تحلیل آزمون 18 آذر - چهارم تجربی - دروس اختصاصی

.

تحلیل آزمون 18 آذر - چهارم تجربی - دروس اختصاصی

 

با سلام و خسته‌نباشيد خدمت کنکوري‌هاي عزيز رشته تجربي:

چند سال قبل ( قبل از اين‌که نمره‌هاي امتحان نهايي در کنکور سرنوشت‌ساز شوند) کنکوري‌ها  به امتحان تشريحي پايان نيم‌سال و پايان سال کم‌تر اهميت مي‌دادند ولي در دو ، سه سال اخير با اهميت پيدا کردن امتحا‌نهاي نهايي سال سوم و برگزاري امتحان‌هاي دو درس پيش‌دانشگاهي به صورت کشوري ، اهميت امتحان‌هاي تشريحي پيش‌دانشگاهي براي دانش‌آموزان بيش‌تر از گذشته شد.

هم‌اکنون کم‌تر از يک ماه به امتحان‌هاي پايان نيم‌سال اول مانده و مطمئن هستم دانش‌آموزان سخت‌کوش و پرتلاش تجربي با قدرت براي اين امتحان‌ها آماده‌اند. بارم‌بندي هر يک از فصل‌هاي کتاب درسي را در امتحان‌هاي نيم‌سال اول خدمتتان ارائه مي دهم تا براي هر فصل با برنامه درست آماده‌ي امتحان پايان نيم‌سال شويد.

به همين مناسبت بارم‌بندي هر يک از فصل‌هاي کتاب درسي را در امتحان‌هاي نيم‌سال اول خدمتتان ارائه مي دهم تا براي هر فصل با برنامه درست آماده‌ي امتحان پايان نيم‌سال شويد.

نام درس

نام مبحث

بارم‌بندي در امتحان نيم‌سال اول

علوم‌زمين‌شناسي

حرکات زمين

2

ساختمان دروني زمين

5

زمين ساخت ورقه‌اي

4

زمين لرزه

3

آتش‌فشان‌ها و فرآيندهاي آتش‌فشاني

3

ساخت‌هاي تکتونيکي و کوهزايي

3

رياضي‌عمومي

پديده‌هاي تصادفي و احتمال

5/5

توابع و معادلات

9

مشتق

5/5

زيست پيش

پروتئين‌سازي

4

تکنولوژي زيستي

5/3

پيدايش و گسترش حيات

5/3

تغيير و تحول گونه‌ها

4

ژنتيک جمعيت

5

فيزيک 1 پيش

حرکت‌شناسي

5

ديناميک

5/5

حرکت نوساني

5

موج مکانيکي1

5/4

شيمي‌پيش

سنتيک‌شيميايي

8

تعادل‌شيميايي

8

اسيدها و بازها

4

 
 وضعيت دشواري آزمون 18 آذر چگونه بوده است؟

براي بررسي سطح دشواري مناسب و استاندارد بودن سؤال‌ها ازلحاظ مطابقت با کنکور سراسري دانش‌آموزان به چهار دسته  ميانگين تراز 5000(دانش‌آموزان سخت‌کوش)-  ميانگين تراز 5500(دانش‌آموزان متوسط) -  ميانگين تراز 6000(دانش‌آموزان خوب) - ميانگين تراز 7000(دانش‌آموزان قوي) تقسيم شده‌اند و بررسي شده است که اين چهار دسته در کنکور سه سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال پاسخ داده‌اند و در هر يک از آزمون‌هاي کانون از هر 10 سؤال به چند سؤال پاسخ مي‌دهند.

پيش دانشگاهي تجربي

در آزمون 18آذر ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

1

5000(دانش‌آموزان سخت‌کوش)

1

5000(دانش‌آموزان سخت‌کوش)

رياضي

2

5500(دانش‌آموزان متوسط)

2

5500(دانش‌آموزان متوسط)

3

6000(دانش‌آموزان خوب)

3

6000(دانش‌آموزان خوب)

5

7000(دانش‌آموزان قوي)

5

7000(دانش‌آموزان قوي)

درس رياضي سطح دشواري دقيقاً منطبق با کنکور داشته است.

پيش دانشگاهي تجربي

در آزمون  18آذر ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

3

5000(دانش‌آموزان سخت‌کوش)

2

5000(دانش‌آموزان سخت‌کوش)

زيست‌شناسي

5

5500(دانش‌آموزان متوسط)

4

5500(دانش‌آموزان متوسط)

6

6000(دانش‌آموزان خوب)

6

6000(دانش‌آموزان خوب)

8

7000(دانش‌آموزان قوي)

8

7000(دانش‌آموزان قوي)

درس زيست‌شناسي براي دانش‌آموزان تراز پايين‌تر کمي آسان‌تر از سطح دشواري کنکور و براي دانش‌آموزان قوي سطح دشواري کاملاً منطبق با کنکور داشته است.

پيش دانشگاهي تجربي

در آزمون  18آذر ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند..

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

1

5000(دانش‌آموزان سخت‌کوش)

1

5000(دانش‌آموزان سخت‌کوش)

فيزيک

 

2

5500(دانش‌آموزان متوسط)

2

5500(دانش‌آموزان متوسط)

3

6000(دانش‌آموزان خوب)

3

6000(دانش‌آموزان خوب)

6

7000(دانش‌آموزان قوي)

6

7000(دانش‌آموزان قوي)

درس فيزيک سطح دشواري دقيقاً منطبق با کنکور داشته است.

 

پيش دانشگاهي تجربي

در آزمون  18آذر ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

3

5000(دانش‌آموزان سخت‌کوش)

3

5000(دانش‌آموزان سخت‌کوش)

شيمي

 

4

5500(دانش‌آموزان متوسط)

4

5500(دانش‌آموزان متوسط)

5

6000(دانش‌آموزان خوب)

5

6000(دانش‌آموزان خوب)

7

7000(دانش‌آموزان قوي)

7

7000(دانش‌آموزان قوي)

درس شيمي سطح دشواري دقيقاً منطبق با کنکور داشته است.

 

 

منبع :