تحلیل آزمون 4 آذر - سوم تجربی - دروس اختصاصی

.

تحلیل آزمون 4 آذر - سوم تجربی - دروس اختصاصی

با سلام و ادب خدمت دانش‌آموزان عزيز رشته تجربي:

شما عزيزان که در آزمون‌ها از سال سوم دبيرستان شرکت مي‌کنيد ، قطعاٌ انتظار مي‌رود که در امتحان‌هاي نهايي نتيجه‌اي مطلوب کسب کنيد زيرا دانش‌آموز شب امتحاني نيستيد و همراه برنامه‌ي راهبردي دوره و مرور درس‌هاي خود را انجام مي‌دهيد.

آزمون 18 آذر يک آزمون دوره‌ا‌ي است و درس‌ها از ابتداي کتاب دوره مي‌شوند . هدف از اين آزمون آمادگي شما براي  امتحان‌هاي نيم‌سال اول است.

در درس‌هاي رياضي ، فيزيک و شيمي ، 10 سؤال از نمونه سؤال‌هاي پرتکرار امتحاني(دوسالانه) و در درس زيست 10 سؤال تشريحي و هم تيپ امتحان نهايي را از کتاب کار نارنجي زيست2 ، تبديل به تست کرده و گنجانده‌ايم تا تلنگري به شما درحل تمرين تشريحي اين درس‌ها باشد و قبل از امتحان‌هاي نيم‌سال اول با حل تمرين به تسلط کافي از اين درس‌ها دست يابيد.

وضعيت دشواري آزمون 4آذر چگونه بوده است؟

سال سوم تجربي

چند درصد سؤال‌ها آسان بوده‌اند.

ميانگين درصد تمامي دانش‌آموزان در اين درس

تعداد افرادي که اين درس را 100 زده‌اند

نام درس

15%

18

10

رياضي

درس رياضي سطح دشواري متعادلي داشته است. شما با هر وضعيت درسي مي‌توانستيد به راحتي سه سؤال را در کل بيست سؤال پاسخ دهيد.

سال سوم تجربي

چند درصد سؤال‌ها آسان بوده‌اند.

ميانگين درصد تمامي دانش‌آموزان در اين درس

تعداد افرادي که اين درس را 100 زده‌اند

نام درس

40%

43

36

زيست

درس زيست سطح دشواري متعادلي داشته و  شما در کل سؤال‌ها ، به راحتي به 12 سؤال مي‌توانستيد پاسخ صحيح دهيد.

سال سوم تجربي

چند درصد سؤال‌ها آسان بوده‌اند.

ميانگين درصد تمامي دانش‌آموزان در اين درس

تعداد افرادي که اين درس را 100 زده‌اند

نام درس

40%

20

8

فيزيک

درس فيزيک سطح دشواري متعادلي داشته و شما به 8 سؤال بايد پاسخ صحيح مي‌داديد.

سال سوم تجربي

چند درصد سؤال‌ها آسان بوده‌اند.

ميانگين درصد تمامي دانش‌آموزان در اين درس

تعداد افرادي که اين درس را 100 زده‌اند

نام درس

20%

24

19

شيمي

درس شيمي دشوار بوده زيرا مبحث استوکيومتري دشوار است.

 

منبع :