گزارش تحلیل آماری آزمون دوم و سوم انسانی 3 شهریور 90

در این بررسی آزمون سال دوم و سوم دبیرستان در رشته انسانی تحلیل شده است .

گزارش تحلیل آماری  آزمون دوم و سوم انسانی 3 شهریور 90

 گزارش تحليل آماري سوالات آزمون 3 شهريور 90

دوم و سوم انساني  

اکنون، آزمون ۳ شهريور را پشت سر گذاشته‌اي و براي اين به اين‌جا آمده‌اي که تحليل واقعي‌تري نسبت به آزموني که در آن شرکت کرده‌اي، به دست آوري. بايد همين‌جا به تو تبريک بگويم که در مسير درستي گام برمي‌داري؛ هم سخت‌کوش هستي که به جاي آن‌که درس‌خواندن را از سال کنکور آغاز کني، از تابستان امسال که در يکي از سال‌هاي دوّم يا سوّم هستي، آغاز به درس‌خواندنِ با برنامه و هدف‌مند کرده‌اي، و هم براي خودآموزي‌ات ارزش قائل هستي که مي‌خواهي ارزيابي دقيقي از آزمون و عمل‌کردت در آن، داشته‌باشي. آفرين!

بخشي از ارزيابي‌ات را از آزمون مي‌تواني از کارنامه‌ات کسب کني که احتمالاً تاکنون آن را گرفته و بررسي کرده‌اي. توصيه مي‌کنم از همين آزمون‌هاي آغازينِ پايه، کلاسور ارزيابي را که مي‌تواني درباره‌اش از پشتيبانت بپرسي، تشکيل داده و تکميل کني. اين‌جا و در اين جدول‌ها، مي‌خواهيم به کمک هم از وضعيت کلّي آزمون مطلع شويم؛ اين‌که ساير دانش‌آموزان در اين آزمون چه عمل‌کردي داشته‌اند.

چرا بررسي اين جدول‌ها لازم است؟

اين جدول‌ها کمکت مي‌کنند از فضاي هر درس در آزمون، اين‌که چه‌قدر دشوار بوده يا آسان، با توجّه به عملکرد همه‌ي دانش‌آموزان و آن‌ها که جزء «دهک بالا» هستند، ارزيابي دقيق‌تر و درست‌تري به دست آوري. همين موضوع، جلوي غصّه‌خوردن‌ها و زانوي غم به بغل گرفتن‌هاي بعدي را مي‌گيرد، ضمن اين‌که از مغرورشدنت جلوگيري مي‌کند تا اگر برتر هستي، برتر بماني!

يادت باشد، واقع‌بيني در درس‌خواندن يکي از مهم‌ترين عوامل پيروزي است و اين جدول‌ها تو را هرچه بيش‌تر واقع‌بين مي‌کنند.

پيش از آن‌که جدول‌ها را بررسي کني، لازم است درباره‌ي واژگاني که در آن‌ها استفاده شده، نکاتي را بداني:

ميانگين درصد پاسخ‌گويي: ميانگين درصد دانش‌آموزاني است که در آن درس به سؤال‌ها پاسخ داده‌اند.

براي راحتي‌ات، ۱۰درصد از دانش‌آموزان را که بهترين عملکرد را در آزمون داشته‌اند، بيش‌تر بررسي کرده‌ايم و ميانگين تراز و ميانگين درصد آن‌ها را در هر درس، به تو ارائه کرده‌ايم تا بتواني راحت‌تر بفهمي چگونه مي‌تواني خودت هم «برتر» شوي. اين گروه را «دهک بالا» نام‌گذاري کرده‌ايم.

ميانگين تراز (دهک) بالا: اين ستون نشان مي‌دهد ميانگين تراز اين دانش‌آموزان درهر درس چه‌قدر بوده‌ است.

ميانگين درصد دانش‌آموزان تراز (دهک) بالا: اين ستون نشان مي‌دهد ميانگين درصد اين دانش‌آموزان در هر درس چه‌قدر بوده ‌است.

نکته: با توجه به دو ميانگين بالا شما مي‌توانيد وضعيت خود را نسبت به متوسط داوطلبان برتر مقايسه نماييد.

تعداد دانش‌آموزاني که به درس مورد نظر ۱۰۰درصد پاسخ داده‌اند: نشان مي‌دهد در هر درس چه تعداد از شرکت‌کنندگان توانسته‌اند به تمام سؤال‌ها پاسخ درست بدهند. تعداد دانش‌آموزاني که به هر درس ۱۰۰درصد پاسخ داده‌اند، هم نشان مي‌دهد هر درس چند دانش‌آموز کاردرست (!) دارد، و هم اين‌که تا حدودي مشخّص مي‌کند هر درس چه‌قدر دشوار بوده ‌است. در ستون بعدي هم مي‌تواني درصد اين دانش‌آموزانِ کاردرست را ببيني.

درصد سؤالات دام‌دار:

نکته: هرچه درصد شما در درس‌هايي که درصد سؤالات دام‌دار آن بالا بوده، بهتر باشد نشان مي‌دهد که شما از دقت بيش‌تري برخوردار هستيد و هرچه درصد شما در اين درس‌ها پايين‌تر باشد، نشان مي‌دهد که به احتمال زياد بايد در پاسخ گفتن به سؤالات دقت بيش‌تري به خرج دهيد.

تعداد و درصد شرکت‌کنندگان: چون در اين آزمون پاسخ‌گويي به بخش‌هايي اختياري بوده، همه سراغ پاسخ‌گويي به همه‌ي سؤال‌ها نرفته‌اند. اين‌جا مي‌تواني با توجّه به تعداد کلّ شرکت‌کنندگان در آزمون که در کارنامه‌ات درج شده، متوجّه تمايل عمومي دانش‌آموزان براي پاسخ‌گويي در هر درس خاص بشوي. براي راحتي بيش‌ترت، اين تعداد را بر تعداد کلّ دانش‌آموزانِ شرکت‌کننده در آزمون تقسيم و نتيجه را به درصد در ستون «درصد مشارکت در پاسخ‌گويي» درج کرده‌ايم.

 

«سال سوم انساني»

رنگ سبز نشان‌دهنده‌ي درس‌هاي نگاه به آينده مي‌باشد.

 نام درس

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

ميانگين تراز بالا

ميانگين درصد دانش‌‌آموزان تراز بالا

تعداد افرادي که به اين درس 100 درصد پاسخ داده‌اند

درصد سوالات دام‌دار

تعداد شرکت‌کنندگان

درصد مشارکت در پاسخ‌گويي

( 3 شهريور)

درصد مشارکت در پاسخ‌گويي

(21 مرداد)

درصد مشارکت در پاسخ‌گويي

(7 مرداد)

زبان فارسي (3)

16

8318

40

2

40

93

11

14

97

عربي (2)

32

7954

65

5

55

833

100

100

100

عربي (3)

14

9000

40

1

30

175

21

45

22

عربي (2) (موازي)

29

8266

57

8

60

721

87

86

87

اقتصاد

40

7169

70

13

40

833

100

100

100

رياضي سال سوم

30

7391

73

4

0

171

21

18

19

آمار و مدل‌سازي

33

8035

60

5

30

721

87

89

89

تاريخ ادبيات (1)

41

7503

73

15

60

833

100

100

100

تاريخ ادبيات (2)

12

8513

67

1

10

141

17

17

18

تاريخ ادبيات (1) (موازي)

39

7189

80

23

10

733

88

88

90

جامعه‌شناسي (1)

59

6572

90

63

20

833

100

100

100

درس‌هاي سه‌گانه‌ي انتخابي

آرايه‌هاي ادبي

16

8774

47

2

20

301

36

35

39

منطق

18

8571

50

2

10

309

37

43

34

روان‌شناسي

12

9000

30

2

10

307

37

36

38

ميانگين

23

7518

59

146

28

833

60

62

67

«ميانگين درصد تعداد داوطلباني که به سراغ نگاه به آينده رفته‌اند»

نام درس

7 مرداد

21 مرداد

3 شهريور

زبان فارسي (3)

19

14

11

عربي (3)

32

24

21

رياضي سال سوم

19

28

21

تاريخ ادبيات (2)

18

27

17

آرايه‌هاي ادبي

39

35

36

منطق

34

43

37

روان‌شناسي

37

36

37

ميانگين

28

30

26

 

«سال دوم انساني»

 

رنگ سبز نشان‌دهنده‌ي درس‌هاي نگاه به آينده مي‌باشد.

 نام درس

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

ميانگين تراز بالا

ميانگين درصد دانش‌‌آموزان تراز بالا

تعداد افرادي که به اين درس 100 درصد پاسخ داده‌اند

درصد سوالات دام‌دار

تعداد شرکت‌کنندگان

درصد مشارکت در پاسخ‌گويي

(3 شهريور)

درصد مشارکت در پاسخ‌گويي

(21 مرداد)

درصد مشارکت در پاسخ‌گويي

(7 مرداد)

ادبيات فارسي (1)

39

8168

63

1

80

155

100

100

100

زبان فارسي (1) (اجباري)

41

7112

60

1

90

155

100

100

100

زبان فارسي (2)

16

7724

20

1

80

37

24

26

29

زبان‌فارسي(1)(موازي)

38

7382

63

1

30

144

93

92

92

عربي (1) (اجباري)

39

7553

67

1

70

155

100

100

100

عربي (2)

18

8017

43

2

70

43

28

26

26

عربي (1) (موازي)

37

7360

77

1

50

136

88

84

87

دين و زندگي (1)

33

7728

53

1

80

155

100

100

100

رياضي(1)(اجباري)

16

7144

30

1

10

155

100

100

100

آمار و مدل‌سازي

17

8715

43

1

40

65

42

35

20

رياضي (1)(موازي)

13

8654

30

1

20

106

68

76

83

درس‌هاي سه‌گانه‌ي انتخابي

اقتصاد

19

8321

43

1

40

69

45

52

46

تاريخ ادبيات (1)

18

8358

43

1

50

50

32

35

30

جغرافي (1)

24

7474

60

1

20

76

49

44

43

ميانگين

26

7836

50

15

52

155

69

68

69

 

ميانگين درصد تعداد داوطلباني که به سراغ نگاه به آينده رفته‌اند»

نام درس

7 مرداد

21 مرداد

3 شهريور

زبان فارسي (2)

29

26

24

عربي (2)

26

26

28

آمار و مدل‌سازي

20

35

42

اقتصاد

46

52

45

تاريخ ادبيات (1)

30

35

32

جغرافي (1)

43

44

49

ميانگين

32

36

37

 

منبع :