تحلیل آزمون 21بهمن- سوم تجربی - دروس اختصاصی و عمومی

.

تحلیل آزمون 21بهمن- سوم تجربی - دروس اختصاصی و عمومی

دانش آموزان عزيز رشته تجربي ، سلام

با اين که کلاس‌هاي نيم سال دوم مدرسه‌ها تقريباً از اوايل بهمن شروع مي‌شود و تاکنون (در تاريخ 21 بهمن ماه )

 حدود 25 درصد  نيم سال دوم سپري  شده است ، دراين آزمون صرفاً به مطالعه‌ 5/12% از ابتداي مبحث‌هاي

نيم‌سال دوم  اکتفا کرده‌ايم ، تا مطمئن شويم هيچ دانش‌آموزي از برنامه‌ي راهبردي آزمون امروز عقب نمانده است.

نيم‌سال دوم براي شما سال سومي‌هاي عزيز که امتحان نهايي در پايان  سال داريد ، ارزش طلايي دارد

 زيرا همان‌طور که مي‌دانيد تعداد سؤال‌هاي امتحان نهايي‌ از مبحث‌هاي نيم‌سال دوم ، بيش‌تر از نيم‌سال اول است.

به جدول زير دقت کنيد که مبحث‌هاي آزمون امروز و آزمون بعدي  چند نمره از امتحان نهايي را در درس‌هاي مختلف

سوم تجربي دارد:

 

 

 

زمين‌شناسي

رياضي

زيست

فيزيک

شيمي

21 بهمن

3/5

4

1/5

1/5

2

5 اسفند

3/5

4

1/5

1/5

2/25

 

 

 

 

 

 
 
 

 

لذا توصيه مي شود :

1-       ساعت مطالعه‌ي خود را در نيم‌سال دوم  با پر کردن منظم دفتر برنامه‌ريزي ، افزايش دهيد.

2-       جدول جمع‌بندي دفتر را با جديت پر کنيد . تمام درس‌هاي شما به صورت نهايي برگزار مي‌شود پس در ساختن معدل

امتحان نهايي شما همه‌ي درس‌ها نقش دارند و پرکردن جدول جمع‌بندي دفتر برنامه‌ريزي کمک مي‌کند که ساعت مطالعه‌ي

شما  بين همه‌ي درس‌ها ، به صورت متعادل پخش شود.

حال به بررسي سطح دشواري تک‌تک درس‌هادر آزمون امروز مي‌پردازيم .

ما پس از هر آزمون براي رسيدن به بهترين سطح دشواري (آزمون خيلي دشوار نباشد و هم‌چنين خيلي آسان نباشد.) دانش‌آموزان را به چهار دسته بر اساس ميانگين ترازشان تقسيم کرده‌ايم.( ميانگين ترازهاي 5000-5500-6000و7000) سپس بررسي کرده‌ايم که دانش‌آموزان با اين ميانگين ترازهاي کانون در کنکور سراسري 1390 در درس‌هاي مربوط به سال سوم دبيرستان چند درصد پاسخ داده‌اند. براي اين‌که اين درصدها براي دانش‌آموزان کانوني ملموس شود و بتوانند در سر جلسه‌ي آزمون خود را مديريت کنند ، درصدها را به چند از 10 تبديل کرده‌ايم و همه‌ي عزيزان کانوني با توجه به ميانگين تراز خود به خوبي مي‌دانند که در هر درس از هر 10 سؤال بايد به چند سؤال پاسخ صحيح دهند. 

ما پس

 

 

سوم تجربي


در آزمون  21 بهمن ، دانش‌آموزان با اين ميانگين ترازها ، از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان کانوني با اين ميانگين ترازها ، از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

ميانگين ترازهاي کانون

نام درس

2

2

5000

رياضي

3

3

5500

4

4

6000

7

6

7000

درس رياضي براي دانش‌آموزان خيلي قوي آسان بوده است.

 

 

 

سوم تجربي

در آزمون  21 بهمن ، دانش‌آموزان با اين ميانگين ترازها ، از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان کانوني با اين ميانگين ترازها ، از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

ميانگين ترازهاي کانون

نام درس

2

2

5000

زيست‌شناسي

4

4

5500

5

5

6000

8

7

7000

درس زيست‌شناسي براي دانش‌آموزان خيلي قوي آسان بوده است.

 

 

سوم تجربي


در آزمون  21 بهمن ، دانش‌آموزان با اين ميانگين ترازها ، از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان کانوني با اين ميانگين ترازها ، از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

ميانگين ترازهاي کانون

نام درس

2

2

5000

فيزيک

3

3

5500

4

4

6000

7

7

7000

درس فيزيک سطح دشواري خوبي براي همه‌ي دانش‌آموزان داشته است.

 

 

سوم تجربي


در آزمون  21 بهمن ، دانش‌آموزان با اين ميانگين ترازها ، از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان کانوني با اين ميانگين ترازها ، از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

ميانگين ترازهاي کانون

نام درس

3

3

5000

شيمي

5

4

5500

6

6

6000

8

8

7000

درس شيمي سطح دشواري خوبي براي همه‌ي دانش‌آموزان داشته است.

 

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس ادبيات و زبان ‌فارسي پاسخ داده‌اند؟

 

ميانگين تراز دانش‌آموزان در آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 21 بهمن 90

7000

6

7

6

8

6000

5

6

5

6

5500

4

5

4

5

5000

4

4

3

4

v درس ادبيات و زبان فارسي براي تمام بازه ها اسان بوده است.

 

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس دين و زندگي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 21 بهمن 90

7000

7

7

7

9

6000

6

6

6

7

5500

5

5

5

6

5000

4

4

4

4

v درس دين و زندگي براي تراز 5500 و6000 يک واحد اسان وبراي تراز 7000 دو واحد اسان بوده است.

 

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس زبان‌انگليسي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 21 بهمن 90

7000

7

7

7

8

6000

6

6

6

6

5500

5

5

5

5

5000

4

4

4

4

v درس زبان‌انگليسي متعادل بوده است.

 

تحليل آماري آزمون 21 بهمن (درس‌هاي عمومي سال سوم تجربي)


نام درس

تعداد سؤال

ميانگين درصد کل شرکت‌کنندگان

تعداد شرکت‌کنندگاني که به 100% سؤالات پاسخ صحيح داده‌اند

تعداد سؤالات دام‌دار (گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

ادبيات فارسي و زبان فارسي 3

20

47

99

7

دين و زندگي 3

20

45

416

7

زبان‌انگليسي 3

10

41

80

4

 

برنامه‌ي تمرين از کتاب آبي در آزمون 5 اسفند

 

کتاب آبي ادبيات و زبان فارسي 3

(کد کتاب: 5013)

کتاب آبي عربي 3 

(کد کتاب: 5023)

کتاب آبي زبان‌انگليسي 3 

(کد کتاب: 5033)

مجموع تعداد تست‌ها به‌جز

دين و زندگي 3

1- سؤالات ادبيات فارسي: 402 تا 540

2- سؤالات زبان فارسي: 358 تا 420

کليه‌ي تست‌هاي کنکور سراسري و آزاد کتاب آبي

85 تست

سؤالات: 440 تا 514

کليه‌ي تست‌هاي کنکور سراسري و آزاد کتاب آبي

75 تست

1- سؤالات تأليفي: 633 تا 694 / 720 تا 793 / 846 تا 906

2- سؤالات کنکور: 659 تا 719 / 794 تا 845

کليه‌ي تست‌هاي کنکور سراسري و آزاد کتاب آبي

10 تست

170 تست

 


منبع :