درسنامه فیزیک یازدهم(الکتریسیته ساکن)

فایل زیر درسنامه فیزیک یازدهم از مبحث الکتریسیته ساکن می‌باشد که توسط علیرضا مصطفوی ،دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه تهران،تهیه شده است.

درسنامه فیزیک یازدهم(الکتریسیته ساکن)

فایل زیر درسنامه فیزیک یازدهم از مبحث الکتریسیته ساکن می باشد که برای آمادگی بیشتر شما در آزمون 17 آذر توسط علیرضا مصطفوی ،دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه تهران،تهیه شده است.


کانال یازدهم ریاضی

علیرضا مصطفوی
تهيه شده توسط : علیرضا مصطفوی