تحلیل آزمون 2 دی - چهارم تجربی - دروس اختصاصی

.

تحلیل آزمون 2 دی - چهارم تجربی - دروس اختصاصی

  دانش آموزان عزيزرشته تجربي ، سلام:
   به روزهاي پاياني نيم‌سال اول نزديک مي‌شويم و يک سؤال (نگراني) عمومي در بين دانش‌آموزان ديده مي‌شود:
     « در بعضي از آزمون‌ها، از برنامه راهبردي عقب افتاده‌ام، چگونه فرصت جبران پيدا مي‌کنم ؟ »
     در پاسخ بايد گفت: اين تقريباً يک مورد عمومي براي تعداد زيادي از دانش‌آموزان است. در برنامه‌ي راهبردي براي اين مورد فکر شده و دوره‌ها از منطق خاصي پيروي مي‌کنند. ما هيچ‌گاه به جز سه آزمون آخر(مطابق کنکور) ، دوره‌ي         مبحث‌هاي پيش و پايه را با هم انجام نمي‌دهيم. حجم آزمون‌هاي دوره را با جدا کردن مبحث‌هاي پيش و پايه طوري  متعادل کرده‌ايم، که دانش‌آموزان فرصت مطالعه‌ي همه‌ي مبحث‌ها (مخصوصاً مبحث‌هايي که از برنامه عقب افتاده‌اند)     را بيابند.
     آزمون‌هاي ويژه
     آزمون‌هاي ويژه که در پايان نيم‌سال اول در برنامه گنجانده شده ، از آزمون‌هاي دوره‌اي بسيار مهم برنامه راهبردي محسوب مي‌شود. 
     پس از پايان امتحانات ، همه‌ي دانش‌آموزان به دليل امتحانات مدرسه ، بر مبحث‌هاي نيم‌سال اول تسلط يافته‌اند و تاريخ 23 دي بهترين فرصت براي جمع‌بندي کامل مبحث‌هاي نيم‌سال اول است.
     براي جمع‌بندي مبحث‌هاي نيم‌سال اول، برنامه زير را مي‌توانيد اجرا کنيد:
     1-     مبحث‌هايي را که به طور کامل بايد بخوانيد:
     الف)مبحث‌هايي را که با توجه به نتيجه‌ي امتحان‌هاي مدرسه ،متوجه شده‌ايد که يادگيري شما در آن‌ها ناقص است را براي خواندن کامل انتخاب کنيد.
     ب) مبحث‌هايي را که در طول نيم‌سال اول ، از برنامه راهبردي عقب افتاده‌ايد را براي خواندن کامل انتخاب کنيد.
     2-     به صورت آزموني (نه طبقه‌بندي) ، تست کار کنيد.
    از سال گذشته ، کتاب‌هاي جمع‌بندي نيم‌سال اول ، براي دانش‌آموزان کنکوري تهيه شد که دانش‌آموزان بتوانند در دي‌ماه، نيم‌سال اول را با روش درست جمع‌بندي کنند.
    اين کتاب شامل چهار آزمون است که تمامي درس‌هاي عمومي و اختصاصي به ترتيب دفترچه‌ي کنکور در اين چهار آزمون آورده شده است و شما مي‌توانيد هر آزمون را با زمان مشخص در خانه کار کنيد و پس از هر آزمون ، دو روز را به      مرور و تست‌زني از مبحث‌هايي که در آزمون کتاب جمع‌بندي ، غلط جواب داده‌ايد يا اصلاً جواب نداده‌ايد ، اختصاص دهيد.
    آزمون 7 بهمن
    : پس از پايان امتحان‌هاي نيم‌سال اول و شروع درس‌ها در نيم‌سال دوم ، کار مدرسه سبک‌تر است.(معمولاً ابتداي هر نيم‌سال ، کار مدرسه سبک است.) اين زمان فرصت خوبي براي مطالعه‌ي درس‌هاي پايه است.
    در اولين آزمون جمع‌بندي پايه (7بهمن) ما با سه گروه دانش‌آموز روبه‌رو هستيم که مشاوره‌ي ويژه به هر يک از اين گروه‌ها به شرح زير است:
     گروه اول : دانش‌آموزاني که در طول نيم‌سال اول ، اصلاً درس‌هاي پايه را مطالعه نکرده‌اند. به اين گروه توصيه اکيد مي‌شود همراه برنامه 7 بهمن درس‌هايي که از اهميت زيادي را در رشته شما برخوردار است را مطالعه و تمرين کنيد.(تجربي‌ها: زيست‌پايه ، رياضي‌ها: رياضي پايه و انساني‌ها : عربي‌پايه) اين درس‌ها را طبق برنامه‌ي آزمون 7 بهمن مطالعه کنيد و تست‌هاي آن را نيز از روي کتاب‌هاي جمع‌بندي پايه عمومي و اختصاصي کار کنيد.
     گروه دوم: دانش‌آموزاني که در طول نيم‌سال اول در بعضي از آزمون‌ها ، در مبحث‌هاي پايه از برنامه راهبردي عقب افتاده‌اند.
مبحث‌هايي از درس‌هاي پايه  را که در طول نيم‌سال اول ، از برنامه‌ي راهبردي عقب افتاده‌ايد را براي خواندن کامل انتخاب کنيد و مابقي مبحث‌ها را مرور کنيد. همه مبحث‌ها را از روي کتاب‌جمع‌بندي اختصاصي پايه عمومي و اختصاصي به صورت آزموني (نه طبقه‌بندي)  ، تست کار کنيد.
    گروه سوم: دانش‌آموزان يا فارغ‌التحصيلاني که همراه برنامه راهبردي ، تمامي مبحث‌هاي پايه را مطالعه کرده‌اند.
به اين عزيزان توصيه مي‌شود ، همراه با کتاب‌هاي جمع‌بندي با روش سه روز يک‌بار ، به جمع‌بندي مبحث‌هاي پايه بپردازند.

وضعيت دشواري آزمون 2دي چگونه بوده است؟

براي بررسي سطح دشواري مناسب و استاندارد بودن سؤال‌ها ازلحاظ مطابقت با کنکور سراسري دانش‌آموزان به چهار دسته  ميانگين تراز 5000(دانش‌آموزان سخت‌کوش)-  ميانگين تراز 5500(دانش‌آموزان متوسط) -  ميانگين تراز 6000(دانش‌آموزان خوب) - ميانگين تراز 7000(دانش‌آموزان قوي) تقسيم شده‌اند و بررسي شده است که اين چهار دسته در کنکور سه سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال پاسخ داده‌اند و در هر يک از آزمون‌هاي کانون از هر 10 سؤال به چند سؤال پاسخ مي‌دهند.

پيش دانشگاهي تجربي

در آزمون 2دي ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

1

5000(دانش‌آموزان سخت‌کوش)

1

5000(دانش‌آموزان سخت‌کوش)

رياضي

2

5500(دانش‌آموزان متوسط)

2

5500(دانش‌آموزان متوسط)

3

6000(دانش‌آموزان خوب)

3

6000(دانش‌آموزان خوب)

6

7000(دانش‌آموزان قوي)

5

7000(دانش‌آموزان قوي)

سطح دشواري درس رياضي براي دانش‌آموزان قوي يک درجه آسان تر از کنکور بوده است.

پيش دانشگاهي تجربي

در آزمون  2دي ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

2

5000(دانش‌آموزان سخت‌کوش)

2

5000(دانش‌آموزان سخت‌کوش)

زيست‌شناسي

4

5500(دانش‌آموزان متوسط)

4

5500(دانش‌آموزان متوسط)

5

6000(دانش‌آموزان خوب)

6

6000(دانش‌آموزان خوب)

8

7000(دانش‌آموزان قوي)

8

7000(دانش‌آموزان قوي)

سطح دشواري درس زيست‌شناسي براي دانش‌آموزان خوب ، يک درجه دشوارتر از کنکور بوده است .

پيش دانشگاهي تجربي

در آزمون  2دي ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند..

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

1

5000(دانش‌آموزان سخت‌کوش)

1

5000(دانش‌آموزان سخت‌کوش)

فيزيک

 

2

5500(دانش‌آموزان متوسط)

2

5500(دانش‌آموزان متوسط)

3

6000(دانش‌آموزان خوب)

3

6000(دانش‌آموزان خوب)

6

7000(دانش‌آموزان قوي)

6

7000(دانش‌آموزان قوي)

سطح دشواري درس فيزيک براي تمام دانش‌آموزان دقيقاً مطابق با کنکور بوده است.

 

پيش دانشگاهي تجربي

در آزمون  2دي ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

3

5000(دانش‌آموزان سخت‌کوش)

3

5000(دانش‌آموزان سخت‌کوش)

شيمي

 

4

5500(دانش‌آموزان متوسط)

4

5500(دانش‌آموزان متوسط)

5

6000(دانش‌آموزان خوب)

5

6000(دانش‌آموزان خوب)

7

7000(دانش‌آموزان قوي)

7

7000(دانش‌آموزان قوي)

سطح دشواري درس شيمي براي تمام دانش‌آموزان دقيقاً مطابق با کنکور بوده است.

 

 

 

منبع :