خلاصه نکات روان شناسی یازدهم : علم چیست؟

خلاصه ای از نکات مباحث فصل اول روان شناسی (علم چیست؟)

خلاصه نکات روان شناسی یازدهم : علم چیست؟

خلاصه درس مباحث آزمون17 آذر درس روانشناسی

فصل اول – مقدمه    

 با توجه به پرسش مطرح شده فعالیت 1-2 صفحه ی 11 مطالب زیر را مطالعه کنید.

 پاسخ دقیق به چنین پرسش هایی دغدغه روانشناسان است.

 هر فردی توانایی پاسخ به این پرسش ها را دارد.

 پاسخ هایی معتبراند که دقیق و با ارزش باشند.

 سنجش درستی یا نادرستی پاسخ ها                               1) مطابقت با واقعیت های تایید شده ی علم روانشناسی

              

                                                                     2) اگر دانشی از آن پاسخ وجود نداشت باید آن پاسخ با روش های علمی قابل بررسی باشد.                                                                   

 پاسخگویی به سوالات روانشناسی نیازمند دانش و پ‍ژوهش روز افزون است.

 پاسخ افراد غیر متخصص به سوالات علم روانشناسی عامیانه می باشد.               به تدریج دیدگاه شخصی خود را باور کرده و                                                                                                    همراهی دیگران را خواستار می شوند.

  فصل اول – علم چیست ؟

 منظور از علم در این مبحث علم تجربی است.

 علم تجربی از روش ها و ابزار های دقیق و قابل اندازه گیری استفاده می کند.

 نماد هر چیزی است که جایگزین چیز دیگری می شود.

 در علوم تجربی مطابقت نماد ها و قضایا به کمک مشاهده و روش های عینی  صورت می گیرد.

 گزاره به یک بیان علمی اشاره دارد.

 گزاره هایی که اهمیت زیادی دارند                                (  مسئله     فرضیه     نظریه)

                                                     جمله ای خبری

                                                     خردمندانه

                                                    در پاسخ به سوالمشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما درباره امتحانات

چگونه برای درس خواندن در دوره امتحانات برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24