تحلیل آزمون 21 بهمن - چهارم دبیرستان - دروس عمومی و اختصاصی رشته تجربی

0

تحلیل آزمون 21 بهمن - چهارم دبیرستان - دروس عمومی و اختصاصی رشته تجربی
 

      

به نام خدا

کنکوري‌هاي پرتلاش رشته تجربي

سلام و خدا قوت

مطمئنم که نيم‌سال دوم را با انرژي مضاعف شروع کرده‌ايد و اين مدت باقي‌مانده تا کنکور را با چسبندگي بيش‌تر به برنامه‌ي راهبردي و افزايش ساعت‌هاي تست‌زني با استفاده از تست‌هاي کنکورهاي سال‌هاي قبل مي‌گذرانيد.

امروز اولين آزمون نيم سال دوم آغاز شد ، شايد پيش‌روي برخي مدرسه‌ها در مبحث‌هاي نيم سال دوم پيش دانشگاهي هنوز چندان چشم‌گير نباشد. به همين دليل پيش‌روي مبحث‌هاي پيش2 در آزمون امروز اندک بود و حجم کل آزمون با افزودن حجم مبحث‌هاي پايه جبران شد. در اين جا مطالعه‌ي زوج کتاب ها و زوج درس ها که يک بار در نيم سال اول مطالعه شدند، ديگربار ازسر گرفته مي شوند.

به کنکوري‌هاي عزيز رشته تجربي توصيه مي‌کنيم در نيم‌سال دوم پيش‌دانشگاهي موارد زير را جدي بگيرند:

1-     از بهمن تا آخر اسفند ، سراغ مطالعه و مرور مبحث‌هاي پيش‌يک نرويد . در طول نيم‌سال اول به ميزان کافي مبحث‌هاي پيش يک را همراه با برنامه‌ي راهبردي دوره کرده‌ايد و در دوران نوروز (آزمون 18 فروردين) نيز دوباره فرصت مطالعه‌ي پيش يک را داريد ، پس به هيچ عنوان نگراني فراموشي مبحث‌هاي پيش يک را نداشته باشيد.

يک نکته مخصوص تجربي‌ها : زيست و شيمي نان شب شماست و خوب است که بدانيد مبحث‌هاي پيش دو در درس‌هاي زيست و شيمي ، تعداد سؤال بيش‌تري نسبت به مبحث‌هاي پيش يک در کنکور سراسري دارند.

2-     در نيم‌سال دوم بايد زمان تست‌زني خود را افزايش دهيد و تذکر جدي به شما عزيزان مي‌دهيم که در اين اين نيم‌سال که رفته رفته به کنکور نزديک مي‌شويم به تمرين تست‌هاي کنکور بپردازيد و از تست‌هاي تأليفي غيراستاندارد پرهيز نماييد.

حال به بررسي سطح دشواري تک‌تک درس‌هاي اختصاصي در آزمون امروز مي‌پردازيم .

ما پس از هر آزمون براي رسيدن به بهترين سطح دشواري (آزمون خيلي دشوار نباشد و هم‌چنين خيلي آسان نباشد.) دانش‌آموزان را به چهار دسته بر اساس ميانگين ترازشان تقسيم کرده‌ايم.( ميانگين ترازهاي 5000-5500-6000و7000) سپس بررسي کرده‌ايم که دانش‌آموزان با اين ميانگين ترازهاي کانون در کنکورهاي سراسري سه سال اخير در هر درس چه درصدي را کسب نموده‌اند. براي اين‌که اين درصدها براي دانش‌آموزان کانوني ملموس شود و بتوانند در سر جلسه‌ي آزمون خود را مديريت کنند ، درصدها را به چند از 10 تبديل کرده‌ايم و همه‌ي عزيزان کانوني با توجه به ميانگين تراز خود به خوبي مي‌دانند که در هر درس از هر 10 سؤال بايد به چند سؤال پاسخ صحيح دهند. عددهاي کنکور سراسري بر اساس ميانگين سطح دشواري سه‌سال اخير به‌دست آمده است.

 

 

پيش دانشگاهي تجربي

 

در آزمون  21 بهمن ، دانش‌آموزان با اين ميانگين ترازها ، از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري سه سال اخير دانش‌آموزان کانوني با اين ميانگين ترازها ، از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

ميانگين ترازهاي کانون

نام درس

1

1

5000

رياضي

2

2

5500

4

3

6000

7

5

7000

درس رياضي براي دانش‌آموزان قوي آسان‌تر از کنکور بوده است.

 

 

 

پيش دانشگاهي تجربي

در آزمون  21 بهمن ، دانش‌آموزان با اين ميانگين ترازها ، از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان کانوني با اين ميانگين ترازها ، از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

ميانگين ترازهاي کانون

نام درس

3

3

5000

زيست‌شناسي

4

4

5500

5

6

6000

7

8

7000

درس زيست‌شناسي براي دانش‌آموزان قوي دشوارتر از کنکور بوده است.

 

 

 

 

پيش دانشگاهي تجربي 

در آزمون  21 بهمن ، دانش‌آموزان با اين ميانگين ترازها ، از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان کانوني با اين ميانگين ترازها ، از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

ميانگين ترازهاي کانون

نام درس

2

1

5000

فيزيک

3

2

5500

4

3

6000

6

6

7000

درس فيزيک براي دانش‌آموزان متوسط و خوب آسان‌تر از کنکور بوده است.

 

 

 

پيش دانشگاهي تجربي 

در آزمون  21 بهمن ، دانش‌آموزان با اين ميانگين ترازها ، از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان کانوني با اين ميانگين ترازها ، از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

ميانگين ترازهاي کانون

نام درس

2

3

5000

شيمي

4

4

5500

5

5

6000

7

7

7000

درس شيمي تقريباً براي تمامي دانش‌آموزان دشواري متناسب با کنکور داشته است.

ارزيابي کلي درس‌هاي عمومي: در آزمون 21 بهمن درس دين و زندگي متعادل و ساير درس‌ها يک واحد دشوار بوده‌اند.

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس ادبيات و زبان ‌فارسي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 21 بهمن 90

7000

6

7

6

6

6000

5

6

5

5

5500

4

5

4

4

5000

4

4

3

4

v درس ادبيات و زبان فارسي با توجه به کنکور سراسري 90 متعادل بوده است.

 

 

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس عربي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 21 بهمن 90

7000

7

8

6

6

6000

6

6

4

3

5500

4

4

3

2

5000

3

3

2

1

 

v درس عربي براي کليه‌ي بازه‌هاي ترازي دشوار بوده است.

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس دين و زندگي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 21 بهمن 90

7000

7

7

7

7

6000

6

6

6

6

5500

5

5

5

5

5000

4

4

4

4

 

v درس دين و زندگي براي کليه‌ي بازه‌هاي ترازي متعادل بوده است.

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس زبان‌انگليسي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 21 بهمن 90

7000

7

7

7

6

6000

6

6

6

5

5500

5

5

5

3

5000

4

4

4

2

 

v درس زبان‌انگليسي براي کليه‌ي بازه‌هاي ترازي يک واحد دشوار بوده است.

تحليل آماري آزمون 21 بهمن درس‌هاي عمومي سال چهارم تجربي


نام درس

تعداد سؤال

ميانگين درصد کل شرکت‌کنندگان

تعداد شرکت‌کنندگاني که به 100% سؤالات پاسخ صحيح داده‌اند

تعداد سؤالات دام‌دار (گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

زبان و ادبيات فارسي پيش‌دانشگاهي

10

45

658

3

ادبيات و زبان‌فارسي 3

 (زوج کتاب با ادبيات فارسي 2 و زبان‌فارسي 3)

10

37

53

4

ادبيات فارسي 2 و زبان‌فارسي 3

 (زوج کتاب با ادبيات و زبان‌فارسي 3)

10

27

17

4

عربي 3

20

19

30

3

دين و زندگي پيش‌دانشگاهي

10

45

1983

5

دين و زندگي 3 (زوج کتاب با دين و زندگي 2)

10

35

234

2

دين و زندگي 2 (زوج کتاب با دين و زندگي 3)

10

34

60

6

زبان‌انگليسي

20

24

199

-0

 

 

 

 


منبع :