تحلیل آزمون 21 مرداد رشته انسانی

در این بررسی ، آزمون های سال دوم ، سوم و چهارم رشته انسانی در 21 مرداد تحلیل شده است .

تحلیل آزمون 21 مرداد رشته انسانی

تحليل و ارزيابي آزمون 21مرداد چهارم انساني

بديهي است شمايي که از تابستان به برنامه‌ي کانون پيوسته‌ايد و با آزمون‌هاي ما همراه شده‌ايد، دانش‌آموزاني تلاشگر، باانگيزه و هدفمند هستيد؛ بنابراين وظيفه‌ي خود (گروه آزمون) مي‌دانيم با ابزارها و اطلاعاتي که در اختيار داريم، شما را هر چه بيشتر در موفقيت تحصيلي‌اي که نشانه‌ رفته‌ايد، ياري نماييم.

همگان واقفيم که براي موفقيت در هر کاري (و از جمله کنکور) دو دسته اطلاعات مورد نياز است: 1- اطلاع از وضعيت خود 2- اطلاع از وضعيت ساير رقيبان. کارنامه‌اي که در روز آزمون به شما دانش‌آموزان کوشا تقديم مي‌شود، شما را به بهترين وجه در ارزيابي وضعيت خود ياري مي‌نمايد. با اطلاعاتي نيز که ما پس از هر آزمون و از اين طريق (سايت) در اختيارتان قرار خواهيم داد، مي‌توانيد وضعيت کلي آزمون‌ها (از حيث سطح دشواري و ...) و وضعيت ساير رقيبان کانوني خود را به خوبي ارزيابي کنيد تا با نگاهي جامع‌تر و واقع‌بينانه‌تر براي رسيدن به هدف تحصيلي خود برنامه‌ريزي نماييد.

براي روشن‌تر شدن موضوع، به جدول زير نگاهي بيندازيد. اطلاعات موجود در اين جدول، وضعيت کلي آزمون 21مرداد را پس از اجرا به نمايش مي‌گذارد: 
 تحلیل آزمون 21 مرداد رشته انسانی

براي اين‌که جدول فوق را راحت‌تر بخوانيد، مناسب است منظور از اصطلاحات به‌کار رفته در آن را با هم مرور کنيم:

ميانگين درصد پاسخ‌گويي: منظور آن است که دانش‌آموزاني که به سراغ يک درس خاص رفته و به سؤالات آن پاسخ داده‌اند، به طور ميانگين به چند درصد از سؤالات آن درس، پاسخ صحيح داده‌اند. به ‌عنوان مثال، در درس ادبيات فارسي، دانش‌آموزاني که به سراغ اين درس رفته‌اند، در مجموع توانسته‌اند به 57% سؤالات اين درس پاسخ صحيح دهند.

تراز دهک بالا:  ميانگين تراز ده درصد دانش‌آموزاني که بالاترين تراز را در اين آزمون به خود اختصاص داده‌اند. (به طور عاميانه: ميانگين تراز دانش‌آموزان قوي!‌)

درصد دهک بالا: منظور از دهک بالا را که به خاطر داريد؟ همان دانش‌آموزان قوي! درصد دهک بالا هم يعني: دانش‌آموزان قوي‌تر به طور ميانگين توانسته‌اند به‌ چند درصد از سؤالات هر درس پاسخ صحيح دهند.

يادآوري: از تراز و درصد دهک بالا مي‌توان ميزان دشواري و آساني هر درس را نتيجه‌گيري کرد. به عنوان مثال، وقتي درصد دهک بالا در درس عربي 2و3، تنها 23 درصد است؛ اين امر نشان از آن دارد که سؤالات اين درس اندکي دشوار بوده و دانش‌آموزان قوي هم تنها در همين حد قادر به پاسخ‌گويي به سؤالات بوده‌اند.

تعداد 100% اجرا: تعداد دانش‌آموزاني را نشان مي‌دهد که توانسته‌اند به 100% سؤالات درس خاصي پاسخ صحيح دهند. به عنوان مثال، در آزمون 21مرداد، 165 نفر توانسته‌اند به تمام سؤالات درس تاريخ ادبيات 2 پاسخ صحيح دهند و در مقابل در بين دانش‌آموزان شرکت‌ ‌کننده در اين آزمون، هيچ دانش‌آموزي نتوانسته به سؤالات درس عربي عمومي به طور کامل پاسخ صحيح دهد.

درصد مشارکت در پاسخ‌گويي: منظور درصد دانش‌آموزاني است که به سراغ درس خاصي رفته‌اند و حداقل به يکي از سؤالات آن درس پاسخ گفته‌اند؛ به بيان ديگر، درصد دانش‌آموزاني که درس خاصي را سفيد نگذاشته و بدون پاسخ‌گويي آن را رها نکرده‌اند.

توصيه مي‌کنيم در مورد هر درس به طور جداگانه، اطلاعات ارائه شده در خصوص آن درس را در کنار هم مطالعه نموده و ارزيابي کلي خود از وضعيت هر درس را در کنار نام آن درس در کارنامه‌ي خود بنويسيد و سپس اين ارزيابي را با نتيجه‌اي که شخصاً در آزمون کسب نموده‌ايد، مقايسه کنيد. اين امر به شما کمک مي‌کند تا بابت عملکرد نامطلوب خود در درسي که براي سايرين نيز دشوار بوده، خود را سرزنش نکنيد و در مقابل، بابت عملکرد مطلوب در درسي که اکثر دانش‌آموزان در آن موفق عمل کرده‌اند، به خود غرّه نگرديد و در نهايت با نگاهي واقع‌بينانه برنامه‌ي مطالعاتي خود را براي آزمون‌هاي آتي سامان دهيد.

زهرا نعمتي (مسئول توليد آزمون‌هاي سال چهارم انساني) 

تحلیل آزمون 21 مرداد رشته انسانی 

آزمون سال سوم انساني در 21 مرداد  در مجموع کمي دشوار بوده است.

در بخش نگاه به گذشته:

درس‌هاي‌ عربي (2)، اقتصاد، تاريخ ادبيات (1) و جامعه‌شناسي (1) سؤالات از لحاظ سطح دشواري، سخت‌تر‌ ولي درس آمار و مدل‌سازي از لحاظ سطح دشواري متعادل ارزيابي مي‌شود.

در بخش نگاه به آينده:

در درس‌هاي رياضي سال سوم، تاريخ ادبيات (2)، منطق و روان‌شناسي باعث خرسندي است که ميانگين سطح دشواري اين درس‌ها متعادل بوده است. (با توجه به افزايش تعداد پاسخ‌دهندگان به اين درس‌ها) از طرفي ميزان توجه به اين درس‌ها که جزء درس‌هاي نگاه به آينده مي‌باشند، متعادل بوده است.

درس‌هاي زبان فارسي (3)، عربي (3) و آرايه‌هاي ادبي از لحاظ سطح دشواري سخت‌تر‌ بوده است.

از بين درس‌هاي سه‌گانه‌ي انتخابي در اين مقطع تعداد پاسخ‌دهندگان به اين درس‌ها در مجموع يک‌سان بوده است. 

سؤالات دام‌دار:

درس زبان فارسي (3) بيش‌ترين درصد سؤالات دام‌دار را به خود اختصاص داده‌ است.

در درس‌هاي آرايه‌هاي ادبي، منطق و روان‌شناسي کم‌ترين درصد سؤالات دام‌دار را مشاهده مي‌نماييم.        
تحلیل آزمون 21 مرداد رشته انسانی 

آزمون سال دوم انساني در 21 مرداد در مجموع  دشوار بوده است.

در بخش نگاه به گذشته:

در اين بخش کليه‌ي درس‌ها دشوار بوده است به طوري که ميانگين درصد دام آموزشي اين درس‌ها نيز زياد بوده است.

در بخش نگاه به آينده:

در درس‌هاي عربي (2)، آمار و مدل‌سازي، جغرافياي (1) باعث خرسندي است که ميانگين سطح دشواري اين درس‌ها متعادل بوده است. (ميزان توجه به اين درس‌ها که جزء درس‌هاي نگاه به آينده مي‌باشند، متعادل بوده است.)

ولي درس‌هاي زبان فارسي (2)، اقتصاد و تاريخ ادبيات (1) کمي دشوار، طوري که ميانگين درصد دام آموزشي اين درس‌ها نيز زياد بوده است.

از ميان درس‌هاي سه‌گانه‌ي انتخابي (نگاه به آينده) به درس جغرافياي (1) و اقتصاد بيش‌تر داوطلبان پاسخ داده‌اند. از بين اين دو، درس اقتصاد دشوار و درس جغرافياي (1) متعادل بوده است.

سؤالات دام‌دار:

در مجموع بيش از نيمي از سؤالات داراي دام آموزشي بوده است.                   

                                           ليلا فيروزي - مسئول توليد آزمون سال دوم و سوم انساني
منبع :