنگ با برنامه‌ي مدارس است، مطمئن باش قطعاً پيشرفت خواهي کرد.

2- سؤالات: طراحي سؤالات آزمون‌ها را به گونه‌اي انجام داده‌ايم که مشابه امتحان نهايي باشد.

منبع :