تحلیل آزمون 20 آبان چهارم تجربی - دروس اختصاصی

.

تحلیل آزمون 20 آبان چهارم تجربی - دروس اختصاصی

دانش‌آموزان عزيز رشته تجربي سلام :

به آبان ماه رسيديم و دانش‌آموزان با يک چشم به هم زدن به امتحان‌هاي مستمر مدرسه رسيدند ، اميدوارم به عنوان دانش‌آموز پيش‌دانشگاهي بتوانيد اولويت‌ها را به خوبي تشخيص دهيد و زمان مطالعه‌تان را درست تنظيم کنيد . تأکيد فراوان داريم به شما عزيزان ، در اين روزها که درگير امتحان‌هاي تشريحي مدرسه هستيد  فرصت را غنيمت بشماريد و با حل تمرين تشريحي از روي کتاب‌هاي دوسالانه به تقويت درس‌ها بپردازيد. توجه داشته باشيد که درس‌هاي زيست و شيمي درس‌هايي هستند که همه‌ي تجربي‌ها آن‌ها را خوب مي‌خوانند و بايد براي اين دو درس وقت و انرژي زيادي بگذارند. به قول معروف اين دو درس نان شب تجربي است. درس‌هاي رياضي و فيزيک درس‌هاي سرنوشت‌ساز تجربي هستند و شما از هم‌اکنون که در ابتداي سال هستيم بايد فرصت را دريابيد و با حل تمرين تشريحي ، خودتان را به حد مطلوب در اين دو درس برسانيد.

حد مطلوب براي دانش‌آموزان با معدل کتبي امتحان نهايي زير 14-15، کسب درصد10 تا 15 درصد در درس رياضي و درصد 15 تا 20 درصد در درس فيزيک آزمون‌هاي کانون است.

از دانش‌آموزان قوي با معدل بالاي 18 کتبي نهايي ، انتظار مي‌رود درس رياضي را 40 تا 50 و درس فيزيک را 50 تا 60 در آزمون‌ها بزنند.

اميدوارم با دانستن حد مطلوب خود در اين دو درس بتوانيد در منزل به ميزان لازم (نه زياد به اندازه‌ي زيست و شيمي و نه کم به اندازه زمين‌شناسي) زمان مطالعه براي اين دو درس بگذاريد و سر جلسه‌آزمون نيز خود را مديريت کنيد به تعداد سؤال‌هايي که در حد تراز شماست به سؤال‌ها پاسخ دهيد.

حال پس از اين تذکر به شما عزيزان به تحليل سطح دشواري آزمون 20 آبان بپردازيم.

 وضعيت دشواري آزمون 20 آبان چگونه بوده است؟

براي بررسي سطح دشواري مناسب و استاندارد بودن سؤال‌ها ازلحاظ مطابقت با کنکور سراسري دانش‌آموزان به چهار دسته ميانگين تراز 5000(دانش‌آموزان سخت‌کوش)- ميانگين تراز 5500(دانش‌آموزان متوسط) - ميانگين تراز 6000(دانش‌آموزان خوب) - ميانگين تراز 7000(دانش‌آموزان قوي) تقسيم شده‌اند و بررسي شده است که اين چهار دسته در کنکور سه سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال پاسخ داده‌اند و در هر يک از آزمون‌هاي کانون از هر 10 سؤال به چند سؤال پاسخ مي‌دهند.

پيش دانشگاهي تجربي

در آزمون 20 آبان ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

1

5000(دانش‌آموزان سخت‌کوش)

1

5000(دانش‌آموزان سخت‌کوش)

رياضي                  

2

5500(دانش‌آموزان متوسط)

2

5500(دانش‌آموزان متوسط)

3

6000(دانش‌آموزان خوب)

3

6000(دانش‌آموزان خوب)

5

7000(دانش‌آموزان قوي)

5

7000(دانش‌آموزان قوي)

درس رياضي کاملاٌ منطبق با کنکور بوده و سطح دشواري آن متعادل است.

پيش دانشگاهي تجربي

در آزمون 20 آبان ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

4

5000(دانش‌آموزان سخت‌کوش)

2

5000(دانش‌آموزان سخت‌کوش)

زيست‌شناسي          

5

5500(دانش‌آموزان متوسط)

4

5500(دانش‌آموزان متوسط)

7

6000(دانش‌آموزان خوب)

6

6000(دانش‌آموزان خوب)

9

7000(دانش‌آموزان قوي)

8

7000(دانش‌آموزان قوي)

درس زيست آسان بوده است.

پيش دانشگاهي تجربي

در آزمون 20 آبان ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند..

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

1

5000(دانش‌آموزان سخت‌کوش)

1

5000(دانش‌آموزان سخت‌کوش)

فيزيک

 

2

5500(دانش‌آموزان متوسط)

2

5500(دانش‌آموزان متوسط)

3

6000(دانش‌آموزان خوب)

3

6000(دانش‌آموزان خوب)

6

7000(دانش‌آموزان قوي)

6

7000(دانش‌آموزان قوي)

درس فيزيک کاملاٌ منطبق با کنکور بوده و سطح دشواري آن متعادل است.

پيش دانشگاهي تجربي

در آزمون 20 آبان ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

3

5000(دانش‌آموزان سخت‌کوش)

3

5000(دانش‌آموزان سخت‌کوش)

شيمي

 

4

5500(دانش‌آموزان متوسط)

4

5500(دانش‌آموزان متوسط)

5

6000(دانش‌آموزان خوب)

5

6000(دانش‌آموزان خوب)

7

7000(دانش‌آموزان قوي)

7

7000(دانش‌آموزان قوي)

درس شيمي کاملاٌ منطبق با کنکور بوده و سطح دشواري آن متعادل است.

 

 

 

 

منبع :