تحلیل آزمون 25 شهریور - سال دوم و سوم رشته انسانی

در این تحلیل آزمون 25 شهریور سال دوم و سوم رشته انسانی ارزیابی شده است .در این نوشته می خوانید : سیستم دهدهی چیست ،بررسی آزمون مهم‌تر از شرکت در آزمون ....

تحلیل آزمون 25 شهریور - سال دوم و سوم رشته انسانی

دوست سخت‌کوشم !

يکي يکي آزمون‌ها را پشت‌سر مي‌گذاري و در مسير موفقيت گام‌هاي محکم و پيروزمندانه‌اي برمي‌داري. حقيقتاً دست مريزاد داري، درود بر تو!

اين‌جا مي‌خواهم بررسي دقيق‌تري از آزموني که آن را پشت سر گذاشتي‌اي (آزمون 25 شهريور) به تو ارائه کنم، با من بيا! 

توجه: رنگ سبز دروس نگاه به آينده مي‌باشد.

درس ادبيات

نام درس

تعداد شرکت‌کنندگان

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

ميانگين درصد پاسخ‌گوييپارسال

ميانگين تراز دانش‌‌آموزان برتر

تعداد افرادي که به اين درس 100 درصد پاسخ داده‌اند

ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

زبان فارسي (3)

130

22

28

7872

1

6

5

1

2

تاريخ ادبيات (2)

124

19

11

8140

4

3

2

4

3

تاريخ ادبيات (1)

791

35

39

7583

12

9

5

5

3

تاريخ ادبيات (1) (موازي)

713

37

40

7570

7

8

6

5

3

نگاه به آينده، آمادگي براي امتحان نهايي

همان‌طور که در جدول‌هاي اين بررسي مي‌بيني، تعداد دانش‌آموزاني که به دروس نگاه به آينده توجه کرده‌اند، نسبت به همين آزمون در سال گذشته افزايش يافته است. اين به آن معناست که دانش‌آموزان بيش‌تري به اصلي‌ترين راهبرد درس خواندن در تابستان پي برده‌اند.

همان‌طور که مي‌داني پايان امسال امتحان نهايي انتظارت را مي‌کشد که عمل کردنت در آن در کنکورت هم سهم عمده‌اي دارد. بنابراين از همين آغاز درس خواندن، دانش‌آموزاني چون تو به درستي فهميده‌اند که نگاهشان به آينده بايد متمرکزتر شود و درس‌هايي را که قرار است در طول سال با تلاش فراوان بياموزيد، در تابستان پيش مطالعه کنند تا در طول سال يادگيري‌شان عميق‌تر شود.

درس عربي

نام درس

تعداد شرکت‌کنندگان

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

ميانگين درصد پاسخ‌گوييپارسال

ميانگين تراز دانش‌‌آموزان برتر

تعداد افرادي که به اين درس 100 درصد پاسخ داده‌اند

ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

عربي (2)

791

24

32

8711

3

8

4

3

2

عربي (3)

145

14

8

9000

1

4

7

1

1

عربي (2) (موازي)

691

34

19

7607

15

8

5

5

3

نگران نباش!

اگر دانش‌آموزي هستي که در 25 شهريور صرفاً توجهت را در آزمون به «نگاه به گذشته» متمرکز کرده‌اي، نگران نباش در فرصتي که تا آزمون 8 مهر هست مي‌تواني به آموخته‌هايت از «نگاه به آينده» سروسامان بدهي و در فرصت مرور 8 مهر آن‌ها را يک‌بار جمع‌بندي کني. اگر هم به هدف آزمون 25 شهريور، که همان جلب توجهت به دروسي که در سال جاري آن‌ها را مي‌خواني، رسيده‌اي که آفرين! براي آزمون 8 مهر مي‌تواني کارت را کامل کني و دروس نگاه به آينده را کاملاً دوره کني.

 

درس اقتصاد و جامعه‌شناسي 

نام درس

تعداد شرکت‌کنندگان

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

ميانگين درصد پاسخ‌گوييپارسال

ميانگين تراز دانش‌‌آموزان برتر

تعداد افرادي که به اين درس 100 درصد پاسخ داده‌اند

ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

اقتصاد

791

42

47

7625

11

8

6

5

4

جامعه‌شناسي (1)

791

60

55

6599

49

9

8

8

6

 ده‌دهي چيه؟

شايد اسم «ده‌دهي» را شنيده باشي و در اين جدول‌ها هم آن را مي‌بيني. سيستم ده‌دهي براي اين است که هر دانش‌آموزي در آزمون به آن‌چه مي‌خواهد برسد و تو در هر سطحي که هستي بتواني به پرسش‌هايي که مخصوص به توست پاسخ دهي. ستون‌هاي اين بخش در جدول‌ها نشان مي‌دهند گروه‌هاي دانش‌آموزان که با توجه به ميانگين ترازشان دسته‌بندي شده‌اند، در اين آزمون از هر ده سؤال به چند سؤال پاسخ درست داده‌اند و همان‌طور که مي‌بيني در هر درس همه‌ي دانش‌آموزان توانسته‌اند به دست‌کم دو سؤال پاسخ درست بدهند.

درس رياضي

نام درس

تعداد شرکت‌کنندگان

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

ميانگين درصد پاسخ‌گوييپارسال

ميانگين تراز دانش‌‌آموزان برتر

تعداد افرادي که به اين درس 100 درصد پاسخ داده‌اند

ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

رياضي سال سوم

133

25

13

7757

5

0

6

2

2

آمار و مدل‌سازي

709

25

26

9000

1

6

4

3

2

 

بررسي آزمون مهم‌تر از شرکت در آزمون

اين جمله‌ها را هرگز فراموش نکن. يادت باشد شرکت در آزمون تنها بخشي از روند يادگيري است و پاسخ‌گويي به هر تستي بدون بررسي پاسخ درست و يادگيري نکته‌ي پرسيده شده در آن، ارزشي ندارد و تأثيري در روند يادگيري‌ات نخواهد داشت. آزمونهايت را حتماً بررسي کن!

«ميانگين درصد تعداد داوطلباني که به سراغ نگاه به آينده رفته‌اند»

 تحلیل آزمون 25 شهریور - سال دوم و سوم رشته انسانی

 
گزارش تحليل آماري آزمون 25 شهريور سال دوم انساني

سلام دوست  !

يک آزمون ديگر را پشت سر گذاشتي، خسته نباشي !

از دوم دبيرستان، آن هم از تابستان که همه مشغول تفريح هستند، درس خواندن را شروع کرده‌اي و جديت را معنا مي‌کني. ايمان داشته باش پيروز خواهي بود.

از همين حالا پيروزي‌ات را به تو تبريک مي‌گويم، مبارک باشد!

دروسي که در سال دوم مي‌خواني اهميتي پايه‌اي دارند، چند درس که مستقيماً در کنکور منبع سؤال هستند، دروسي هم که جزء منابع رسمي کنکور نيستند، براي فهم دروسي که منبع طرح سؤال‌اند بايد ياد گرفته شوند. پس بايد بداني خواندن دروس «نگاه به آينده» يکي از انواع لوازمي است که براي پيروزي‌ات لازم داري و تعداد کمي اين وسيله‌ي مهم را در اختيار دارند و اکثر دانش‌آموزان در اين مقطع نگاه‌شان به آينده نيست.

به دليل اهميت اين دروس، فرصت ديگري در آزمون 8 مهر هم برايت در نظر گرفته‌ايم که به راحتي بتواني دروسي که از «نگاه به آينده» خوانده‌اي مرور و جمع‌بندي کني. پس اگر فرصت 25 شهريور را به دروس «نگاه به گذشته» اختصاص داده‌اي نگران نباش، 8 مهر هم هست. فراموش نکن بررسي آزمون مهم‌ترين کاري است که پس از هر آزمون بايد انجام دهي و پاسخ‌گويي به تست‌ها، بدون بررسي پاسخ و نکته‌يشان، تأثيري در يادگيري‌ات نخواهد داشت. وقتي پرسش‌ها را آموختي، ديگر پرسش‌هاي همانند آن پرسش‌ها را به راحتي پاسخ خواهي داد.

                                                                                                                                                                   موفق باشي!

توجه: رنگ سبز دروس نگاه به آينده مي‌باشد.

درس ادبيات

 

نام درس

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

تعداد شرکت‌کنندگان

ميانگين تراز دانش‌‌آموزان برتر

ادبيات فارسي (1)

36

138

7212

زبان فارسي (1)

36

138

7611

زبان فارسي (2)

15

30

7377

زبان فارسي (1) (موازي)

49

125

7115

عربي (1)

41

138

7380

عربي (2)

20

31

7608

عربي (1) (موازي)

32

118

7239

دين و زندگي (1)

39

138

7997

رياضي (1)

15

138

8692

آمار و مدل‌سازي

10

45

8956

رياضي (1) (موازي)

13

98

8747

درس‌هاي سه‌گانه‌ي انتخابي

اقتصاد

19

51

8258

تاريخ ادبيات (1)

19

55

8606

جغرافياي (1)

24

72

7807

 

«ميانگين درصد تعداد داوطلباني که به سراغ نگاه به آينده رفته‌اند»

تحلیل آزمون 25 شهریور - سال دوم و سوم رشته انسانی

 

نويسنده : ليلا فيروزي 

 ليسانس تاريخ دانشگاه تهران

سابقه‌ي همکاري با کانون 9 سال

مدير گروه دوم و سوم انساني

 

 

منبع :