گزارش تحلیلی آزمون 18 شهریور سال دوم و سوم انسانی

.

گزارش تحلیلی آزمون 18 شهریور سال دوم و سوم انسانی

 

دوست پر توانم، درود بر تو !

يک آزمون ديگر را پشت سر گذاشتي، خسته نباشي !

 

ديگر کم کم فصل آغاز رسمي درس‌خواندن در حال رسيدن است و براي همين، بايد درس خواندنت را که در تابستان شروع کرده‌ بودي، در دوران مدرسه با جديّت و تلاش بيش‌تري ادامه دهي.

کوشيده‌ايم برنامه‌ي آزمون‌ها مطابق پيشرفت برنامه‌ي درسي‌ات در مدرسه باشد تا بدون نگراني بتواني آن‌ها را با موفقيت پيش ببري. يکي از اصلي‌ترين شروط اين موضوع، خواندن درس هر روز در همان روز است. اگر يادت باشد وقتي دبستان بودي هم اين کار را انجام مي‌دادي و تکاليف هر روز را براي روز بعد حاضر مي‌کردي. اين کار، با توجّه به هماهنگي برنامه‌ي مدرسه با برنامه‌ي آزمون‌ها که با مرورهاي فراوان و سرعت پيش‌روي مناسب همراه است، کارايي درس خواندنت را بسيار بالا برده و سبب باقي‌ماندن طولاني‌تر دروس در حافظه‌ات مي‌شود.

سعي کن از همين آغاز و در سال پايه‌اي که در آن هستي اين روش را تمرين کني. مطمئن باش نتيجه‌اش را هم همين امسال و هم در نتيجه‌ي کنکورت خواهي ديد.

موفق باش

گزارش تحليل آماري سؤالات آزمون « 18 شهريور 90»

«سال سوم انساني»

 

رنگ سبز نشان‌دهنده‌ي درس‌هاي نگاه به آينده مي‌باشد.

 

نام درس

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

ميانگين تراز بالا

ميانگين درصد دانش‌‌آموزان تراز بالا

تعداد افرادي که به اين درس 100 درصد پاسخ داده‌اند

درصد سوالات دام‌دار

تعداد شرکت‌کنندگان

درصد مشارکت در پاسخ‌گويي

(18شهريور)

درصد مشارکت در پاسخ‌گويي

( 3 شهريور)

درصد مشارکت در پاسخ‌گويي

(21 مرداد)

درصد مشارکت در پاسخ‌گويي

(7 مرداد)

زبان فارسي (3)

17

8414

40

2

40

104

12

11

14

97

عربي (2)

26

8438

53

2

45

845

100

100

100

100

عربي (3)

9

9000

23

1

0

1

76

21

21

45

22

عربي (2) (موازي)

31

7573

73

14

40

704

83

87

86

87

اقتصاد

47

6996

87

41

50

845

100

100

100

100

رياضي سال سوم

28

7344

80

5

20

144

17

21

18

19

آمار و مدل‌سازي

39

7462

73

16

50

758

90

87

89

89

تاريخ ادبيات (1)

38

7219

80

36

30

845

100

100

100

100

تاريخ ادبيات (2)

13

8501

70

1

0

126

15

17

17

18

تاريخ ادبيات (1) (موازي)

39

7422

73

14

20

740

88

88

88

90

جامعه‌شناسي (1)

48

6862

87

58

40

845

100

100

100

100

درس‌هاي سه‌گانه‌ي انتخابي

آرايه‌هاي ادبي

13

9000

47

2

0

251

30

36

35

39

منطق

19

8466

53

5

0

357

42

37

43

34

روان‌شناسي

15

9000

43

1

10

332

39

37

36

38

ميانگين

41

ــ

63

14

25

ــ

60

60

62

67

 

                                                                                                                                               

«ميانگين درصد تعداد داوطلباني که به سراغ نگاه به آينده رفته‌اند»

نام درس

7 مرداد

21 مرداد

3 شهريور

18 شهريور

زبان فارسي (3)

19

14

11

12

عربي (3)

32

24

21

21

رياضي سال سوم

19

28

21

17

تاريخ ادبيات (2)

18

27

17

15

آرايه‌هاي ادبي

39

35

36

30

منطق

34

43

37

42

روان‌شناسي

37

36

37

39

ميانگين

28

30

26

25

 

 


گزارش تحليل آماري سؤالات آزمون « 18 شهريور 90»

«سال دوم انساني»

رنگ سبز نشان‌دهنده‌ي درس‌هاي نگاه به آينده مي‌باشد.

 

نام درس

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

ميانگين تراز بالا

ميانگين درصد دانش‌‌آموزان تراز بالا

تعداد افرادي که به اين درس 100 درصد پاسخ داده‌اند

درصد سوالات دام‌دار

تعداد شرکت‌کنندگان

درصد مشارکت در پاسخ‌گويي

(18شهريور)

درصد مشارکت در پاسخ‌گويي

(3 شهريور)

درصد مشارکت در پاسخ‌گويي

(21 مرداد)

درصد مشارکت در پاسخ‌گويي

(7 مرداد)

ادبيات فارسي (1)

51

7301

77

1

30

151

100

100

100

100

زبان فارسي (1) (اجباري)

28

8134

47

1

70

151

100

100

100

100

زبان فارسي (2)

22

7001

43

1

100

29

19

24

26

29

زبان‌فارسي(1)(موازي)

33

7326

53

2

80

141

93

93

92

92

عربي (1) (اجباري)

46

6901

73

2

60

151

100

100

100

100

عربي (2)

25

7606

53

1

90

31

21

28

26

26

عربي (1) (موازي)

44

6994

87

6

30

139

92

88

84

87

دين و زندگي (1)

32

7715

57

1

90

151

100

100

100

100

رياضي(1)(اجباري)

13

8691

27

1

10

151

100

100

100

100

آمار و مدل‌سازي

13

8295

37

1

20

58

38

42

35

20

رياضي (1)(موازي)

13

7955

37

4

10

107

71

68

76

83

درس‌هاي سه‌گانه‌ي انتخابي

اقتصاد

31

7289

63

1

20

75

50

45

52

46

تاريخ ادبيات (1)

14

9000

40

1

20

48

32

32

35

30

جغرافي (1)

19

8651

43

1

90

63

42

49

44

43

ميانگين

27

ــ

53

2

51

ــ

68

69

68

69

 

 

 

 

«ميانگين درصد تعداد داوطلباني که به سراغ نگاه به آينده رفته‌اند»

نام درس

7 مرداد

21 مرداد

3 شهريور

18 شهريور

زبان فارسي (2)

29

26

24

19

عربي (2)

26

26

28

21

آمار و مدل‌سازي

20

35

42

38

اقتصاد

46

52

45

50

تاريخ ادبيات (1)

30

35

32

32

جغرافي (1)

43

44

49

42

ميانگين

32

36

37

34

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

منبع :