کتاب سه‌سطحی وآشنایی با سه سطح سؤال

از ویژگی‌های مهم و بارز کتاب سه‌سطحی طبقه‌بندی سؤالات در سه سطح نسبتاً دشوار، دشوار و دشوارتر است و دانش‌آموزان کانونی با تراز بالای5000 می‌توانند از آن استفاده کنند.

کتاب سه‌سطحی وآشنایی با سه سطح سؤال

از ویژگی‌های مهم و بارز کتاب سه‌سطحی طبقه‌بندی سؤالات در سه سطح نسبتاً دشوار، دشوار و دشوارتر است و دانش‌آموزان کانونی با تراز بالای5000 می‌توانند از این کتاب استفاده کنند.

سؤالات این کتاب شناسنامه‌دار هستند و بر اساس آمار و میزان مراجعه در آزمون‌های استاندارد کانون چیده شده‌اند. این کتاب دارای پاسخ تشریحی و قابل فهم برای تمام دانش‌آموزان است. دانش‌آموزان می‌توانند از ابتدای سال تحصیلی در کنار حل کتاب آبی و هم‌چنین پس از پایان هر فصل برای جمع‌بندی مطالب از این کتاب استفاده کنند. از مهم‌ترین مزایای استفاده از این کتاب این است که سؤالات آن هویت‌دار و شناسنامه‌دار هستند و سه‌بخشی بودن سؤالات به دانش‌آموزان این امکان را می‌دهد که برای مطالعه‌ی دقیق‌تر و درگیر شدن با چالش‌های کتاب برنامه‌ریزی شخصی داشته باشند.

حل تست از فصل 1 و 2 شیمی 3
دوازدهم رياضي     دبیر : علی سلوکی