تحلیل آزمون 18 آذر - سوم تجربی - دروس اختصاصی

.

تحلیل آزمون 18 آذر - سوم تجربی - دروس اختصاصی

با سلام و ادب خدمت دانش‌آموزان عزيز رشته تجربي:

دانش‌آموزان عزيز سوم تجربي ، خدا قوت . کم تر از يک ماه به زمان امتحان‌هاي نيم‌سال اول مانده و مطمئنم شما با سخت‌کوشي و تلاش زياد درس مي‌خوانيد و خود را در اين سال مهم و سرنوشت‌ساز آب‌ديده مي‌کنيد.

اول از هر حرفي و سخني بارم‌بندي هر يک از فصل‌هاي کتاب درسي را در امتحان‌هاي نيم‌سال اول خدمتتان ارائه مي دهم تا براي هر فصل با برنامه درست آماده‌ي امتحان پايان نيم‌سال شويد.

 

نام درس

نام مبحث

بارم‌بندي در امتحان نيم‌سال اول

زمين‌شناسي

علم زمين‌شناسي

2

آب در هوا

7

آب در دريا

5/5

آب در خشکي

5/5

رياضي3

پديده‌هاي تصادفي و احتمال

8

تابع

12

زيست2

ايمني بدن

5/3

دستگاه عصبي

5/3

حواس

3

هورمون

5/3

ماده‌ي ژنتيک

3

کروموزوم‌هاي جنسي و ميتوز

5/3

فيزيک 3

الکتريسته ساکن

11

جريان الکتريکي

9

شيمي3

استوکيومتري

13

ترموديناميک تا صفحه 54

7

وضعيت دشواري آزمون 18 آذر چگونه بوده است؟

براي بررسي سطح دشواري مناسب و استاندارد بودن سؤال‌ها ازلحاظ مطابقت با کنکور سراسري دانش‌آموزان به چهار دسته  ميانگين تراز 5000(دانش‌آموزان سخت‌کوش)-  ميانگين تراز 5500(دانش‌آموزان متوسط) -  ميانگين تراز 6000(دانش‌آموزان خوب) - ميانگين تراز 7000(دانش‌آموزان قوي) تقسيم شده‌اند و بررسي شده است که اين چهار دسته در کنکور سه سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال پاسخ داده‌اند و در هر يک از آزمون‌هاي کانون از هر 10 سؤال به چند سؤال پاسخ مي‌دهند.

سوم تجربي

در آزمون 18آذر ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

2

5000(دانش‌آموزان سخت‌کوش)

2

5000(دانش‌آموزان سخت‌کوش)

رياضي

3

5500(دانش‌آموزان متوسط)

3

5500(دانش‌آموزان متوسط)

4

6000(دانش‌آموزان خوب)

4

6000(دانش‌آموزان خوب)

6

7000(دانش‌آموزان قوي)

6

7000(دانش‌آموزان قوي)

سطح دشواري درس رياضي کاملاً متعادل بوده است.

سوم تجربي

در آزمون  18آذر ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

3

5000(دانش‌آموزان سخت‌کوش)

2

5000(دانش‌آموزان سخت‌کوش)

زيست‌شناسي

5

5500(دانش‌آموزان متوسط)

4

5500(دانش‌آموزان متوسط)

6

6000(دانش‌آموزان خوب)

5

6000(دانش‌آموزان خوب)

8

7000(دانش‌آموزان قوي)

7

7000(دانش‌آموزان قوي)

درس زيست‌شناسي آسان بوده است.

سوم تجربي

در آزمون  18آذر ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند..

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

1

5000(دانش‌آموزان سخت‌کوش)

2

5000(دانش‌آموزان سخت‌کوش)

فيزيک

 

2

5500(دانش‌آموزان متوسط)

3

5500(دانش‌آموزان متوسط)

3

6000(دانش‌آموزان خوب)

4

6000(دانش‌آموزان خوب)

6

7000(دانش‌آموزان قوي)

7

7000(دانش‌آموزان قوي)

درس فيزيک دشوار بوده است.

سوم تجربي

در آزمون  18آذر ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

2

5000(دانش‌آموزان سخت‌کوش)

3

5000(دانش‌آموزان سخت‌کوش)

شيمي

 

3

5500(دانش‌آموزان متوسط)

4

5500(دانش‌آموزان متوسط)

4

6000(دانش‌آموزان خوب)

6

6000(دانش‌آموزان خوب)

7

7000(دانش‌آموزان قوي)

8

7000(دانش‌آموزان قوي)

درس شيمي دشوار بوده است.

 

 

 

منبع :